Vánoční Musica Viva v zámecké galerii

Zasněžený zámecký vrch se topí ve tmě, tu a tam zasvítí vánoční světýlka na zahradách a v oknech. Občas se zvedne mrazivý vítr, skřípnou těžké dveře, ozvou se kradmé kroky. A pak další a další. Tak nějak začíná naše každoroční vánoční vystoupení v zámecké galerii.

Bez hudby by byly smutné Vánoce. A pro nás v Musice Vivě to platí dvojnásob. S vánočním programem začínáme vždy již v září (často venku ještě hřeje letní slunce a my už se radujeme z narození Páně) a s přibývající tmou za okny získáváme větší a větší jistotu ve hře a zpěvu našeho nového repertoáru.

A pak to přijde. Venku už se pomalu ani nerozednívá, napadne první sníh a my se s lehce napjatým očekáváním vydáme vzhůru do zámeckého kopce. Tajně při tom doufáme, že budeme mít obecenstvo alespoň tak početné jako loni, že se vše vydaří, všechny hudební nástupy budou na správném místě, a že si při soustředěném hudebním výkonu také stihneme užít vánoční atmosféry našeho koncertu.

Zámecká galerie a naše obecenstvo nás letos opět nezradily. Krásné prostředí galerie s velmi přívětivou akustikou a početné a vstřícné publikum (moc vám za to děkujeme!) nám dodalo jistoty. „Bodejž se zbrunčila bába“, „Hopsa pacholátka“, „Vánoční vinšovaná pošta“ nebo „Noël Nouvelet“ jsou jen některé z výčtu skladeb našeho letošního vánočního repertoáru, které rozezněly podvečerní prostor zasněžené galerie. Podle reakce publika si dovolím napsat, že úspěšně.

Velké poděkování patří všem zpěvákům a muzikantům našeho vokálně-instrumentálního souboru za všechny zkoušky, vystoupení a za radost, kterou díky nim zažíváme, a také všem, kteří nás na naší hudební cestě podporují, ať už návštěvami našich vystoupení, nebo vlídným slovem.

Venku je tma a někde v té tmě září Hvězda. Je čas vánoční. Čas, který jako jediný dokáže propojit světlo s tmou do celku nepopsatelné krásy. Posaďme se na chvíli k oknu a zaposlouchejme se, když budeme mít štěstí, možná uslyšíme kdesi v dálce tiché cinknutí rolničky. Rolničky, která dokáže splnit jedno dobré přání.

Krásné Vánoce.

Za vedení souboru Musica Viva

Jan Veverka