V neděli (se) odváží Deset Deka Festival

DESET DEKA FESTIVAL 2017 8. ROČNÍK FESTIVALU DIVADEL SPJATÝCH SE SOUBORY DREJG, DRED A JIRÁSKOVÝM GYMNÁZIEM NÁCHOD ČERVEN 2017 PROGRAM NEDĚLE 4. 6. 2017 V 19.30 AULA JG NÁCHOD P.-H.CAMI: O SI(NE)BYLE[OJ] (DREJG/FEJG NÁCHOD) „Bylo – nebylo… Narodilo se dítě, které nevědělo, ale přesto (ne)bylo.“ REŽIE: FILIP STUCHLÍK HRAJÍ: FRANTIŠEK HAVEL, ALICE TUČKOVÁ, GABRIELA BALSKÁ, BARBORA BRZOBOHATÁ, TEREZA DONAJOVÁ, TADEÁŠ SPRÁVKA, JÁCHYM ŠMÍDA, BARBORA JEŽKOVÁ A MILOŠ HATLÁK VSTUPNÉ minimální garantované: 30,- (přijímáme i vyšší částky) ÚTERÝ 6. 6. 2017 V 19.30 AULA JG NÁCHOD MARLOWE – GOETHE – LOUTKÁŘI – PUŠKIN – CHELČICKÝ – KONIÁŠ – FLKLOR A SOUBOR : F.A.U.S.T.U.D.Y. (DREJG NÁCHOD) DREJGova variace – hra – kontemplace na/ s/ nad faustovské/ým téma/tem. Setkání tři faustovských podob (Marlowe – Goethe – Loutkáři) s jedním Bohem a jedním Ďáblem a také s člověkem/ člověky. Snad i setkání s Faustem dnes, tady a teď. Montáž ze základních faustovských textů. Hra s nejedním Faustem – s Fausty. Příliš mnoho Faustů? Příliš málo Faustů? Tak akorát Faustů? Kolik lidí, tolik Faustů! My všichni jsme Faust!? REŽIE: ŠTĚPÁN MACURA A SOUBOR HRAJÍ (v různých kombinacích): IVA TUROVSKÁ, MAGDALENA JURANOVÁ, DEBORA RITSCHELOVÁ, ALICE TUČKOVÁ, GABRIELA BALSKÁ, LUCIE ŠACHERLOVÁ, NATALIA KALIVODOVÁ, KAMILA DĚDKOVÁ, FILIP STUCHLÍK, FRANTA HAVEL, VOJTĚCH HORA, VOJTĚCH VESELÝ, VOJTĚCH BALCAR, VLÁĎA MÁSLO, MAREK BALCAR, HONZA BOHADLO, JULIE REMEŠOVÁ, MARKÉTA BOHADLOVÁ, ALICE BROŽOVÁ, ANEŽKA TUČKOVÁ VSTUPNÉ minimální garantované: 40,- (přijímáme i vyšší částky) PÁTEK 16. 6. 2017 V 17.00 AULA JG NÁCHOD IMPRO -WORKSHOP – IMPROVIZACE (DREJG/ FEJG/ PALEŤÁCI – NÁCHOD/ PARDUBICE) LEKTOR: FILIP STUCHLÍK Improvizační workshop otevřený nejen divadelní veřejnosti. Základní improvizační techniky, postupy, disciplíny za pár hodin. VSTUPNÉ minimální garantované: 30,- (přijímáme i vyšší částky) PONDĚLÍ 19. 6. 2017 V 19.30 SOUBOR A BRATŘI MRŠTÍKOVÉ: MUSÍ TO BÉT? (JAKKDO, ZUŠ F. A. ŠPORKA JAROMĚŘ) „Mám přece děti; co z nich bude, dyž budó vidět, jaké vedeme život?“ Manipulace jako východisko. Maryša bratří Mrštíků jako látka. Soudit? Trestat? Koho? REŽIE: JARKA HOLASOVÁ A SOUBOR HRAJÍ: BARBORA MAKSYMOVOVÁ, PETRA BŘEZINOVÁ, DEBORA KRATOCHVÍLOVÁ, TEREZA MICHELOVÁ, ANNA VITVAROVÁ VSTUPNÉ minimální garantované: 30,- (přijímáme i vyšší částky) PÁTEK 23. 6. 2017 V 19.30 AULA JG NÁCHOD D.R.E.D.: PSI VYLÍHLI SE ZE ZRNEK RÝŽE, PSI SE VYLÍHLI ZE ZRNEK RÝŽE (D.R.E.D. NÁCHODSKO/ KLADSKO/ PRAŽSKO) Zdnešněný gozziovský náhled na čínskou mytologii s kaligrafií pohybu. Prý že rýže, že prý rýže. REŽIE: ONDŘEJ PUMR PERFORMUJÍ: JOCH, PACOVSKÁ, ROUSEK, LOKVENCOVÁ, KUDRNÁČ, BENEŠ, PROUZOVÁ, KOVALCZYK J., KOVALCZYK M., LINHART, KESTLOVÁ, PLACHÁ, MACEK DRAŠNAR, ČERMÁK VSTUPNÉ minimální garantované: 50,- (přijímáme i vyšší částky) PONDĚLÍ 26. 6. 2017 V 19.30 AULA JG NÁCHOD WILLIAM SHAKESPEARE, MARTIN HILSKÝ: SONET S. (DREJG NÁCHOD) Čím dál marnější pokus o to udělat ze scénického čtení divadlo, nebo alespoň scénické pásmo. Porýkání/ potykání se/ si se sonety W. Shakespeara převážně v překladech Martina Hilského. Možná spíš (p)okus, (p)orvání téhle klasiky na jevišti. Martin Hilský říkal, že: „Shakespeara dramatika bezpečně poznáte v jeho sonetech. (…) Každý sonet je představení svého druhu. Shakespearovy sonety nejen něco říkají, ale také něco dělají.“ „Umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat.“ REŽIE: ŠTĚPÁN MACURA HRAJÍ: VOJTOVÉ BALCAR, HORA A VESELÝ, ALICE TUČKOVÁ A BROŽOVÁ, KAMILA DĚDKOVÁ, EMA NIKLOVÁ, NATY KALIVODOVÁ, JULIE REMEŠOVÁ, MARKÉTA BOHADLOVÁ, GABRIELA BALSKÁ, ANEŽKA TUČKOVÁ, DEBIE RITSCHELOVÁ, IVA TUROVSKÁ, BÁRA JEŽKOVÁ, MARTIN PŘIBYL, VLÁĎA MÁSLO, EZDRÁŠ RITSCHEL, FRANTIŠEK HAVEL VSTUPNÉ minimální garantované: 40,- (přijímáme i vyšší částky) ÚTERÝ 27. 6. 2017 V 17.00 DIVADÉLKO POD ZÁMKEM – ZUŠ NÁCHOD MIMONI DLE G. ORWELLA: FARMA ZVÍŘAT (MIMONI – ZUŠ NÁCHOD) Co se stane, když se parta spolužáků začne bavit o pravdě a svobodě? Poměrně rychle se ukáže, kdo je poslušná ovečka, kdo je tvrdohlavý jako osel, kdo všechno prozradí a kdo dře jako kůň. A když se to všechno semele, je zaděláno … REŽIE: PETRA KRAUSOVÁ HRAJÍ: VOJTA BALCAR, EMA NIKLOVÁ, EZDRÁŠ RITSCHEL, VIKTOR TOMEK, KAMILA DĚDKOVÁ, BARBORA OSOBOVÁ, J. BARTOŇOVÁ, M. KUBEČKOVÁ, NATALIA KALIVODOVÁ A MICHAL MATOULEK VSTUPNÉ minimální garantované: 30,- (přijímáme i vyšší částky) STŘEDA 28. 6. 2017 V 19.30 AULA JG NÁCHOD GEISSLERS DLE B. LAUFROVÉ: MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRABĚTE (GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN NÁCHOD/KUKS/PRAHA) Šporkovská trilogie – Divadlo pod sukní a na vysoké noze. Díl 1.: Ješitný hrabě. Díl 2.: O podivné svatbě dcery hraběte Šporka. Díl 3.: Hrabě Špork a černí sousedé. Ctnosti i malichernosti hraběte Šporka, jednoho z největších mecenášů umění barokních Čech a zakladatele lázní Kuks, v pouličním představení s chůdami a živými loutkami. Plenérová trilogie z fiktivních deníků sekretáře hraběte Šporka podle knihy Berty Laufrové Život na Kuksu očima hofmistra Seemana. Podívaná pro celou rodinu! REŽIE: PETR HAŠEK HRAJÍ: MARTIN BOHADLO, CLAUDIA EFTIMIADISOVÁ, PETR ŠMÍD, BARTOLOMĚJ VESELÝ VSTUPNÉ minimální garantované: 80,- (přijímáme i vyšší částky)