Upozornění pro naše žáky, kteří si podali přihlášku na jinou střední školu

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků, kteří jste podali přihlášku na jinou střední školu, ve které se budou konat přijímací zkoušky,

je moji povinností Vás upozornit, že u přijímacích zkoušek (v té střední škole, kam jste si podali přihlášku) se musíte prokázat potvrzením o negativním testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování antigenním testem je pro Vás povinná provést naše škola. Na základě tohoto testu Vám pak vydáme potvrzení o jeho výsledku.

Možnosti nahrazení potvrzení

Potvrzení vydané naší školou lze případně nahradit

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud máte zájem test absolvovat a potvrzení získat u nás ve škole, kontaktujte mě prosím obratem na e-mailu sekretariat@gymnachod.cz nebo na telefonu 603 575 286, abych pro Vás mohl testování připravit. Naší škole není přesně známo, kdo se ucházíte o přijetí na jinou střední školu a zda tam budete dělat přijímací zkoušky.

Podrobnosti k testování v souvislosti s přijímacími zkouškami najdete v příloze.

S pozdravem

Pavel Škoda, ředitel školy