Učit se národní dějiny a užít si i zábavy

Učit se národní dějiny a užít si i zábavy si vyzkoušeli sekundáni třídy sekunda V při netradiční výuce dějepisu.Srdce bolí zapáleného dějepisáře, když slyší od studentíků, že „dějepis je otrava“ a typickou otázku z úst pubertální či adolescentní mládeže: „K čemu mi to bude?“ Bohužel, v dnešní uspěchané a materiálně pojaté době zájem dětí a studentů o historii a kulturu upadá. A tak jsme se začali středověké národní dějiny „učit jinak.“ Po logické motivaci, práci s textem a besedě si sekundáni ve skupinkách nacvičili dle svého výběru obrazy z pověstí a historických událostí raného středověku. Jednotlivé skupinky udělovaly body druhým soutěžícím skupinkám. Udělené body (od 1 do 5) vždy mluvčí skupiny slovně zdůvodnil, hodnotil zahraný historický motiv, pravdivost, originalitu, srozumitelnost a popřípadě scénu a kostýmy. Následující vyučovací hodina byla slavnostní. Dívky vítězné skupiny (viz fotografie) stály na stupni vítězů a získaly zlaté medaile. Ale i ostatní sekundáni za svoji snahu a vědomosti byli odměněni sladkostmi. Tyto hodiny dějepisu se nám líbily a písemné práce z našich národních dějin dopadly na výbornou!