Studenti nižších ročníků našeho gymnázia se na jeden den vrátili do antického Řecka a do středověku

Ve čtvrtek prvního června svůj svátek dětí prožili primáni našeho gymnázia netradičně. V antických kostýmech s atributy a rekvizitami vyrobenými doma a v hodinách výtvarné výchovy prožili svůj antický den. Spolu se svými vyučujícími českého jazyka a dějepisu několik měsíců připravovali program, se kterým vystoupili před svými spolužáky. Představili se v rolích řeckých hrdinů a bohů, sehráli divadelní představení, nechybělo ani muzeum sbírek a praktických pokusů antických učenců. Primáni prokázali úžasné vědomosti a rétorické schopnosti, které si za první školní rok na gymnáziu osvojili. Předposlední teplý květnový den se sekundáni s profesorkami Dvořáčkovou, Karáskovou a Olšanovou vydali na dalekou cestu do středověku. Časově to zvládli dobře, neboť se do středověkého města v Ostré u Lysé nad Labem dopravili pohodlně nikoliv koňmo, ale spojem 21. století – autobusem firmy P – transport Broumov. Ve středověkém městě je očekávaly průvodkyně v dobových kostýmech. Po prohlídce jednotlivých dílen si děti vyzkoušely různá řemesla, např. zpracování lnu a výrobu provazu, výrobu papíru, svíček, rýžování zlata, lukostřelbu a další činnosti. Po prohlídce kvetoucí bylinné zahrady se ve středověké krčmě za pouhé 2 groše před cestou domů občerstvili sekundáni i jejich profesorky. Děti si odvážely hotové vlastnoručně vyrobené výrobky a drobné dárečky, zakoupené u středověkých obchodníků. Středověký den se nám vydařil!