Stanovení podmínek maturitní zkoušky pro šk. rok 2021-22

Milí maturanti,

níže najdete informace k těm podmínkám Vaší maturitní zkoušky, které jsou v kompetenci ředitele školy. Ostatní informace máte na stránkách CERMATu.

Povinné zkoušky profilové části

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (nezávisle na tom, zda byl zvolen ve společné či profilové části) se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Další dvě zkoušky volí žáci, z rozhodnutí ředitele školy, z následující nabídky:

 • anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, programování, hudební výchova, výtvarná výchova.

Pokud žák volí cizí jazyk, nesmí to být jazyk, ze kterého žák skládá povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.
Matematiku si žák může zvolit pouze v případě, že ji nezvolil jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Forma zkoušky: Ústní zkouška před zkušební komisí + u českého jazyka a cizích jazyků i písemná práce.

Podrobnosti k písemným pracím

 • Český jazyk
  • Délka konání: 150 minut včetně času na výběr zadání.
  • Rozsah textu: minimálně 250 slov.
  • Způsob záznamu: rukopisný.
 • Cizí jazyk
  • Délka konání: 120 minut včetně času na výběr zadání.
  • Rozsah textu: 200 – 220 slov.
  • Způsob záznamu: rukopisný.

Podrobnosti k ústním zkouškám

 • Český jazyk
  • Čas na přípravu: 20 minut.
  • Délka zkoušky: max. 15 minut.
 • Cizí jazyk
  • Čas na přípravu: 20 minut.
  • Délka zkoušky: max. 15 minut.
 • Ostatní předměty
  • Čas na přípravu: 15 minut (programování – 30 minut).
  • Délka zkoušky: max. 15 minut.

Témata na přípravu k profilový zkouškám naleznete zde. Školní seznam literární děl zde. V seznamu jsou i pravidla pro sestavení vašeho seznamu 20 literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka.

Nepovinné zkoušky

Nepovinné zkoušky může žák absolvovat maximálně dvě.
Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše). Nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí + u cizích jazyků i písemná práce. Délka, rozsah, způsob záznamu a čas na přípravu jsou stejné jako u povinných zkoušek.