Soutěžně osvětový den kyberbezpečnosti

Ve čtvrtek 14. září se od 10:00 na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze konal soutěžně osvětový den kyberbezpečnosti. Akce se zúčastnili naši dva studenti maturitních ročníků Filip Hejzlar (8.V) a Tobiáš Mazura (8.W). Úspěšní etičtí hackeři z praxe, z řad doktorandů a z vedení katedry telekomunikační techniky nám představili jejich zajímavý koncept virtuálních laboratoří pro řešení jednoduchých i velmi komplexních úloh v oboru správy sítí a operačních systémů. Probíhala zde diskuze mezi pedagogy o novinkách ve výuce informatiky a sdílení nápadů mezi sebou. Nabídla se zde i možnost stáží pro studenty SŠ nebo podpora fakulty při práci na studentských odborných činnostech. Pro naše studenty je to tedy velmi zajímavá nabídka spolupráce.

Průběh dne očima studentů:

„Vedle debaty mezi pedagogy informatiky se zúčastnění studenti zapojili do soutěže zaměřené na konfiguraci a správu počítačových sítí. Nešlo zde ani tolik o zápolení „kdo to zvládne nejrychleji“, ale o seznámení se s propracovaným prostředím pro simulaci počítačové sítě. Soutěž se skládala ze dvou kol, z nichž to první nám tolik nesedlo a trochu jsme se trápili při ručním nastavování jednotlivých komponent sítě a to routeru, switche a tří zapojených počítačů. Ve druhém jsme si vedli podstatně líp. Kolo bylo zaměřené na etické hackování a naším úkolem bylo nabourat se do linuxového serveru. Začátek tohoto kola byl doprovázen technickými problémy, které se ale organizátorům podařilo vyřešit.

Celkově bych zhodnotil naši zkušenost jako úžasný přínos v tom, že jsme si mohli vyzkoušet některé novinky ve výuce správy sítí a kyberbezpečnosti.“