SOČ 2019, dvakrát druzí

V letošním ročníku Středoškolské odborné činnosti do krajského kola postoupily tři práce našich studentů. Obhajoby v krajském kole se konaly v pondělí 13. 5. 2019, Ondřej Vít se s prací “Teorie her” umístil na druhém místě v oboru Matematika a statistika, Jan Pikman s prací “Použití neuroevoluce ke sledování čáry” obsadil též druhé místo v oboru Informatika. Oběma gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci gymnázia. Třetí postupující Josef Matyska se bohužel krajského kola nezúčastnil, myslel, že se koná v jiný den 🙁