Školní kolo Chemické olympiády, kategorie D

Do školního kola se zapojilo celkem 20 studentek a studentů tercií a kvart. Obsahem letošního ročníku olympiády je chemie dusíku a jeho sloučenin. Soutěž se skládá z teoretické části, praktické části a kontrolního testu. Po vyhodnocení všech částí  první místo získal Antonín Kubeček 16 (4.W), na druhém místě se umístil Daniel Matjaš (4.W) a třetí místo obsadila Tereza Řiháková (4.V). Do okresního kola postupuje dalších pět studentů: Matěj Pulkert (4.W), Matěj Kolaja (4.V), Barbora Škodová (3.W), Natálie Němcová (4.V) a Adéla Matějíčková (3.W).

Všem řešitelům školního kola děkujeme za účast v soutěži. Vítězům blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.