S Erasmem+ za roboty do Portugalska a za metodikou do Anglie

Jiráskovo gymnázium v Náchodě se zapojilo do projektu Erasmus+ a získalo grant umožňující pedagogům vycestovat do zahraničí na jazykové i odborné kurzy, a tak si rozšířit své jazykové i odborné znalosti. Následují zkušenosti tří pedagogů, kteří výše popsané možnosti v minulém roce využili.

RNDr. Jan Preclík, který se ve škole věnuje i výuce robotiky, se zúčastnil kurzu Design Learning Scenarios for Educational Robotics v portugalském Lisabonu. Kurz se konal 7. – 11. 9. 2015 a kromě odborné části byl pro účastníky připraven i bohatý kulturní program, který jim nabídnul možnost poznat moderní i historickou část Lisabonu, paláce v Sintře, Oceanárium, pokochat se pohledem na celý Lisabon z Monumentu Ježíše Krista, ochutnat nejrůznější mořské speciality v typické rybářské vesničce…

V průběhu odborné části se účastníci kurzu seznámili s možnostmi využití robotiky v projektové výuce a jak lze tímto způsobem propojit různé předměty. Typickým příkladem může být scénář (projekt), kdy hasičské auto (robot postavený ze stavebnice LEGO) má ve městě najít hořící dům. V rámci tohoto scénáře se žáci nejprve seznámí s prací hasičů, poté si pod vedením vyučujícího výtvarné výchovy vyrobí model města, vyučující chemie a fyziky je seznámí s tím, co je to hoření a jak se požáry hasí, při matematice se dozvědí něco o tom, jak prezentovat mapu města a jak v ní hledat cestu, mezi tím si také zkusí cvičnou evakuaci, dozvědí se něco o první pomoci a spoustu dalších věcí.

Je to velice zajímavý přístup k výuce, který mohou na navštívené portugalské škole realizovat i proto, že se třída (cca 20 žáků) věnuje projektu po celý týden a i vyučující jsou na tento projekt postupně uvolňováni. Rádi bychom něco podobného, i když pravděpodobně v menším rozsahu, realizovali i na našem gymnáziu.

Mgr. Lenka Hronková a PaedDr. Martina Javůrková navštívily ve dnech 14. – 25. 9. 2015 hlavní město hrabství Devon Exeter. Kromě klenotů historické části města, katedrály a dochované části městských hradeb měly možnost navštívit mořské pobřeží (Jurassic Coast) a historické město Barnsteple a plavit se lodí z Totnes do Dartmouthu, městečka s malebnou anglickou atmosférou. Součástí společenského programu projektu, jehož cílem bylo rozvíjet kontakty mezi studenty jazykové školy z různých částí světa, byly i návštěvy kaváren, pivnice a pivovaru, sportovní aktivity nebo návštěva kina.

Hlavní náplní pobytu byl ale jazykový kurz a kurz CLIL (Content and Language Integrated Learning) zaměřený na to, jak využít angličtinu v nejazykových předmětech. Oba kurzy absolvovaly frekventantky v jazykové škole Globe, English Centre, vybavené moderní výpočetní technikou, která byla studentům k dispozici i mimo vyučování. Na jazykový kurz byli účastníci rozděleni podle úrovně znalosti angličtiny do maximálně šestičlenných skupin. V kurzu CLIL byly naše učitelky jedinými účastnicemi, takže výuka probíhala velmi individuálně a neformálně. Věnovaly se postupnému rozvíjení čtení, psaní a poslechu odborných textů a úpravám textů do jednodušší angličtiny tak, aby byly srozumitelné i žákům s nižší úrovní znalostí angličtiny. Vyzkoušely si řadu aktivit použitelných v různých částech hodiny nejen v roli učitelů, ale i v roli žáků. Byl zde i dostatečný prostor pro diskusi o výhodách a úskalích této metody.

Velkým přínosem pro účastnice programu byl také každodenní kontakt s rodilými Angličany v hostitelských rodinách, ve škole i ve městě a také kontakt se zahraničními studenty ve škole, počínaje Švýcary, Němci, Italy, přes Francouze, Araby, Kolumbijce až po Japonce. Rozvíjely tak užívání své angličtiny a poznávaly kulturní odlišnosti a podobnosti jednotlivých národů.