Premiéra divadelníků nižšího gymnázia na dni otevřených dveří gymnázia

Trocha napětí, nervozity, radost z očekávání diváků, generální zkouška krátké pohádky – primáni, sekundáni, zástupci tercií a kvartánka v honosných kostýmech (zakoupených z grantu Múč HK) – to vše můžeme shrnout do jediného pojmu: Premiéra. Po dvouleté covidové a jednoleté postcovidové pauze přicházejí noví členové se zájmem o činnost v historicko-dramatickém kroužku. Ve čtvrtek 19.ledna opakovaně sehrají (6x) příběh ze Země Taškářů, jehož scénář vychází z Čapkovy pohádky „Kterak král kočku kupoval.“ Začínající divadelníci byli odměněni vždy upřímným potleskem dětí i dospělých. Za hojnou diváckou účast děkujeme našemu medvědímu maskotovi Toníkovi, který s nemalým nasazením a nadšením zval ve vestibulu přicházející návštěvníky na naše vystoupení.

Jsem ráda, že mezi našimi studenty nižšího gymnázia je opět zájem o divadelní  umění. Věřím, že se jedná o první krok k rozvoji duchovního umění, které, bohužel, se v době pocovidové ocitlo až vzadu v hledáčku zájmů dětí o technické kroužky.

                                                                      Blanka Dvořáčková