Pozvánky k přijímacím zkouškám ODESLÁNY + POKYNY k zajištění bezpečnosti (testování, respirátory…)

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí uchazeči o studium,

16. dubna 2021 jsme Vám doporučeně poštou odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám.

V obálce máte tyto dokumenty:

  • Pozvánku k přijímacím zkouškám (podepsanou ředitelem školy).
  • Kritéria přijímacího řízení.
  • Výzvu k nahlédnutí do spisu.
  • Návratku (pro přijaté uchazeče).
  • Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky.
  • Plánek školy s umístěním učeben.
  • Pokyny pro uchazeče k zajištění bezpečnosti ve škole.
  • Výzvu k doložení oprávněnosti pobytu na území ČR (jen uchazeči o 4leté gymnázium – cizinci).

Pokud by Vám v obálce něco chybělo nebo jste něčemu nerozuměli, nebo Vám obálka dokonce vůbec nedošla, napište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz.

Nezapomeňte si URČITĚ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PŘINÉST potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní, a ochranu úst a nosu dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. BEZ TOHO NEBUDETE MOCI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ABSOLVOVAT! Podrobnosti najdete v přiloženém Pokynu pro uchazeče k zajištění bezpečnosti při zkouškách.

Podívejte se, kterým vchodem a v kolik hodin máte přijít. Dodržte to prosím. Předem se také podle plánku naučte, do které učebny máte jít a kde ji najdete.

Pomůžete tím ochránit zdraví své, dalších uchazečů i zaměstnanců školy.

Děkuji za pochopení.

Přeji všem pevné zdraví  a úspěch u zkoušek.

Pavel Škoda, ředitel školy