Povolené pomůcky k didaktickým testům konaným ve společné části maturitní zkoušky

Milí maturanti,
v příloze najdete seznam povolených pomůcek k didaktickému testu z matematiky.

U didaktických testů z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou povoleny žádné pomůcky.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) samozřejmě mohou mít ty pomůcky, které mají přiznané z poradenského zařízení a které jsme si společně odsouhlasili.

Všem Vám přeji úspěšné složení testů.

Pavel Škoda, ředitel školy