Oznámení stávky

Naprostá většina pracovníků Jiráskova gymnázia v Náchodě se 27. listopadu 2023 připojí ke stávce vyhlášené školskými odbory. Škola tedy bude tento den uzavřena.

 Prohlášení ke stávce:

K výstražné stávce jsme se rozhodli solidárně připojit, protože nesouhlasíme s nekoncepčními zásahy do fungující vzdělávací soustavy a chceme zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství. Jsme proti tomu, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily. Ačkoliv česká vláda neustále hovoří o vzdělanostní společnosti a deklaruje školství jako prioritu, plánovaná opatření budou mít rovněž negativní dopad na kvalitu vzdělávání. U mnoha škol dojde k zvýšení počtu žáků ve třídách a k redukci individuální práce s menšími skupinami. Hrozí omezování volitelných předmětů a snížení počtu tzv. dělených hodin při výuce jazyků, matematiky či odborných předmětů. Nestávkujeme tedy pouze kvůli platům, ale zejména kvůli snaze udržet alespoň stávající úroveň vzdělávání našich dětí.

Za zaměstnance školy a stávkový výbor Mgr. Jan Ježek

 

P.S.

Protože ve sdělovacích prostředcích neustále zaznívají zavádějící informace o navyšování platů učitelů, připojujeme k prohlášení i pár údajů o této problematice:

Podle údajů Českého statistického úřadu poklesly reálné mzdy nejvíce ze všech oborů právě v oblasti vzdělávání. V roce 2022 odpovídaly výdělky učitelů 110 % průměrné celorepublikové mzdy. Ve srovnání se mzdou zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním šlo ale pouze o 73 %. Ačkoliv byl přijat zákon, který má v roce 2024 garantovat učitelům 130 % průměrné mzdy, podle propočtů MŠMT má být v tomto roce průměrný plat učitele na úrovni 113 %.

Relativní platy českých učitelů vůči průměrné mzdě patřily až do roku 2017 k nejnižším v OECD. Nejvíce se přiblížily k průměru OECD v roce 2021 (ČR 79 %, OECD 92 %). Od té doby ale následuje jejich strmý pokles, predikce pro 2023 je 72 %. Dosažení průměru zemí OECD, jak dlouhodobě deklaruje vláda, by vyžadovalo skokové zvýšení učitelských platů zhruba o třetinu.

Zatímco se platové ohodnocení všech zaměstnanců ve školství vzhledem k inflaci razantně snižuje, požadavky na pedagogy ze strany státu i veřejnosti neustále narůstají – ministr školství např. zcela vážně hovoří o navyšování úvazků z 21 až na 27 odučených hodin týdně. Neustále nám bývá dáván za vzor finský vzdělávací systém. Jenže zatímco Finsko dlouhodobě vynakládá na školství kolem 6 – 7 % svého HDP, v případě ČR jsou to jen 3 – 4 % HDP, což je srovnatelné např. s Bulharskem. A za bulharské peníze finské školství zkrátka nevytvoříte…     

 

https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/platy-ucitelu-v-roce-2022-cesta-z-propasti-a-zase-zpet

https://radiozurnal.rozhlas.cz/ministr-skolstvi-platy-ucitelu-porostou-otevrene-ale-rikam-ze-130-procent-9071990

https://www.czso.cz/csu/czso/ucitelske-mzdy-vloni-realne-poklesly

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2023_e13bef63-en