Oznámení o konání voleb do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Královéhradeckým krajem svolává přípravný výbor všechny oprávněné osoby (zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky školy) k volbám členů školské rady Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Volby se uskuteční

dne 14. října 2021

v budově Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Poznámky

  1. Volby se musí bohužel uskutečnit v termínu mimo běžné třídní schůzky, protože mandát členů současné školské rady vypršel již o prázdninách a my nemůžeme být tak dlouho bez školské rady. Volby před prázdninami nebyly možné z důvodu Covid-19.
  2. Volby budou platné, pokud se jich zúčastní nejméně pětina oprávněných voličů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců (obou) nezletilých žáků a polovina pedagogických pracovníků (posuzuje se zvlášť). Pokud se to nepodaří, budou se volby opakovat v den konání třídních schůzek 18. listopadu 2021.
  3. Hledáme zájemce o kandidaturu do školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců žáků nezletilých. V případě zájmu se prosím ozvěte na adresu sekretariat@gymnachod.cz. Na stejné adrese přijímáme i vaše návrhy na vhodné kandidáty.
  4. Podrobnosti k organizaci voleb budou zveřejněny později.

Za přípravný výbor

Ing. Dalibor Vích