Návštěva Gnotogiologického ústavu Akademie věd ČR na Novém Hrádku

Seminaristé biologie čtvrtých ročníků navštívili v pátek 2.11.2018 v doprovodu prof. Matěnové pracoviště Akademie věd ČR na Novém Hrádku. Tato návštěva je organizována v rámci spolupráce naší školy s tímto ústavem každoročně. Studenty zajímající se o biologii informuje o způsobu práce ve vědeckém ústavu, o jeho vybavení, o získávání finančních prostředků, publikační činnosti atp. Studenti byli prezentací seznámeni s vědeckými tématy, kterými se pracovní týmy na Hrádku zabývají. Velmi podnětná byla část týkající se střevního mikrobiomu. Poté seminaristé pracovali v laboratořích. Mohli vidět a také si vyzkoušet různé činnosti a přístroje, které se zde běžně používají. Seznámili se s anatomií laboratorní myši, určovali diferenciál krevního obrazu, pozorovali makrofágy, buňky sleziny nebo barvili preparáty. Exkurze byla velmi zajímavá a korunovalo ji i krásné podzimní počasí, které jsme ocenili při pěší cestě z Nového Hrádku k ústavu v Dolech a zpět. Děkujeme Ing. Tomáši Hudcovicovi, Csc. a Mgr. Petře Hermanové za čas, který nám věnovali.