Krajské setkání pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání

V úterý 21. 10. 2014 se na našem gymnáziu uskutečnilo Krajské setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání se zaměřením na počítačové programy pro měření ve fyzice a využití robotických stavebnic ve výuce.

Účastníci si pod vedením Zdeňka Poláka mohli vyzkoušet nejrůznější způsoby měření na PC a pod vedením Jana Preclíka postavit robota ze stavebnice Lego Mindstorms a naučit ho jezdit po čáře.