Krajské kolo CHO kat.B

V sobotu 22.4.2023 se na Univerzitě Pardubice uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády kat .B ( 3.r., septimy ). Naši školu odjelo reprezentovat pět studentů, kteří řešili úlohy teoretické, ale i praktické části zaměřené na kyslíkaté deriváty uhlovodíků. A v silné konkurenci obstáli skvěle. Jakub Macháček ( 7. V ) se umístil na 5. místě, Pavel Tomek ( 3. B ) na šestém, Tobiáš Mazura ( 8. W ) na osmém, Anna Geislerová (  3. A ) na jedenáctém a Alexandra Kabelová na dvanáctém místě.

Všem gratulujeme a děkujeme na vzornou reprezentaci naší školy.