Krajské kolo Chemické olympiády, kategorie D

V sobotu 1. dubna se na Přírodovědecké fakultě UHK konalo Krajské kolo Chemické olympiády, kategorie D.

Do soutěže postoupili na základě výborných výkonů v Okresním kole 3 studenti (Antonín Kubeček 16, Daniel Matjaš ,

Matěj Pulkert – všichni 4. W) a Tereza Řiháková – 4. V. Všichni se statečně utkali s nástrahami teoretické a praktické části.

Tonda vybojoval krásné čtvrté místo, Matěj byl sedmý, těsně za ním se umístil Dan a Terezka získala  šestnácté místo.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci Jiráskova gymnázia a přejeme jim další úspěchy ve studiu i v osobním životě.