Klub Arduino přeje všem šťastné a veselé Vánoce!

Vánoce již klepou na dveře a ani letos Klub Arduino nezahálel a přichystal pro vás jako dárek krásné vánoční překvapení.

Před učebnou VT1 je umístěn stylově vyzdobený vánoční stromeček s ručně vytvořenými LED řetězy, jež jsou ovládány čím jiným než mikropočítačem Arduino 😊. Vedle nich jsou pro potěšení všech umístěny i přehrávač koled a malá meteorologická stanice, kterým se v minulém roce dostalo velké pozornosti, a ani letos nebudete o tyto radosti připraveni. Nezapomeňte se proto u vánočního koutku Klubu Arduino stavit, k navštívení bude do začátku ledna 2023.

Rádi bychom při té příležitosti vřele poděkovali panu profesoru Veverkovi za existenci a vytrvalou podporu našeho klubu a neméně i panu profesoru Preclíkovi za půjčení vánočního stromku.

Závěrem přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a dobré vykročení do roku 2023!

Za Klub Arduino

Tobiáš Mazura, 7.W