Jiráskovo gymnázium Náchod s projektem Erasmus+ v Praze

Brzy na jaře v roce 2014 jsme poslali do programu Erasmus+ naši projektovou žádost zaměřenou na vzdělávání učitelů v zemích EU, která nese název ,,Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák“. Doufali jsme, že uspějeme, ale bohužel náš projekt nebyl v prvním kole schválen, i když bodové hodnocení bylo vysoké. Ale bylo zřejmé, že dostaly přednost projekty málo nákladné a s malým počtem mobilit. Proto jsme byli překvapeni a velice potěšeni, když jsme dostali zprávu, že projekt byl dodatečně schválen 14. 10. 2014.

Celý projektový tým, který pan ředitel jmenoval, se dal okamžitě do práce a začal realizovat témata projektu:

 • ICT a nové technologie – digitální kompetence,
 • výuka a studium cizích jazyků,
 • občanství EU, povědomí o EU a demokracii.

Ta jsou realizována prostřednictvím své náplně, která zahrnuje:

 • kurzy zaměřené na využití tabletů a ICT zařízení při výuce a na robotiku,
 • kombinované kurzy – metodika, kultura, cizí jazyky, CLIL,
 • internacionální a multikulturní zaměření kurzů.

Realizace projektu se rozběhla správným směrem a dostatečnou rychlostí, což bylo asi podnětem k tomu, že byl náš projekt vybrán DZS Praha k prezentaci na monitorovacím semináři, jenž se konal dne 21. 4. 2016 v prostorách Národní technické knihovny v Praze.

Prezentaci jsme vytvořili společně s kolegou Janem Preclíkem, abych ji pak mohl v Ballingově sále (Karel Balling, významný český chemik v oboru pivovarnictví a cukrovarnictví) prezentovat všem účastníků semináře, kterých bylo kolem stovky. Prezentován byl celý dosavadní život projektu, tj. témata, náplň, fáze, podpora účastníků, job shadowing – průběh a výsledky, kurzy – příprava a realizace, diseminační aktivity, dopad projektu na školu a mimo ni, řešení rizik projektu, naplnění cílů projektu, realizované mobility se svými účastníky:

 • Job Shadowing – učitelé Nj, D
 • CLIL – učitelé M, ZSV, VV, HV, Bi, D, Z, F
 • jazykový kurz – učitelé Bi, M
 • kombinovaný kurz (metodika, kultura, literatura, reálie, cizí jazyk) – učitelé Aj, Šj, Rj, Fj, Nj
 • robotika – učitelé VT, M
 • ICT a tablety – učitelé VT, M, F, ZSV, Aj

Na semináři v jeho první části bylo prezentováno šest vybraných projektů z celé České republiky, které tvořily reprezentativní vzorek z celkového počtu přibližně 120 schválených projektů v letech 2014 a 2015, aby ukázaly činnost škol základních, speciálních, soukromých základních, středních odborných a gymnázií v programu Erasmus+.

Druhá část semináře byla věnována podávání závěrečné zprávy (ZZ) o projektu v systému Mobility Tool a její obsahové části, která se skládá z následujících částí:

 • Obecné údaje – tato část zahrnuje obecné údaje o našem projektu
 • Shrnutí projektu – tato část shrnuje náš projekt a organizace zapojené jako partneři
 • Seznam zapojených organizací
 • Popis projektu – informace o dosažení cílů našeho projektu
 • Implementace projektu Aktivity
 • Profil účastníka
 • Získané znalosti a dopad
 • Šíření výsledků projektu
 • Budoucí plány a návrhy
 • Rozpočet

Vytvoření ZZ, na kterém se prostřednictvím dobře zpracované zprávy ze své mobility bude podílet každý z osmnácti kolegů, kteří jsou do projektu zapojeni, je důležitým krokem ke zdárnému ukončení našeho jinak dobře fungujícího projektu.