Informace k testování žáků na Covid-19

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (viz příloha) zahájíme školní rok screeningovým testováním žáků i zaměstnanců na Covid-19.

Testování proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září 2021.

Podrobné informace k testování si prosím nastudujte v příloze.

Upozorňuji žáky tříd 1.A a 1.B, že z organizačních důvodů souvisejících s testováním pro ně školní rok začne 1. září 2021 až v 9:00. Podrobnosti viz informace k testování.

Děkuji za dodržování pokynů k testování a přeji úspěšný školní rok.

Sledujte prosím i nadále naše webové stránky. Budou zde ještě informace k zajištění bezpečnosti ve škole.

Pavel Škoda, ředitel školy