Exkurze na čističku odpadních vod

V úterý 24. 10. absolvovala třída 6.V exkurzi na čističku odpadních vod. Celý provoz čističky a princip mechanického a biologického čištění vody nám vysvětlil mistr ČOV Petr Semerák. Dále nás seznámil se zpracováním kalu a výrobou bioplynu a elektrické energie pro čističku. Studenti se v hodinách chemie seznámili s chemickými vlastnostmi vody, s její reaktivitou a čistotou. Tato exkurze jim pomohla pochopit princip čištění odpadní vody. Přesvědčili se, že voda, která přichází do čističky je opravdu pořádně znečištěna. Po mechanickém a biologickém čištění splňuje všechny požadavky, na základě kterých je vypuštěna do řeky. Měli jsme možnost vystoupit na „vyhnívací věž“ a mít celou čističku jako na dlani. Děkuji studentům za hladký průběh exkurze a zajímavé dotazy.