Erasmus+, kurz Intensive English including British Culture and Literature

Ve dnech 22.6. – 3.7. 2015 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnil kurzu Intensive English including British Culture and Literature v jedné z poboček celosvětově známé americké jazykové školy Kaplan. Škola se nacházela v centru Londýna na Leicester Square, což mi dalo možnost každý den po výuce navštívit známé londýnské památky a také si užívat ruch velkoměsta.

Výuka probíhala od pondělí do pátku od 8h do 13h. Absolvoval jsem tradiční jazykově kulturní výuku, která se hodně zaměřovala na gramatiku a slovní zásobu, zejména frázová slovesa, předložky a různé konverzační okruhy spjaté s kulturou a životem přímo v Londýně. Výuka byla také hodně interaktivní. Zkušení lektoři často využívali rozmanité učební pomůcky, včetně krátkých videí či různých autentických materiálů. Velice často využívali metody práce ve dvojici a také hromadné diskuze. Gramatické jevy většinou lektor důkladně vysvětlil frontálně a poté následovalo praktické cvičení ústní i písemnou formou. Několikrát proběhla i výuka mimo školu, například v restauraci nebo v parku. Tyto hodiny byly prospěšné především k seznámení se s místním životem a zajímavými místy v blízkosti školy.

Kurz byl veden dle učebnice Kaplan Key Notes Advanced, kterou jsme při první hodině obdrželi. Učebnice obsahuje spoustu gramatických cvičení a také se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby. Materiál z této učebnice do výuky nepoužiji, neboť je to pro studenty obtížná úroveň. Do výuky však zařadím něco z tištěného materiálu, který jsme obdrželi. Jedná se zejména o krátké aktivační a zahřívací cvičení tzv. warm-ups. Například otázky a odpovědi ve 3.os. přít. času, procvičování výslovnosti w/v či zpracování úkolů z promítnutého videa známého amerického pořadu MythBusters.

Na škole jsem ocenil zejména velice ochotný a profesionální tým lektorů, lokalitu a prostředí, v jakém se škola nacházela, její vybavení a v neposlední řadě také národnostní složení tříd, do kterých jsem docházel. Během rozhovorů v hodinách, o přestávkách či ve volném čase jsem se tak dozvěděl mnoho zajímavých věcí a příběhů od lidí z různých koutů světa. V celém areálu školy byl také bezplatný přístup k wifi. Navíc byla pro studenty otevřena studovna a menší knihovna, kde bylo možné prezenčně studovat nebo si za zálohu knihy či DVD vypůjčit.

Během svého pobytu jsem získal mnoho materiálů, které jsem již využil během své výuky a některé jsem sdílel i se svými kolegy. Také jsem pořídil mnoho fotografií, které jsem prezentoval ve svých třídách a také svým kolegům. Studentům jsem také zdůraznil, že i oni mají možnost účastnit se různých programů na studium či práci v zahraničí. Tento pobyt a kurz mi pomohl získat větší povědomí o současném životě v Londýně a také rozšířit slovní zásobu a upevnit si gramatické znalosti. V neposlední řadě také navázat nové kontakty s kolegy z cizích zemí.

Lukáš Zapadlo