ECHO: I za časů koronaviru se na Jiráskově gymnáziu daří robotům

(ECHO, 28. 5. 2021)