Divadelníci nižšího gymnázia nadělovali radost

Divadelníci nižšího gymnázia nadělovali radost Kde? Kdy? Komu? Mateřská školka v Náchodě Bělovsi a její odloučená třída v Babí, Mateřská školka Komenského v Náchodě a aula Jiráskova gymnázia. Plejáda vystoupení počínaje 2.prosincem a konče 16. prosincem v adventních dopoledních. Těm nejmenším z mateřských školek a spolužákům z prim, sekund a tercií, rodičům a známým našich herců. Primáni z dramatické výchovy a sekundáni z kroužku Hidrak svým poetickým příběhem „Stalo se v Betlémě“ a rozpustilou „ Čertovskou pohádkou „ rozzářili oči těch nejmenších v mateřských školách a zpříjemnili chvíli svým spolužákům dramatickým vystoupením na jevišti auly gymnázia. 4.prosince členové Hidraku již tradičně zavítali do MŠ Komenského s nadílkou sv. Mikuláše. Doprovázeli ho křehoučcí andělé a prostopášní čerti. Důstojný sv.Mikuláš navštívil i vedení gymnázia, pracovnice sekretariátu, některé učitele a studenty ve třídách. Ti všichni byli obdarováni malým balíčkem, ve kterém nechybělo ani po kousku uhlí. Že by i pedagogové v průběhu roku malinko zlobili? Je krásné, že studenti víceletého gymnázia udržují lidové tradice a zvyky a seznamují s nimi generaci těch nejmenších.