Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je on-line soutěž, ve které soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Někteří žáci a studenti měli možnost (pokud to jejich rozvrh umožnil) tyto úlohy řešit na hodině IKT, pro ostatní zájemce z kategorie Senior byl k dispozici soutěžní termín v pondělí 20. 11. 2023.

V kategoriích Junior (9. třída a 1. ročník SŠ) a Senior (2. až 4. ročník SŠ) se sestavuje celostátní pořadí (u těch studentů, kteří chtěli soutěžit pod svým skutečným jménem). V kategorii Junior se nejlépe z našich studentů umístil Jozef Čelka (5.W, 639. místo z 7781 soutěžích), Karolína Samková (5.W, 670. z 7781) a Jan Valtera (5.W, 1008. z 7781). V kategorii Senior byla na 580. místě z 9984 soutěžících Eliška Holá (7.V), dále Tobiáš Mazura (8.W, 1687. z 9984) a Matěj Klouček (6.W, 1766. z 9984).

I když jsou to pěkná umístění, na postup do ústředního kola to letos bohužel nestačilo. Všem studentům děkujeme za reprezentaci školy a doufáme, že se jim soutěžní úlohy líbily.