Beseda s vychovatelkou z věznice

V pátek 1. 12. 2023 měli žáci psychologického semináře příležitost vyslechnout si výklad a klást otázky Bc. Monice Středové, vězeňské vychovatelce z věznice Odolov o tom, co obnáší práce vychovatele s vězni a jaká pro ni tato práce osobně je.

Paní Středová žáky stručně obeznámila s právním systémem trestných činů a následně i specifických trestů a pochval v samotné věznici, který je aplikován za určitých podmínek definovaných v zákoně nebo ve vyhláškách. Do obou těchto forem právních dokumentů bylo žákům povoleno nahlédnout a prostudovat si je. Žáci měli možnost prohlédnout si také prostory věznice a nahlédnout do každodenního prostředí vězňů díky fotografiím, které paní Středová nechala putovat po třídě mezi žáky a v průběhu besedy jim vysvětlila, co souvisí s její prací a co je k takovému povolání potřeba – jak z hlediska vzdělání, tak i z hlediska psychologického. Například jedna z těchto věcí, avšak jedna z těch nejdůležitějších, byla schopnost nebrat si zážitky, myšlenky a emoce z věznice k sobě domů.

Žákům nebyly utajeny ani některé nápravné či vzdělávací programy, které jsou vězňům nabízeny, osobní zážitky za léta praxe vychovatelky Středové, včetně těch nejhorších, a ani co se skrývá za tajemným označením „díra“.

 

Dagmar Hoeben 8.V