Antický den

Jak se žilo v antickém světě? Jak se rozhodovalo o věcech veřejných? Jak ovlivňovaly život obyčejných lidí tehdejší tradice? To vše si mohli vyzkoušet studenti prim v tradičním antickém dni, který se konal v aule gymnázia v pondělí dne 25. června 2018.

Dopolední program byl zahájen originálním „štafetovým“ vyprávěním bájí o Prométheovi a Orfeovi. Princip athénské demokracie jsme si připomněli svoláním lidového shromáždění, které pomocí střepinového soudu (ostrakismu) hlasovalo o vyhnání nejhorší z lidských vlastností.

V rámci setkání, na kterém se obě třídy svým programem významně podílely, si mohli žáci (athénští a spartští občané) také vyzkoušet mnoho různých soutěžních disciplín. Každá ze soutěží měla svůj základ v antické mytologii. Soutěžilo se tak například v namotávání Ariadniny nitě, osvobozování Prométhea přikovaného na Kavkazu, provádění Odysseovy lodi nebezpečným mořem za pomoci foukání, identifikování složení božského nektaru a v mnohém dalším.

V antickém dni nemohly chybět ani olympijské hry v tělocvičně, jejichž součástí byly například závody vozatajů, hod diskem nebo maratonský běh. Děkujeme všem, kteří se na přípravě antického dne podíleli, a doufáme, že si všichni zúčastnění tento den příjemně užili.