Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

jednotné přijímací zkoušky ke studiu na středních školách, tedy i ke studiu na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451, se uskuteční v těchto termínech:

Gymnázium Studijní obor Termín Náhradní termín
čtyřleté 79-41-K/41 Gymnázium 8. 6. 2020 23. 6. 2020
osmileté 79-41-K/81 Gymnázium 9. 6. 2020 23. 6. 2020

V těchto termínech k nám přijdou uchazeči, kteří si nás napsali v přihlášce ke studiu na 1. místo, a ta uchazečka o osmileté gymnázium, která si nás uvedla jako jedinou školu, ale na 2. místě.

Ti, kteří uvedli naši školu v přihlášce ke studiu na 2. místě, budou přijímací zkoušky dělat ve škole, kterou uvedli jako první.

Výsledky přijímacích zkoušek budou následně CERMATem zaslány na obě školy.

Kritéria pro přijetí a počty přijímaných žáků zůstávají tak, jak byly původně vyhlášeny. Viz původní článek.

Pozvánky se všemi potřebnými podrobnostmi (čas příchodu, vchod určený pro příchod, umístění učebny, pokyny pro zajištění bezpečnosti, povolené pomůcky…) Vám budou zaslány poštou dne 22. 5. 2020. Zjednodušená pozvánka bude zaslána i e-mailem, pokud jste ho do přihlášky ke studiu uvedli.

Podrobnosti o všech změnách v přijímacích zkouškách (např. prodloužení času na testy…) najdete zde.

  • Test z českého jazyka a literatury bude nově trvat 70 minut.
  • Test z matematiky bude nově trvat 85. minut.

Časové schéma přijímacích zkoušek najdete v příloze. Pokud nemáte z poradenského zařízení přiznáno prodloužení času zkoušky, týká se Vás vždy 1. řádek.

Pavel Škoda, ředitel školy