8leté gymnázium – DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2023-24 po NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v příloze najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o osmileté studium v Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2023-24 po NÁHRADNÍM TERMÍNU.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Těm, kteří nebyli v náhradním termínu přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen podepsat a odeslat.

Přijat nebyl v náhradním termínu nikdo.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.