Učebnice a pomůcky pro nově přijaté žáky

Vážení studenti, vážení zákonní zástupci,

v příloze najdete seznam pomůcek a učebnic, které je nutné si před začátkem školního roku 2018-19 zakoupit.

V případě, že rodina nemá na zakoupení pomůcek či učebnic dostatek finančních prostředků, můžete se obrátit se žádostí o finanční podporu na Nadaci Jiráskova gymnázia. Žádost se podává volnou formou písemně v kanceláři školy. K žádosti je nutné doložit, že se rodina nachází ve finanční nouzi.

Pavel Škoda, ředitel školy