Studenti sekund se na krátký čas vrátili do středověku

Studenti třídy sekunda V se 6.června a sekundy W 19.června  vrátili do středověku. Účastnili se tematického dne „Jeden den ve středověku“ v  Uhřínově v Orlických horách. Aktivně spolupracovali s archeologem panem Dragounem, který vtipnou formou zdůraznil význam našeho středověkého království a vědomosti sekundánů obohatil o množství zajímavostí. Nechyběla ani  „módní přehlídka“ oděvů, do  jakých se oblékali naši předkové různých sociálních vrstev (viz fotografie). Studenty zaujaly drátěné rytířské košile a meč. S energií jim vlastní si vyzkoušeli lámání a zpracování lnu, tkaní látky na primitivním tkalcovském stavu, zpracování kůže, křesání ohně pomocí křesadla a střídali se v mletí obilky na kamenném žernově. Děvčata vypracovala z umleté mouky, vody a soli těsto k přípravě placek. Velký zájem byl o lukostřelbu. Ve druhé části středověkého dne jsme se přesunuli na rozlehlý palouk uprostřed lesa, kde stála středověká vesnice. Naproti nám přišla nebojácná koza, vesnicí nás provázely její kozí družky spolu s ovcemi. Pan doktor Dragoun nám ukázal dojení kozího mléka, v hliněné peci hořel oheň, abychom v rozpálené peci mohli upéct středověké placky z připraveného těsta. Této činnosti se v sekundě V zhostil Toník Prouza, který nezapomněl upéct placku i mně a kolegyni Olšanové. Děkujeme! Chlapcům ze sekundy W, jak řekl pan Dragoun, se podařilo umlít nejvíce mouky ze všech školních dětí, které v minulosti uhřínovskou středověkou vesnici navštívili. Hodně mouky rovná se hodně chutných placek. I my jsme s kolegyní Sršňovou ochutnaly a byly opravdu výborné! I vám, sekundáni z „béčka,“ s paní profesorkou děkujeme!

Bylo  časné odpoledne, všichni jsme poobědvali placky z hliněné pece a nastal  čas k návratu do dnešní civilizace. Pan Dragoun se rozloučil se studenty obou sekund a my se rozloučili s ním. Mě a obě kolegyně potěšila jeho slova chvály týkající se zájmu dětí o historii a o jednotlivé pracovní činnosti. Vyzdvihl také bezproblémové chování studentů Jiráskova gymnázia.

Náš den ve středověku byl u konce .Jsme zpátky ve 21.století a studenti se již těší na prázdniny!                                                Blanka Dvořáčková