Soutěž 3D pro všechny – první, druhé, dvakrát třetí místo a dobrý skutek k tomu

V úterý 29. 11. 2022 se konalo v Praze na Gymnáziu Arabská vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže 3D pro všechny. Po dvou letech koronavirových omezení se ho konečně mohlo osobně zúčastnit deset studentů semináře Počítačová grafika a 3D modelování.

Cestu do Prahy jsme spojili s několika exkurzemi. Nejprve na ČVUT na Fakultu strojní, kde jsme se seznámili s možnostmi výroby pomocí aditivních technologií, především s 3D tiskem kovových součástí metodou SLS – spékáním jemného kovového prášku laserem. Viděli jsme nejrůznější výrobky (například brzdové třmeny ze speciální slitiny, které se zde tisknou pro nové české letouny L-39NG) a poté i vlastní 3D tiskárnu, seznámili jsme se s docela náročnou přípravou k tisku – je nutno pracovat v ochranných oblecích a tiskne se v dusíkové atmosféře, aby se zabránilo vznícení a výbuchu kovového prášku. Na závěr jsme navštívili pracoviště počítačové tomografie, kde se hotové výtisky kontrolují, zda mají správné rozměry a nemají nějaké skryté vnitřní vady.

Poté jsme se přesunuli do Holešovic do areálu firmy Prusa Research a. s., jednoho z největších světových výrobců 3D tiskáren. Viděli jsme dílnu, kde se vyrábějí nejrůznější prototypové výrobky podle specifikace zákazníků, výrobu filamentů i vlastní montáž tiskáren. A také největší 3D tiskovou farmu na světě, kde cca 600 tiskáren tiskne 24 hodin denně díly pro další tiskárny. Celá firma je pet-friendly, takže jsme mohli potkávat různá zvířátka a na můj dotaz “jestli nemají i farmu se zvířátky” byla odpověď “ano” 🙂 Exkurze tak pokračovala mimo budovu, kde je spousta úlů, ve kterých Průša-včely vyrábějí (mezi zaměstnanci velice oblíbený) Průša-med, stádo ovcí a tři lamy alpaky. Lamy jsou pojmenované podle vedoucích pracovníků firmy a jedna z nich dokonce dává pusinky. Odvážlivci z řad studentů vyzkoušeli a my ostatní jsme čekali, jestli se lama po polibku nepromění třeba v krásnou zlatou 3D tiskárnu, ale nestalo se.

Poté nás čekala cesta na Gymnázium Arabská, kde v odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny. Cílem soutěže je navrhnout 3D model v jedné z kategorií, vytisknout ho na 3D tiskárně a zaslat do soutěže. Některé 3D modely pak slouží jako výukové pomůcky na  Gymnáziu Radlická pro zrakově postižené a na ZŠ pro žáky s poruchami zraku na Praze 2. Úsilí studentů při vytváření a tisku 3D modelů tak umožní poznávat svět jejich zrakově postiženým vrstevníkům. Jak napsal jeden z našich studentů, Martin Ježek: “Dva nevidomí žáci byli dokonce přítomni na vyhlašování, a o to silnější zážitek to byl, když jsme mohli vidět jejich první reakce poté, co si poprvé vzali do ruky nám dobře známé modely památek nebo strojů, které si do té doby mohli pouze představovat.“ 

Kromě dobrého pocitu jsme si z vyhlášení odváželi i spoustu krásných umístění, a to v kategorii Filmové objekty první místo Veronika Kvapilová a její zámek z filmu Laputa: Zámek v oblacích, druhé místo Jan Ježek s modelem obléhací zbraně Trebuchet z filmu The Witcher, třetí místo Anna Máslová a model Lázní z filmu Cesta do fantazie. V kategorii Architektura – stavby v ČR se na třetím místě umístila Natálie Dvořáčková s modelem Zámku Ratibořice. Všem gratulujeme! A na závěr ještě jednou Martin Ježek: “Nejhezčí cena bylo ale pro všechny vidět, jak naše modely mohou pomáhat a že to nejsou jen ´hezké hračky´.”

Na závěr galerie prací našich studentů: