On-line ke Dni (on-line) učitelů

Milí kolegové, studenti, vážení rodiče!

Dovolte mi podělit se s vámi v době on-line vzdělávání o několik mých osobních postřehů a střípků prozatím posbíraných zkušeností.

Milí studenti a rodiče, naši učitelé, tak jako studenti, nemají přístup do školy ke svým materiálům, leckdy nemají k dispozici ani učebnice a ani technické vybavení k sofistikovanějším formám on-line vzdělávání. V těchto podmínkách není ani v našich silách se sjednotit na společném postupu. Je na každém učiteli, jako formou bude se svými studenty komunikovat a případně jejich práci hodnotit. Nezbytné je sledovat školní mail, výuka v některých předmětech probíhá již přes Google Classroom, zpřístupněny jsou žákům i rodičům Bakaláři a budete svědky i prvních pokusů o vzdálenou výuku v podobě videokonferencí. Každý z učitelů dělá, co je v jeho silách a technických možnostech. První ohlasy z řad učitelů jsou, že všechny tyto formy jsou pro ně daleko časově náročnější než prezenční výuka.

Kolegové, tak jako pro nás je současná situace obtížná, tak i pro studenty je samostudium daleko náročnější než osobní účast ve výuce. Pokud by to tak nebylo, popírali bychom svou roli učitele jako aktivního průvodce a pomocníka při vzdělávání dětí. Zhodnoťte, co je opravdu nezbytné teď žáky učit, co lze odložit a co zcela vynechat. Nechtějme nutně předat žákům vše, co bychom jim byli schopni předat při běžné výuce. Studenti nemusí nutně projít každým řádkem na každé straně 115 až 154 v učebnici. V řadě jiných profesí je výkon práce také omezen, např. ani praktičtí lékaři a zubaři nemohou vykonávat svou práci v plném rozsahu, tak se s tím smiřme i my. Zbytečně nerozšiřujme způsob výuky na další a další formy vzdělávání, ať se v tom studenti neztratí. Videokonference jsou jistě vhodným zpestřením, ale nemůžou se stát jedinou formou výuky podle nějakého koronarozvrhu. V rodinách je často jeden počítač, o který se teď musí podělit i několik dětí školou povinných s rodiči, kteří mají homeoffice. Tak abychom se z toho všichni nezbláznili.

Studenti, do školy nechodíte, ale ani nemáte prázdniny. Reagujte na on-line výuku, přistupujte k ní dospěle, tj. zodpovědně a co nejvíc samostatně. Ozvěte se, pokud něco není ve vašich silách udělat. Komunikujte, nehrajte mrtvého brouka. Využijte té výhody, že si nyní můžete svůj čas do jisté míry sami organizovat. Buďte připraveni na to, že po návratu do školy dojde i k prověřování vašich znalostí v předmětech, kde to není na dálku možné. Nezapomínejte pomáhat se školou mladším sourozencům, rodině v domácnosti a případně i při nějakých dobrovolnických aktivitách.

Rodiče, není vaším úkolem své děti vzdělávat, jako není naším úkolem dělat vaši práci. Naše škola se dlouhodobě snaží vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svoje vzdělávání a je velkou příležitostí si to nyní „na tvrdo“ vyzkoušet. V rámci normálního rodičovského přístupu se zajímejte o to, co vaše děti do školy dělají, nechte si ukázat třeba dvakrát týdně výsledky jejich práce a jen pokud je to ve vašich silách, tak pomožte zvláště těm mladším žákům.

K dnešnímu Dni učitelů nám všem přeji, abychom současnou situaci zvládli s nadhledem, optimismem a humorem a abychom si z ní něco pozitivního odnesli do osobního i profesního života.

Těším se, až se opět všichni v „naší“ škole sejdeme. Potřebuju vás vidět, jak se tváříte, jak se radujete, jak chodíte, jak se oblékáte, jak se smějete a mračíte, jak gestikulujete, jak voníte… Výuka on-line je o to vše ochuzená a málo přispívá k vytváření osobních, a snad přátelských, vztahů mezi učiteli a žáky v jakékoliv kombinaci (žák-žák, učitel-žák, učitel-učitel). Škola není jen o předávání informací, ale z velké část o dovednosti smysluplně se vypořádat s mezilidskými vztahy.

Usmívejte se, prospěje to vám i lidem ve vaší blízkosti. Usmívejte se i pod rouškou, mluví za vás vaše usměvavé oči.

Teším se na setkání v lepších časech. Buďte zdrávi.

Martina Javůrková, zástupce ředitele

image_pdfPDFimage_printTisk