Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2022-23

Zde se můžete seznámit s tím, jaké předměty Vám nabízíme a jaký bude obsah jejich studia.

Pavel Škoda, ředitel školy