Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek

V příloze najdete kritéria hodnocení profilové části maturitních zkoušek.

Pavel Škoda, ředitel školy