Druhé místo v okresním kole Biologické olympiády kat. D

Ve čtvrtek  12. dubna se na ZŠ T.G. Masaryka v Náchodě konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D na téma:  Pohyb.  Biologická olympiáda je dost náročná, protože zahrnuje 4 částí: test, poznávání rostlin a živočichů, praktický úkol a vstupní úkol, na kterém pracují studenti delší dobu a musí ho zpracovat do písemné formy.

Naši školu reprezentovaly tři studentky z nižšího gymnázia. Krásné druhé místo a postup do krajského kola vybojovala Saša Kordová ze sekundy A. Úspěšnými řešitelkami se staly i studentky primy B. Markéta Vydláková obsadila 6. místo (5. místo mělo stejný počet bodů, no rozhoduje test) a Simona Jochová skončila na 8. místě. Obě dvě měly na této olympiádě premiéru a tak pevně věřím, že se příští rok opět do úkolů pustí a posunou se výš. Všem studentkám moc děkuji za vzornou reprezentaci školy a postupující Saše přeji další úspěch v krajském kole.