Zeměpisná olympiáda 2024

Stejně jako v předchozích letech, i letos vyučující zeměpisu zorganizovali školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž proběhla v učebně VT 2 ve středu 31. ledna 2024 a zúčastnilo se jí celkem 70 studentů ve 4 kategoriích. Do okresního kola postoupili pouze dva nejúspěšnější soutěžící. V kategorii A to byli Petra Hlavsová (1.V) a Jáchym Joudal (1.W), v kategorii B Markéta Pavlátová (2.W) a Tomáš Gennert (2.W), v kategorii C Viktor Souček (3.W) a Michal Svoboda (4.V). Z kategorie D si postup zajistili první tři soutěžící v pořadí. Byli to: Martina Rohulánová (7.V), a Vojtěch Martinů (3.B) a Tobiáš Mazura (8.W). Velký dík patří správci sítě JGN panu Janu Eflerovi za obětavou pomoc při technické přípravě a zabezpečení školního kola. 

Okresní kolo ZO se konalo ve středu 21. února 2024 v Jaroměři na Gymnáziu Jaroslava Žáka. Nejlépe se naši soutěžící umístili v kategorii D (= střední školy). Do krajského kola ZO postoupil vítězný  Tobiáš Mazura (8.W) a druhý Vojtěch Martinů (3.B). Martina Rohulánová pak obsadila pěkné 6. místo. Do krajského kola se druhým místem v kategorii B kvalifikovala také Markéta Pavlátová (2.W). Tomáš Gennert obsadil krásné 5. místo. Postup do KK ZO těsně unikl Jáchymu Joudalovi (4. místo kategoriei A) a Viktoru Součkovi (5. místo kategorie C). Petra Havlasová obsadila 10. místo a Michal Svoboda byl 17.

Do krajského kola, které se uskuteční ve středu 27. března 2024 v Hradci Králové na Gymnáziu Boženy Němcové, se tak kvalifikovali 3 naši studenti. Markétě, Vojtovi a Tobiášovi přejeme hodně úspěchů a bystrý úsudek v krajském kole ZO. Ostatním našim soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy a za snahu soutěžit a poměřit si své zeměpisné znalosti a dovednosti se svými vrstevníky.

Za organizátory Jiří Divišek a Zdeněk Košvanec