Úspěch v krajském kole olympiády v češtině

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 se uskutečnilo krajské kolo olympiády v českém jazyce. Společně s Tobiášem Mazurou (8.W) jsme se vydali na Gymnázium J. K. Tyla do Hradce Králové porovnat naše znalosti českého jazyka s dalšími třinácti soutěžícími. Krajské kolo probíhalo obdobně jako kola předchozí; skládalo se ze dvou částí, jazykové a slohové. Téma slohové práce tentokrát znělo: Místo, kde bych chtěl(a) žít. Takové téma dovolovalo popustit uzdu fantazii a společně s jazykovou částí jsme si tak mohli soutěž primárně užít, bez ohledu na výsledky.  Dalším a posledním krokem v soutěži je ústřední celorepublikové kolo konané formou týdenního soustředění, během něhož účastníci zpracovávají dva gramatické, dva slohové a jeden mluvnický úkol. Příležitost zúčastnit se dostanou vždy první dva soutěžící z každého kraje společně s několika málo vybranými pražskou odbornou porotou bez ohledu na jejich domovský kraj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aneta Rohulánová, 4.B                                                                                                                                                                                               

Aneta obsadila krásné 3.místo a navázala tak na loňský úspěch Tobiáše, který letos skončil na 10 místě.
                                                                                                                                                   za komisi českého jazyka Petra Půlpánová