Studuj a staň se jedním z nás

Ve čtvrtek 14. března odpoledne se v aule setkali zástupci náchodské nemocnice, z poloviny naši bývalí studenti, se studenty současnými, přesněji s těmi, kteří vážně přemýšlejí o studiu lékařství, fyzioterapie, záchranářství nebo se v budoucnu chtějí uplatnit jako všeobecné sestry či porodní asistentky. A není jich vůbec málo, aula byla zaplněna takřka ze dvou třetin.                                 

Setkání příjemně a neformálně zahájili ředitel nemocnice pan RNDr. Bc. Jan Mach a paní  Bc. Eva Jará, hlavní slovo ale patřilo čtveřici mladých, lékaři z ARA, porodní asistentce, všeobecné sestře a záchranáři. Ti hovořili o své práci, o náročnosti a úskalích studia, vyvažovaných ale víc a více smysluplností a důležitostí práce, kterou vykonávají, o dobrých podmínkách k výkonu práce, což v náchodské nemocnici znamená všestranný odborný růst, dobré finanční ohodnocení, spolupráci mezi kolegy napříč obory, ochotu ke sdílení zkušeností a spolupráci ze strany starších a zkušenějších a třeba i nejednu příležitost potkávat se mimo nemocnici při společné zábavě. Část setkání pak byla věnována dotazům studentů, na které všichni hosté ochotně odpovídali.

Takže nezbývá než zopakovat, co opakovaně zaznělo: Studuj, vystuduj a připoj se k nám!

Jindra Nývltová, kariérový poradce