První zasedání školního parlamentu

Dnes, 26. 3., se poprvé sešel nově zvolený školní parlament. Dorazilo 15 studentů, kteří zastupují svoji třídu a budou se snažit prosadit návrhy a nápady svých spolužáků.

Zástupci tříd zvolení ať už náhodou, na popud kamarádů, nebo naopak na základě vlastní iniciativy se na úvod představili a seznámili ostatní se svým programem. Mezi hlavní požadavky patří zejména celkové zlepšení života na našem gymnáziu. Bylo zmíněno i vyučování finanční gramotnosti a zvýšení povědomí o tomto tématu a také zlepšení komunikace mezi vedením školy a studenty, především nově vzniknuvším školním parlamentem. Mladší členové by chtěli získat nové zkušenosti v diskutování a debatování, mimo jiné i v prosazování myšlenek v zájmu svých spolužáků. Vícekrát zazněla i prosba o pozvednutí stavu toalet a celkové doplňování základních hygienických potřeb, jako jsou papírové utěrky, mýdlo a menstruační pomůcky pro dívky. Nebyla opomenuta ani situace „barelu“ v prostorách skříněk, které si jistě každý z nás v posledním týdnu všiml. Konkrétnímu řešení těchto nedostatků se bude parlament věnovat na následujících schůzích.

Po vzájemném seznámení všech členů se přešlo na volbu předsedy školního parlamentu. Hlasovalo se připravenými volebními lístky, na které měl každý člen možnost napsat svoji volbu. Byl vyhlášen kandidát s nejvyšším počtem hlasů a předsedou se stal Tomáš Strašík (5.V). Bez průtahů započalo hned poté i volení čtyř zástupců do rady školního parlamentu. Každý člen dal hlas čtyřem kandidátům a po sečtení hlasů se členy rady stali Barbora Říhová (6.V), Jakub Váňa (2.B), Mikoláš Hruša (7.V) a Daniel Kumpošt (7.W). Rada bude tvořit ústřední jádro parlamentu a bude prosazovat projednané návrhy před vedením školy.

Následovala krátká diskuze, ve které se mluvilo hlavně o termínech setkávání školního parlamentu. Diskutovalo se o pozitivech a negativech ranních setkání a výhodách i nevýhodách schůzek o přestávkách či po škole. I v této otázce však bylo nakonec dosaženo shody, a tak mohlo po několika následujících informačních dotazech první zasedání studentského parlamentu Jiráskova gymnázia skončit.

Nově zvolený předseda parlamentu zhodnotil zahajovací schůzi školního parlamentu takto: „Schůze byla příjemná a přiměřeně dlouhá. Jsem spokojen, že se mohu setkávat s oponenty, kteří rádi diskutují.“

Další schůze proběhne za čtrnáct dní a do té doby může každý z našich studentů přijít s návrhy na zlepšení fungování našeho gymnázia.

Za studentskou redakci JGN Nikola Matějů 7.W (text) a Adéla Bělobrádková 6.V (foto)