Krajské kolo mezinárodní ekonomické olympiády

Ve středu 20.3. se konalo krajské kolo v Hradci Králové. Z naší školy se ho zúčastnili čtyři
postupující studenti: Chocholáčová Anna (4.A), Marks Dominik (8.V), Hanušová Marie a Nekvinda
Ondřej (oba 4.B)

Ekonomická olympiáda pro SŠ je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí; je pořádána
Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) ve spolupráci s ČNB. Letos se jí zúčastnilo 470 SŠ z celé
České republiky. Obvykle do krajského kola může postoupit maximálně pět nejlepších studentů ze
školy, letos však pořadatelé výjimečně z našeho gymnázia pozvali studentů osm, protože se jim
výsledky oproti jiným školám zdály velmi dobré. O to víc zamrzí, že pozvánku přijali pouze studenti
čtyři.

Otázky krajského testu nebyly vůbec jednoduché; jak si v něm vedli naši studenti, budeme vědět zhruba za měsíc.