Fyzioterapie do škol

V rámci primární prevence se obě tercie zapojily do projektu Fyzioterapie do škol. Během šesti lekcí se děti zaměří na témata  související s  problematickými částmi našeho těla. Hodina se vždy skládá z vysvětlení tématu a následné praxe (cvičení). Na každé lekci žák dostane pracovní list, ve kterém budou důležité poznámky a cviky uvedeny. Na konci vznikne brožurka pro možné nahlížení a praxi v domácím prostředí. Všechny lekce budou probíhat pod vedením vysokoškolsky vzdělaného fyzioterapeuta, v našem případě naší úspěšné býválé studentky Mgr. Zuzany Vančákové. Kurz probíhá následujícím způsobem:
 
  1. Úvodní lekce, jak vše souvisí se vším, zkrácené a oslabené svaly, protažení o přestávce, stoj
  2. Krční a hrudní páteř, protažení a posílení, správně držení hlavy, funkce očí, polykání, správně držení těla
  3. Střed těla, plicní rehabilitace (astma, alergie), sed, tejpovaní
  4. Chodidlo, rovnováha, obuv, chůze
  5. Celostní cvičení jako součást prevence bolesti zad
  6. Viscerální fyzioterapie, dotazy
Pevně věříme, že kurz bude pro naše žáky a jejich zdraví velmi přínosný.
 
Zuzana Felklová
metodik prevence