Další úspěch v okresním kole Biologické olympiády kat.D

V pondělí 22. dubna se na našem gymnáziu opět konalo okresní kolo Biologické olympiády, tentokrát nejmladší kategorie D. Kategorie D je určena pro žáky    6. – 7. tříd ZŠ a pro žáky primy a sekundy osmiletých gymnázií. Soutěžilo 35 nejlepších biologů z celého okresu. 

Naši školu reprezentovaly čtyři studentky, které musely zvládnout úkoly zaměřené na téma „ Jak se žije v lužním lese“. Všechny se staly úspěšnými řešitelkami, protože se na soutěž perfektně připravily. Jejich vstupní úkoly byly moc povedené a výborně se jim dařilo i v poznávání přírodnin.  A jak to vše dopadlo?

Anna Petrášová (1.W) vybojovala 1. místo, hned za ní na 2. místě skončila Eliška Řezníčková (2.W). Na 4. místě skončila Marie Poláková (1.W) a 8. místo patří Pavlíně Plašilové(2.V). Krajské kolo se bude konat 23. května na SOŠ Veterinární v Hradci Králové a já pevně věřím, že tam od nás budeme mít silné zastoupení. Děkuji děvčatům za vzornou a úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia.  

Chtěla bych taky poděkovat studentkám z vyššího ročníku za pomoc s přípravou poznávačky, laboratorního úkolu a se závěrečným úklidem.