Akce tohoto týdne

V tomto týdnu začínají dvoutýdenní Kalifornské dny. V úterý 13. února se 28 zájemců z řad studentů zúčastní workshopu Hippies – fakta a mýty, který vede prof. Hronková. Pod vedením prof. Misarové a Novotné Mičíkové se téměř 60 studentů zapojí do výtvarné dílny na téma Kalifornie.

Ve středu 14. února je pro studenty sexty a 2. ročníku připraven workshop Bunkr. Studenti se pomyslně ocitnou na exkurzi v bunkru, při které ale dojde k poplachu a zůstanou uzavřeni uvnitř v menších oddělených týmech. Jejich úkolem bude vypátrat, co se ve světě stalo, a to na základě různých informačních zdrojů, ověřováním jejich důvěryhodnosti a aplikací kritického myšlení. Workshopu Demohráč se ve čtvrtek 15. února zúčastní septimáni a v pátek 16. února studenti 3. ročníku. Tento příběh simuluje nástup nacismu k moci ve Výmarské republice, ovšem v reáliích dnešní doby na pozadí situace světového sucha. Studenti jsou svědky toho, jak jejich postavy reagují na úsporná opatření a zhoršující se finanční podmínky a jak jsou najednou ochotnější
naslouchat populistům slibujícím jednoduchá řešení. V následné reflexi se pak odhalí propojenost s historií, což je velmi silný zážitek. Obě akce jsou organizovány v projektu Quest klubů, jejichž národním garantem je KAM z.s., držitel certifikace MŠMT.

Ve dnech 15. a 16. února se uskuteční další část školního kola Biologické olympiády.

Ve čtvrtek 15. února budou mít přihlášení zájemci o taneční kurzy manželů Štěpových možnost se ve škole zapsat.

V pátek 16. února jede pětice studentů s prof. Polákem do Prahy na Fyziklání.