Zápisové lístky letos NE

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči,

pokud jste byli přijati ke studiu, v letošním novém systému nepotvrzujete svůj zájem o studium zapisovým lístkem. To je již minulostí.

Nám bohužel v návratce pro osmileté gymnázium, ve které si přijatí žáci vybírají volitelné předměty a zapisují jednoho spolužáka, se kterým by chtěli být ve třídě, zůstalo, že návratku máte odevzdat spolu se zápisovým lístkem. Za tuto chybu se omlouvám. Zpět tedy zasílejte pouze návratku, a to prosím do 27. května 2024.

Pokud bude Vaše dítě v den úvodní schůzky s přijatými žáky a jejich rodiči, tedy 13. června 2024 (v 15 hodin s přijatými do čtyřletého gymnázia a v 17 hodin s přijatými do osmiletého gymnázia), na školním výletě, přijďte alespoň vy. Dostanete veškeré potřebné informace. 

Pavel Škoda, ředitel školy