Stav přijímacího řízení - aktualizace k 27. 7. 2020

Aktualizace k 27. 7. 2020

8leté gymnázium

  • Poslední přijatý na 94. místě doručil ve lhůtě zápisový lístek.
  • Ale uvolnilo se jedno místo z důvodu zpětvzetí zápisového lístku již přijatým uchazečem. Oslovujeme tedy postupně další od 95. místa (v pořadí po náhradním termínu).

4leté gymnázium

  • Beze změny.

K 10. 7. 2020

Vážená uchazeči a jejich zákonní zástupci, v tabulce níže najdete aktuální stav přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2020/21.

Gymnázium Přijato Odevzdaných zápisových lístků Poslední přijatý Poznámka
8leté 60 59 94
  • v pořadí po náhradním termínu
  • poslednímu přijatému ještě běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku
4leté 60 60 81

Dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí bude možné vyhovět pouze v případě, že si ještě někdo odnese již odevzdaný zápisový lístek nebo pokud nedorazí chybějící zápisový lístek (v osmiletém gymnáziu).

Pokud již nebude možné Vaši žádosti o vydání nového rozhodnutí vyhovět, zašlu Vám 16. července usnesení o zastavení řízení o vydání nového rozhodnutí.

Přijatí žáci dostanou informace ke studiu (rozdělení do tříd, přidělené volitelné předměty a jazyky, požadované učební pomůcky a učebnice, organizace zahájení školního roku…) e-mailem a prostřednictvím našeho webu nejspíše na přelomu července a srpna.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_pdfPDFimage_printTisk