Přijmeme nového učitele

Jiráskovo gymnázium přijme

od 1. 9. 2018 učitele.

Aprobace může být kombinací těchto předmětů (výhoda pro případné přijetí)

M, Aj, Informatika, Z

nebo jeden z těchto předmětů + libovolný další (ne kombinace Z – Tv, Z – ZSV, Z – D).

 

Životopis a motivační dopis zasílejte do 25. června na e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Případné dotazy tamtéž.