Jiráskovo gymnázium » Aktuality


Aktuality 


Krajská kola ve florbalu středních škol

Třetí místa chlapců i dívek v krajském kole ve florbalu SŠ. Přečíst celý článek…

VČERA

Fykosí Fyziklání 2018

V pátek 16. února vyjelo 10 studentů za doprovodu Zdeňka Poláka do Prahy řešit úlohy celostátní soutěže Fykosí fyziklání. Jde o soutěž pětičlenných týmů reprezentujících střední školy České a Slovenské republiky. Letos se zúčastnilo 135 družstev ve třech kategoriích. Náš tým v kategorii B ve složení Michal Matoulek 7W, Jana Možíšová 7W, Tomáš Kubíček 7W, Kurt Hartmann 3B a Benjamin Sichrovský 7V, se umístil na 29. místě ze 46. Tým kategorie C ve složení Jakub Ježek 6W, Jan Máslo 6W, Jiří Moc 6W, Šimon Prudil 6W a Matyáš Háze 5W byl 34. ze 40. Všem studentům vzorně reprezentujícím naši školu na celostátní úrovni děkujeme.
Na fotografii tým C těsně před zahájením soutěže.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Fyziklání 2018 kat. C Fyziklání 2018 kat. C


VČERA

Exkurze na DOD FEKT VUT Brno

Ve čtvrtek 25. ledna se 15 studentů za doprovodu Zdeňka Poláka zúčastnilo exkurze na den otevřených dveří na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cestu tam a zpět sponzorsky poskytl podnik ATAS elektromotory Náchod a.s., za což jim patří upřimné poděkování.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


VČERA

Krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie A

Ve středu 24. ledna studenti: Jan Bohadlo  a Markéta Lipovská z 8V, Vojtěch Mervart z 8W, za doprovodu Zdeňka Poláka, vyjeli do Hradce Králové řešit úlohy krajského kola Fyzikální olympiády kategorie A. Bohužel se v konkurenci dalších sedmi řešitelů neprosadili a nikdo nezískal potřebný počet bodů, aby se stal úspěšným řešitelem. Přesto jim za postup do krajského kola blahopřejeme a za aktivní účast děkujeme.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Akce tohoto týdne

V pondělí 19. února proběhne další část školního kola Biologické olympiády pro kategorie A a B.

V úterý 20. února se studenti utkají v okresním kole Zeměpisné olympiády za doprovodu prof. Košvance. Studenti 3.A navštíví s prof. Olšanovou Okresní soud v Náchodě.

V pátek 23. února proběhne 2. díl prezentace našich absolventů, dnes studentů VŠ, o studiu na VŠ s názvem A co dál? Kam po maturitě?

Autor: Martina Javůrková

Vytisknout tento článek …


Studenti JGN na HraNoLu

Během nocí z 9. na 11. února probíhal na hradeckém Gymnáziu Boženy Němcové už druhý ročník studentské akce jménem HraNoL (Hradecké noční lekce). Tato událost spadá mezi takzvané přednáškové noci, jichž se na gymnáziích po celé České republice koná každý rok hned několik. Jak taková přednášková noc probíhá a co je vlastně Přečíst celý článek…

Masopust 7.W

V úterý 13.2. uspořádala třída 7.W pro spolužáky i učitele Masopust na našem gymnáziu. Nechyběly palačinky, lívance, koblihy, tlačenka, jitrnice, klobásy, hotdogy, saláty, maškary a ani dobrá nálada. Výtěžek z akce pomůže někomu potřebnému. Na fotografie se můžete podívat na Facebook nebo na zárodek našich nových webových stránek.

Chemická soutěž Chemiklání 2018

Na chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice se v pátek 9. února konal třetí ročník chemické soutěže Chemiklání. Naše gymnázium reprezentoval již podruhé pětičlenný tým chemiků: Pavlína Knapovská (7.V), Simona Horkelová (7.W), Jan Bohadlo (8.V), Vojtěch Mervart (8.W) a Lucie Tučková (4.B). Přečíst celý článek…

100 let Československa v naší škole

Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československé republiky. U příležitosti tohoto výročí se studenti kvarty B zúčastnili projektu Národního muzea a Slovenského národného múzea nazvaného 100 let Československa v naší škole s podtitulem 'Rodino, vyprávěj!'. Z vyprávění rodinných příslušníků byla vytvořena zajímavá prezentace popisující příběhy předmětů každodenního života. Výstava byla doplněna fotografiemi těchto předmětů a také dobovými reklamami z československých časopisů. Studentům se tak úspěšně podařilo zachytit atmosféru období Československa, která byla tvořena nejen významnými dějinnými událostmi, ale také běžnými radostmi a starostmi našich blízkých.

Autor: Jan Veverka

Vytisknout tento článek …


Výstava 1


Výstava 2


Divadelní loutková scéna na našem gymnáziu

Součástí dramatického kroužku Hidrak se od ledna tohoto roku stala divadelní loutková scéna. S nadšením se hry s loutkami ujaly studentky třídy 2.A.Nejprve opravily poškozené loutky a na každou z nich ušily látkové obaly. Nyní pracují se scénářem o Kašpárkovi a krejčíkovi. Určitě svým uměním potěší a rozzáří dětské oči na malé Prima sezóně a vystoupením při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


dv3.jpg


dv4.jpg


dv5.jpg


Přijímací řízení ke studiu od školního roku 2018-19

30.01.2018

Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve čtyřletém gymnáziu (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a v osmiletém gymnáziu (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2018-19.


Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj) a matematiky (M).

Jednotné přijímací zkoušky v  1. kole přijímacího řízení se budou konat v následujících termínech. Pokud si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo, přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

Gymnázium 1. termín 2. termín
čtyřleté 12. 4. 2018 16. 4. 2018
osmileté 13. 4. 2018 17. 4. 2018

Do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium bude v 1. kole přijímacího řízení přijato 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.


Do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium bude v 1. kole přijímacího řízení přijato rovněž 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.


Podrobná kritéria pro přijetí naleznete v připojených souborech.

Vytisknout tento článek …


Dramatizace Erbenovy Kytice sextány třídy W oslovila

Dramatizace Erbenovy Kytice sextány třídy W oslovila Pololetí tohoto školního roku studenti třídy sexta W ukončili exkurzí do Hradce Králové. Tematický den „Hradec gotický, kultura a divadelní umění „měl u studentů kladný ohlas. Umělecké zpracování Erbenovy Kytice herci Klicperova divadla studenty oslovilo. Prožili krásu slova, hudby a pohybu. Uvědomili si také význam a hodnotu našeho národního jazyka. Současně si rozšířili vědomosti z výuky, které využijí u maturitní zkoušky z českého jazyka a dějepisu. Již tradičně reprezentovali naše gymnázium kulturností mladého diváka nejen svým chováním, ale i poděkováním hercům na jevišti. Blanka Dvořáčková a Jana Olšanová

Vytisknout tento článek …


dv1.jpg


dv2.jpg


Učit se národní dějiny a užít si i zábavy článek

Učit se národní dějiny a užít si i zábavy si vyzkoušeli sekundáni třídy sekunda V při netradiční výuce dějepisu.Srdce bolí zapáleného dějepisáře, když slyší od studentíků, že „dějepis je otrava“ a typickou otázku z úst pubertální či adolescentní mládeže: „K čemu mi to bude?“ Bohužel, v dnešní uspěchané a materiálně pojaté době zájem dětí a studentů o historii a kulturu upadá. A tak jsme se začali středověké národní dějiny „učit jinak.“ Po logické motivaci, práci s textem a besedě si sekundáni ve skupinkách nacvičili dle svého výběru obrazy z pověstí a historických událostí raného středověku. Jednotlivé skupinky udělovaly body druhým soutěžícím skupinkám. Udělené body (od 1 do 5) vždy mluvčí skupiny slovně zdůvodnil, hodnotil zahraný historický motiv, pravdivost, originalitu, srozumitelnost a popřípadě scénu a kostýmy. Následující vyučovací hodina byla slavnostní. Dívky vítězné skupiny (viz fotografie) stály na stupni vítězů a získaly zlaté medaile. Ale i ostatní sekundáni za svoji snahu a vědomosti byli odměněni sladkostmi. Tyto hodiny dějepisu se nám líbily a písemné práce z našich národních dějin dopadly na výbornou! Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


d1.jpg


d2.jpg


d3.jpg


d4.jpg


d5.jpg


d6.jpg


d7.jpg


VYHODNOCENÍ SBĚRU PAPÍRU ze 23. a 24. 11. 2017

v příloze

Související odkazy:


Den otevřených dveří Jiráskova gymnázia v Náchodě

08.01.2018

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří

ve čtvrtek dne 18. ledna 2018.

Program

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a přijde i kouzelník …
 • 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
 • 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobný program je v příloze.

Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


Den her v chemii aneb hrátky s chemií

Ve čtvrtek 21. prosince si mohli studenti nižšího gymnázia pod vedením zkušenějších studentů vyšších ročníků vyzkoušet množství zajímavých experimentů a zasoutěžit si. Mohli si vyrobit šumivé bomby do koupele, pozorovat vznik krystalů, vyzkoušet tajné písmo, vyrobit vánoční ozdobu atd. Nechyběly ani demonstrační pokusy jako je oblíbená sloní zubní pasta, smrt gumového medvídka, luminiscence, bengálské ohně a jiné exotermické pokusy. V soutěži Riskuj si ověřili své znalosti a získali nové informace ze světa chemie. Nejlepší skupiny byly odměněny věcnými cenami a na všechny čekala sladká odměna. Přečíst celý článek…

Malé ohlédnutí za velkým děním.

Rok končí a chci připomenout jednu významnou akci, která proběhla na podzim na naší škole, seminář Heuréky. Setkali se u nás učitelé fyziky a další příznivci, kterým záleží na tom, aby se fyzika na školách učila dobře. Kromě probíhajících seminářů, které navštěvují během roku, se vždy na podzim účastníci sjedou k nám, do naší školy. Od roku 2002, kdy jsme se na prvním setkání vešli do jedné třídy, a dokázal jsem vše připravit sám, se hodně změnilo. Je nás tady každý rok víc a víc. Letos tu bylo o víkendu od 22. do 25. září už 113 dospělých a nejméně 17 dětí jak z České tak ze Slovenské republiky. Zapsat se mohli do 8 z 21 nabízených dílen s bohatou a velmi rozmanitou pracovní náplní. Tak, aby si mohli si na věci co nejvíce sáhnout a uvědomit si, jak skutečně fungují. Jde o poznávání zákonů přírody rukama a hlavou. Za přípravou programu stojí především jedna z hlavních postav a duší projektu, Irena Dvořáková. V tom, aby vše co bylo připraveno a naplánováno, také proběhlo, mi pomáhali jak kolega Jan Geťko, tak také sedm studentů naší školy. Samozřejmě neméně i vstřícnost a odvaha vedení školy už po patnácté vpustit do budovy takovou sešlost nadšenců. Žijeme však v reálném světě a jen nadšení nestačí, všechno také něco stojí. V tomto ohledu nám již od roku 2013 významně vychází vstříc Nadace Depositum Bonum v rámci projektu Elixír do škol. Aby lépe poznala, co potřebujeme, se účastnila konference se po celou dobu i ředitelka projektu Elixír do škol Petra Prošková. Je škoda, že tady nemohu zmínit všech 21 vedoucích dílen, kteří program realizovali. Přivezli neskutečné množství nápadů i materiálu, aby si to všichni užili a něco nového poznali. Pokaždé, když tato událost skončí, mě ohromuje, že po neuvěřitelně rušném víkendu, když v neděli odpoledne všichni odjedou, je škola čistá, všude pořádek, lavice a židle srovnané, jako by tu nikdo ani nebyl. Noc a moc děkuji za to všem, co tu byli a udělali vše pro zdárný průběh setkání.

Více informací o dění kolem Heuréky najdete na odkazu: http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Gymfest 2017

Dne 20. 12. 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil již třetí ročník Gymfestu. Tento rok vystoupily kapely Tustuduka ZUŠ Náchod, Apropos ze ZUŠ Střezina Hradec Králové, TT Band rock a Tight Trail z České Skalice.


Jako oba minulé ročníky i letos proběhla dvě vystoupení, vždy po třech vyučovacích hodinách. V obou blocích byla celá aula na nohou a všichni si pořádně zařádili. (Událost byla zpestřená tím, že kapela TT Band si zahrála svůj poslední rozlučkový koncert, jelikož se před časem rozpadla, naopak kapela Tigh Trail odehrála svůj úplně první.) A jako každý rok budou vybrané peníze věnovány na charitativní účely.


Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím, panu řediteli a panu Poutníkovi za pomoc s organizací. Jako minule, i tento ročník se skvěle povedl a my se těšíme na příští Gymfest.

Anna Horká


2017-12-28_dsc_002.jpg


2017-12-28_dsc_003.jpg


2017-12-28_dsc_005.jpg


2017-12-28_dsc_006.jpg


Zdařilý Den her a loutková scéna

Zdařilý Den her a loutková scéna Předvánoční Den her má již na našem gymnáziu tradici. A tak se 21.prosince sešlo 25 studentů, aby si „zahráli.“ Pro radost sobě i spolužákům. Rozděleni do skupin si vybrali loutky jak ti nejmladší – primáni, starší terciáni, tak i studenti druhých ročníků. Podle vlastních scénářů hráli své pohádky. Nechyběla princezna a vdavky, zamilovaný Kašpárek, stárnoucí mlynář a koktavý vodník, král, který vypisuje nesmyslné a zbytečné daně. Ale nehráli jsme pouze s loutkami. Náladu nám „rozproudila nabalovačka“ a potom herecká vystoupení ve skupinkách. Zábava byla úžasná, odměny sladké. Odborná porota ze zkušenějších divadelnic hodnotila spravedlivě. Všichni jsme se loučili s úsměvem a s přáním hezkých Vánoc. A co je báječné? Za rok se sejdeme znovu a navíc: Studentky 2.ročníků mají zájem o vytvoření loutkového divadelního souboru! Tak v lednu se těšíme! Hezké Vánoce a hodně chuti do práce s marionetami! Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


Studenti dramatické výchovy hráli dětem pro radost

Studenti dramatické výchovy hráli dětem pro radost Oživlý betlém, zpěv koled, dvě pohádky…Student a studentky z prim a sekund v tomto posledním adventním týdnu hostovali se svým vánočně laděným programem v ZŠ Babí, v aule našeho gymnázia pro studenty nižších ročníků a pro děti ze soukromé MŠ Na Brance a MŠ Komenského. Zvláště děti z mateřských škol úžasně spolupracovaly, zpívaly s malými herci koledy a odměnily vystoupení upřímným potleskem. A konečně se dozvěděly, kde nakupuje dárky Ježíšek i pro ty nejzlobivější děti! Vy nevíte, kam jít i na Štědrý večer pro dárek? No přeci do obchůdku babičky Mrázkové! Hezké Vánoce! Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


img-20171219-wa0000.jpg


img-20171219-wa0001.jpg


img-20171219-wa0002.jpg


img-20171219-wa0004.jpg


img-20171219-wa0005.jpg


img-20171219-wa0006.jpg


img-20171219-wa0007.jpg


img-20171219-wa0008.jpg


img-20171219-wa0009.jpg


img-20171219-wa0010.jpg


img-20171219-wa0011.jpg


img-20171219-wa0012.jpg


Logo projektu T Generace

Červenokostelecká firma Saar Gummi Czech již druhým rokem v rámci svého projektu “T Generace - technici pro budoucnost” podporuje naše technické kroužky. Studenti nyní měli možnost navrhnout logo tohoto projektu. Zástupci firmy SGC si vybrali návrh Jitky Štěpánové ze sekundy A, která také obdržela finanční odměnu. Za spolupráci při této akci také děkuji kolegyni Kláře Mičíkové Novotné.

Autor: Jan Preclík


Studenti gymnázia na celostátním finále dějepisné soutěže

Ve čtvrtek 23.11.2017 se tým studentů našeho gymnázia zúčastnil finále Dějepisné soutěže gymnázií.Celostátní kolo se konalo v Chebu, kde naši školu reprezentovali Vojtěch Šolc, Jiří Rohlena a Alena Žibřidová (všichni z 8.V). Přečíst celý článek…

Hodina kódu - Google Doodle

S žáky sekundy navštěvujícími předmět Hrátky s robotikou jsme se zapojili do celosvětové akce Hodina kódu (Hour of Code), kdy se žáci po celém světě v týdnu od 7. do 13. prosince mohou účastnit hodinových aktivit zaměřených na informatiku a programování. Vybrali jsme aktivitu “Create your own Google logo” - žáci po shlédnutí tutoriálů měli za úkol navrhnout podle své fantazie Google Doodle, což je kreativní ztvárnění loga firmy Google. Může připomínat významnou událost, nebo to může být jednoduchá hra, animace… Kromě zábavy si žáci také procvičili svoji angličtinu.
Podívat se na dvě ukázky můžete na následujících odkazech - Nermuťová Ema a Řehůřková Lucie .

Autor: Jan Preclík


Třetí, páté a šesté místo v krajském kole CHO kat. A

Na Univerzitě v Pardubicích se v sobotu 9. 12. konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie A. Naši školu reprezentovali Přečíst celý článek…

O první advetní neděli nadělovala děvčata z Hidraku radost

V neděli 3.prosince studentky z tercií přestrojené za sv. Mikuláše (Julie), nebeské anděly ( Anežka a Veronika) a rošťáckou čertici (Marjánka), hostovaly ve Vile Barboře na Hořičkách. Dívky hrály a zpívaly, vítaly slavnostně naladěné hosty a obdarovávaly přítomné děti . Podařilo se jim vytvořit příjemnou sváteční předvánoční atmosféru a reprezentovat naše gymnázium. Děkujeme! Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


img-20171208-wa0000.jpg


Saar Gummi získala ocenění Firma škole

Náchodský deník, prosinec 2017

Náchodský deník, prosinec 2017

In-flight call s Paolem Nespolim

V pondělí 4. prosince mělo šest zájemců z řad studentů možnost zúčastnit se historicky prvního online videorozhovoru s Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS. Přečíst celý článek…

Fykosí fyziklání on line

Ve středu 29. listopadu v pozdně odpoledních a večerních hodinách, se tři týmy našich studentů účastnily soutěže v řešení fyzikálních úloh online po internetu. V kategorii třetích ročníků středních škol nás reprezentovalo družstvo studentů septimy B, ve složení : Jana Možíšová, Vojtěch Brejtr, Tomáš Kubíček, Michal Matoulek a David Luášek. Mezi 40 družstvy se umístili na vynikajícím 6. místě. V kategorii o rok mladších studentů za nás bojovaly dokonce dva týmy. Tým ze druhé A dali dohromady Kamila Šimková, Štěpán Filipa Radek Jansa, kterým pomohli Jan Pikman ze septimy a Matyáš Háze z kvinty. Umístili na pěkném 8. místě ze 47 soutěžících. Ani tým sexty B, ve složení Aneta Vacková, Jakub ježek a Jiří Moc doplněný Benjaminem Sichrovským ze septimy a Matyášem Háze z kvinty, se snažil a vybojoval 12. místo. Všem patnácti studentům, kteří ve volném čase tak usilovně a úspěšně reprezentovali naši školu děkujeme.  

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Kvarta v Ostravě !!!

Naše třída 4.V vyhrála díky úspěchu v soutěži U6 vstup do jednoho z IQ parků či hvězdáren v ČR. Jelikož se nám většina těchto center zdála již dost „profláknutá“, rozhodli jsme se pro výlet do Ostravy, města s dlouholetou hutnickou a těžební historií. Přečíst celý článek…

Náchodské Dny poezie končí slamem a severem

Poslední dvě akce zbývají z programu letošního 8. ročníku Náchodských Dnů poezie. Přečíst celý článek…

Robosoutěž ČVUT středních škol

Stejně jako v minulých letech se i letos naši studenti zúčastnili Robosoutěže, kterou pořádá ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Účast na takové soutěži znamená spoustu hodin věnovaných stavbě robota a jeho testování (a následnému rozebírání a přestavování, když se ukáže, že ne vše funguje tak, jak má), v den soutěže vstávání ve čtyři hodiny ráno a cestu do Prahy se spoustou krabic (se stavebnicemi a roboty)...


Zadáním letošního (už devátého) ročníku bylo na hřišti posbírat míčky různých barev a nastřílet (nebo jinak dopravit) je do terče ve středu hřiště, a ještě je roztřídit podle barev.


Týmu DRT (Miroslav Jarý, Kurt Hartmann) se v základní skupině nedařilo a tak se dalších bojů neúčastnil. Není to ale žádná ostuda, letošní soutěžní zadání bylo velice těžké a více jak polovina týmů nedokázala do terče dopravit ani jeden míček. Tým BrokenCore (Šimon Prudil, Josef Krtička) si vedl lépe a ze základní skupiny postoupil se 14 body z 8. místa, v následném play-off se mu už ale nedařilo.


Paradoxně nejlépe dopadl třetí tým Ballistarius (Jan Pikman, Adam Brychta, Štěpán Filip), který na divokou kartu udělenou pořadateli postoupil do vysokoškolského finále. Jejich robot zaujal tím, že velice rychle vysbíral všechny míčky, ale jaksi je zapomněl nastřílet do terče - dle vyjádření členů týmu k tomuto politování hodnému nedopatření prý dochází maximálně jednou za deset let :-) Držíme jim palce a v následujících bojích přejeme hodně štěstí, které určitě budou potřebovat.


K úspěchu jim snad také pomohou i trička robotického kroužku, která nám pořídil náš sponzor - firma Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce.


2017-11-29_dsc_001.jpg


2017-11-29_dsc_003.jpg


dsc_033.jpg


dsc_034.jpg


Merkur perFEKT Challenge

21. 11. 2017 se v Brně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT konal pátý ročník Merkur perFEKT Challenge, kde týmy studentů řeší zadání z oblasti elektroniky a elektrotechniky s využitím populární stavebnice Merkur.

 

Student našeho gymnázia Šimon Prudil se soutěže zúčastnil jako člen týmu složeného i ze studentů dalších škol (u nás nebyl dostatek zájemců), řešili úlohu 'Svalem na robota', a to velice úspěšně - zvítězili!

 

Gratulujeme a jsme rádi, že naši studenti dokáží i navázat kontakty a spolupracovat se stejnými nadšenci napříč republikou.

 

Anotace soutěžního projektu: Z připravených komponent realizujte robotické vozidlo, které bude možné řídit pomocí svalu na holeni (anterior tibialis), popřípadě i jiným, tak aby mohlo projet navrženou dráhu. Pro stavbu vozidla máte k dispozici stavebnici Merkur pásový podvozek se dvěma motory, střední stavebnici Merkur, Arduino Uno s motor shieldem pro řízení, dva moduly s EMG zesilovači, a elektrody. Jednotlivé týmy budou soutěžit v projetí vytyčené dráhy na čas. Hodnotit se bude kvalita mechanického sestavení, způsob zpracování EOG signálu a rovněž konečný čas na dráze. Jednotlivé týmy budou soutěžit v projetí vytyčené dráhy na čas. Hodnotit se bude kvalita mechanického sestavení, způsob zpracování EOG signálu a rovněž konečný čas na dráze.

Autor: Jan Preclík


Výsledky voleb do školské rady Jiráskova gymnázia

Dne 24. listopadu 2017 proběhly volby do školské rady Jiráskova gymnázia na funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

Zvoleni byli:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků

 • Ing. arch. Michal Ježek

Za zletilé žáky

 • Jan Škoda

Za pedagogické pracovníky

 • Mgr. Milan Poutník
 • Ing. Dalibor Vích

Za zřizovatele jsou do 19. 2. 2018 členy školské rady

 • Jan Birke
 • Mgr. Denisa Pokorná
Pavel Škoda, ředitel školy

Související odkazy:


Volejbalistky a volejbalisté Jiráskova gymnázia nejlepší v okrese

Volejbalistky a volejbalisté Jiráskova gymnázia nejlepší v okrese Přečíst celý článek…

KB Florbal challenge

Jasný postup do krajského kola ve florbalu středních škol Přečíst celý článek…

Přebor Jiráskova gymnázia v šachu 2017 JIŽ TENTO PÁTEK!

Všichni studenti, kteří ovládají alespoň základní pravidla šachové hry, jsou zváni na Přebor Jiráskova gymnázia v šachu 2017, který se koná již tento pátek 24. 11. od 8,00 ve sborovně. Přečíst celý článek…

Šachisté bojovali na Gymnáziu

Agilní šachový oddíl TJ Náchod uspořádal již 5. ročník turnaje pro děti pod názvem „Open Gymnázia Náchod“. Vedení Jiráskova Gymnázia zajistilo příjemné prostředí a také soudek limonády pro účastníky. Přečíst celý článek…

Postup házenkářů do republikového finále

Házenkáři JG vítězi regionální kvalifikace Přečíst celý článek…

Seznam kandidátů na členství ve školské radě

16.11.2017

Zletilí žáci (řazeno podle abecedy)

 • Jirman Tomáš, 3.B
 • Škoda Jan, 3.A

Zákonní zástupci nezletilých žáků (řazeno podle abecedy)

 • Ing. Arch. Ježek Michal (kvinta B, architekt, Atelier TSUNAMI s.r.o.)
 • Mgr. Melichar Dominik (prima A a 1.A, ředitel, Domov sv. Josefa, Žíreč u Dvora Králové n. L.)

Z každé skupiny kandidátů je možné zaškrtnout nejvýše jednoho kandidáta. Do rady budou jmenováni (za předpokladu předepsané volební účasti, tj. jedné pětiny všech oprávněných osob) jeden žák a jeden zákonný zástupce nezletilých žáků s nejvyšším počtem hlasů.

Lze zaškrtnout také kandidáta pouze z jedné skupiny.

Neplatné budou hlasovací lístky s pozměněnými jmény nebo takové, kde bude ve skupině zaškrtnuto více kandidátů než jeden.

Oprávněni volit jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Zákonný zástupce může volit za každého nezletilého žáka, kterého ve škole má.
Volební lístek dostanete v den voleb (23 .11. 2017) ve volební místnosti (třídě, do které Vaše nezletilé dítě chodí, resp. v aule - zletilí žáci).

Vytisknout tento článek …


Bobřík informatiky

V pondělí 13.11. měli studenti třetích ročníků možnost si otestovat své schopnosti logického a algoritmického myšlení v on-line soutěži Bobřík informatiky (https://www.ibobr.cz).

Nejlepšího výsledku 216 bodů dosáhla Jana Možíšová (7.W, v celkovém pořadí 22. místo z 5474 soutěžících!!!), na druhém místě byl Martin Hrach (7.V) s 186 body a třetí Miroslav Říha (174 bodů, 7.V).

Do ústředního kola by mělo z Královéhradeckého kraje postoupit 30 soutěžích, z toho 17 z našeho gymnázia! Gratulujeme!!!

Autor: Jan Preclík


Pišqworky - V Náchodě na Jiráskově gymnáziu zvítězili Růžoví Jednorožci

Ve svém plném nasazení se nám na Jiráskově gymnáziu v Náchodě ukázalo dohromady 16 týmů. Ovšem pouze 3 mohli postoupit dále a jen jeden tým si mohl domů odvézt pohár vítězů. Tím týmem nemohl být nikdo jiný než Pink Unicorns, leader už od začátku.

Dne 7.11 se žákům středních a základních škol z Náchoda a okolí naskytla příležitost poměřit svoje logické schopnosti v souboji křížků a koleček. Již na zahájení turnaje panovala mezi soutěžícími napjatá, ale přesto přátelská atmosféra. Na všech byla znát sebedůvěra a soutěživost. Hned po vysvětlení pravidel a rozřazení do skupin se všichni s nadšením rozeběhli do tříd bojovat o postup. Celkově se hrálo ve čtyřech skupinách, každá po čtyřech týmech. Ty byly víceméně vyrovnané a suverénní výhru 20:0 jsme zaznamenali pouze 2 krát za celý turnaj. V jednom případě se o ni postaral tým JGN z domácí školy, který ze skupiny postoupil neporažen s 50 body z maximálních 60. Navzdory jasné vedoucí pozici ovšem vypadli v prvním kole play-off.

Po celou dobu turnaje chodili mezi hráči oblastní koordinátoři, kteří pomáhali s organizací turnaje, tišili velmi hlasité projevy radosti, aby mohli ostatní hráči v klidu hrát. Za to jim patří náš velký dík. Turnaj se neobešel bez znaků přátelské rivality. Soupeři, kteří se mezi sebou znali, se navzájem pokusili tiše znervóznit a tím pádem pro sebe uzmout výhru. Ani organizátorům turnaje se nepovedlo v některých případech zachovat profesionální tvář a přeřeky typu „Na jeden tah máte přibližně 30 minut“ místo 30 sekund nebo špatné přečtení jména na diplomu byly na světě.

Z 8 týmů hrajících play-off dále postoupily do krajského kola 3 z nich v následujícím pořadí:  1. místo: Pink Unicorns (OA Náchod) ve složení: Filip Vojtas, Denisa Vojtasová, Tereza Vojtasová, Lenka Slaninová, Patrik Vojtěch 2. místo: Sršňáci (JGN) ve složení: Ondřej Vít, Miroslav Říha, Benjamin Sichrovský, David Černý, Jan Trojtl 3. místo: Kurtíci (ZŠ Náchod) ve složení: Lucie Krombholzová, Tomáš Burdych, Adriana Davidová, Tobiáš Krynek, Lukáš Habr

David Csibri, převzato z www.pisqworky.cz


Házenkáři JG vítězi krajského kola

Postup do kvalifikace na republiku v házené SŠ! Přečíst celý článek…

Zpráva z krajského kola logické olympiády článek

Zpráva z krajského kola logické olympiády Dne 3.11.2017 se studenti Jiráskova gymnázia v Náchodě zúčastnili krajského kola logické olympiády v Hradci Králové. V kategorii B získal Tomáš Heger 4.V první místo s velkým náskokem 30 bodů od 2. místa a Dominik Rufer 4.W 3. místo. Oba postupují do celostátního kola , které se koná 27.11.2017 v Praze na Pražském hradě. V této kategorii soutěžili a umístili se: Jan Ježek 3.W 12. místo, Kryštof Veverka 4.W 15. místo, Nikola Matějů 1.W 25. místo a Matyáš Bohuška 4.W 27. místo. V kategorii C soutěžili Jakub Ježek 6.W, umístil se na 12. místě, a Benjamin Sichrovský 7.V. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. V Náchodě 6.11.2017 Mgr. Gerda Škodová

Vytisknout tento článek …


dsc_7511.jpg


dsc_7514.jpg


Časový plán na školní rok 2017-18

V příloze najdete časový plán školního roku 2017-18.
Pavel Škoda
 
Změna č. 1 ze dne 12. 11. 2017
 • Odstraněn termín předávání maturitních protokolů. Budou předány elektronicky.
 • Dne 11. 4. 2018 bude kromě písemné práce z českého jazyka a literatury možná také písemná práce z cizího jazyka (informace pochází ze školení od CERMATu). Toto bude upřesněno až MŠMT vydá jednotné zkušební schéma k jarnímu termínu MZ 2018. To má být nejpozději 15. 1. 2018.

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


Exkurze na čističku odpadních vod

V úterý 24. 10. absolvovala třída 6.V exkurzi na čističku odpadních vod. Celý provoz čističky Přečíst celý článek…

Logická olympiáda - výsledky

Do krajského kola Logické olympiády z našeho gymnázia postupují Heger Tomáš (4.V), Bohuška Matyáš (4.W), Ježek Jan (3.W), Veverka Kryštof (4.W), Rufer Dominik (4.W), Matějů Nikola (1.W), Ježek Jakub (6.W), Sichrovský Benjamin (7.V), Roztočilová Bára (3.A). Gratulujeme a přejeme v krajském kole hodně úspěchů.

Krajské kolo se koná v pátek 3. listopadu 2017, doprovodí vás prof. Gerda Škodová, přijďte se s ní dohodnout do kabinetu fyziky.

Autor: Jan Preclík


Podzimní kvalifikační turnaje Středoškolské ligy ultimate frisbee

Svou již devátou sezónu zahájil školní tým ultimate frisbee dvěma kvalifikačními turnaji. Nejprve se "Trubky" se dvěma týmy představily 16. října v Hradci Králové. V konkurenci dvanácti družstev obsadil tým "A" 3. místo (5 výher, 2 prohry) a tým "B" 9. místo (3 výhry, 1 remíza, 3 prohry). Na druhém turnaji 18. října v Praze se potom náš tým po čtyřech výhrách a dvou porážkách umístil mezi šestnácti účastníky na 4. místě. Díky těmto výsledkům figurují "Trubky" v této celostátní soutěži na prozatímním 6. místě. Další dva kvalifikační turnaje je čekají na jaře. Podzimní část Středoškolské ligy odehráli - Vojtěch Joska, Petra Janečková, Martina Hrubá, Pavlína Hušková, Simona Horkelová, Markéta Dvořáková, Kamila Dědková, Jaroslava Šintáková, Petr Zákravský, Jan Laubacher, David Lukášek, Marek Balcar, Tomáš Hak, Pavel Wolf a Mikoláš Hruša. (Sk)

Vytisknout tento článek …


Okresní kolo v minifotbalu starších žáků

Třetí místo v konkurenci nejlepších fotbalových družstev okresu Náchod Přečíst celý článek…

Témata pro 3. čast pracovního listu k ústní zkoušce z cizího jazyka

15.10.2017

V přiložených souborech najdete témata pro 3. části pracovních listů k ústní zkoušce z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky.

Související odkazy:


Témata k profilové části maturitní zkoušky

15.10.2017

Zde najdete témata k profilové části maturitní zkoušky na aktuální školní rok. Přečíst celý článek…

Stanovení předmětů profilové zkoušky

15.10.2017

Ředitel školy se rozhodl stanovit 2 povinné zkoušky. Přečíst celý článek…

Den otevřených dveří firmy Farmet v České Skalici

V sobotu 14. 10. 2017 na dni otevřených dveří firmy Farmet v České Skalici prezentovalo Jiráskovo gymnázium své aktivity zaměřené na podporu zájmu studentů o techniku. Šlo především o prezentaci našich kroužků robotiky, 3D tisku, elektrotechniky a kroužku modelářského. O náš stánek byl velký zájem, jak je vidět i z přiložených fotografií. Děkujeme studentům Šimonu Prudilovi, Kurtu Hartmannovi a Janu Pikmanovi za výbornou reprezentaci školy na této akci.

 

Autor: Jan Preclík


2017-10-15_dsc_001.jpg


2017-10-15_dsc_003.jpg


2017-10-15_dsc_005.jpg


2017-10-15_dsc_006.jpg


2017-10-15_dsc_007.jpg


2017-10-15_dsc_004.jpg


Divadelní expedice 2017 Bautzen

11.10. v časných ranních hodinách vyrazili studenti naší školy společně s dalšími středoškoláky z východočeského regionu na divadelní expedici pořádanou Goethe-Institutem v Pardubicích. Cílem bylo tentokrát Deutsch-Sorbisches Volkstheater v lužickém Bautzenu. Dopoledne se studenti mohli zábavnou formou seznámit s historií a památkami středověkého města Budyšína, odpoledne pak zhlédli divadelní představení Ein Mann sieht rosa. Představení proběhlo v německém jazyce, takže si studenti mohli ověřit a současně prohloubit své jazykové znalosti, ale pro méně zdatné němčináře bylo představení doprovázeno českými titulky. Z divadla odcházeli studenti nadšeni a celý zájezd hodnotili velmi kladně. Děkujeme Goethe-Institutu a za rok se těšíme na další zajímavou expedici.                              J.Fišerová, Š.Škodová

Vytisknout tento článek …


Sladká Miletínská modlitbička odměnou

Sladká Miletínská modlitbička odměnou nebo také bolestným pro studenty nižšího gymnázia - členům kroužku Hidrak při zájezdě do Miletína v úterý 26.září. Deštivé chladné počasí nám nepřálo, takže jsme Erbenovu naučnou stezku museli vynechat ( a tedy i plánované divadelní vystoupení), ale rodný domek K.J.Erbena jsme navštívili. Přínosná byla pro nás prohlídka Muzea ochotnických divadel (pro některé až příliš dlouhá, ale opravdoví zájemci o divadlo a herci si přišli na své). Pro divadlo zapálený a vtipný pan ředitel muzea Anežku a Jakuba nechal číst originál rukopisu dramatu V.K.Klicpery. Bylo milé vidět kopie historických opon (staré více než sto let) divadelních spolků, např. divadelníků Náchoda, Hronova, Červeného Kostelce, Hořiček aj. Prohlédli jsme si různé kulisy a rekvizity. Pan ředitel s dětmi pobyl i na jevišti, kde jsme vyzkoušeli a sehráli scény divadelního vystoupení, se kterým bychom měli v Miletíně hostovat při Festivalu ochotnických divadel. A ten sladký miletínský perník s mandlí uprostřed byl odměnou, kterou jsme v autobuse před cestou zpět do Náchoda obdarovaly mladé divadelníky. Blanka Dvořáčková a Jana Olšanová

Vytisknout tento článek …


img-20171001-wa0000.jpg


img-20171001-wa0001.jpg


img-20171001-wa0002.jpg


img-20171001-wa0003.jpg


img-20171001-wa0004.jpg


Exkurze primánů do pravěku a vesmíru

   V pondělí 25. 9. 2017 vyrazili studenti prim do Všestar u Hradce Králové, kde se na dvě hodiny vrátili zpět v čase do doby lovců mamutů, prvních zemědělců a zpracovatelů kovů.

   V Archeoparku se ve stálé expozici seznámili se živou archeologií, prohlédli si názorné ukázky tehdejšího života a ojedinělý trojrozměrný model pravěké vesnice. V kinosále zhlédli komentovanou videoprojekci a seznámili se s replikami zbraní a předmětů z různých období pravěku. Druhá část prohlídky Centra experimentální archeologie probíhala venku. Zde si studenti vyzkoušeli některé činnosti pravěkého člověka, např. hod oštěpem, mletí obilí mezi dvěma kameny, broušení kamenného hrotu a sekání kamennou sekyrou. Následovala prohlídka pravěkých obydlí, rondelu, pohřebiště a řemeslných dílen. Studenti obdivovali vynalézavost našich předků, ale vrátit se zpět v čase by prý už nechtěli.

   Další částí historicko-zeměpisné exkurze byla návštěva planetária v Hradci Králové. Studenti si nejprve prošli část naučných stezek- planetární a galaktické, poté absolvovali program v digitálním planetáriu moderovaný odborníkem. Výklad byl doplněn celooblohovou filmovou projekcí včetně digitální show Kosmické srážky, během níž zažili vznik Měsíce, srážku s asteroidem, stali se svědky kolize obřích galaxií v daleké budoucnosti a prohlédli si z neuvěřitelné blízkosti funkční kosmickou stanici. Exkurze pokračovala komentovanou prohlídkou interaktivních exponátů ve foyeru hvězdárny, výstavy, Foucaultova kyvadla a dalekohledu v kupoli staré budovy.

Studenti se vraceli zpět do Náchoda plni nových vědomostí a dojmů. Nově získané poznatky z exkurze tak doplnily školní výuku a významně obohatily znalosti studentů.

                                                                      Mgr. Jitka Fišerová

Vytisknout tento článek …


img_0766.jpg Všestary


img_20170925_101025.jpg


img_20170925_101810.jpg


img_20170925_101836.jpg


Jiráskovo gymnázium dostalo stavebnice micro:bit

Pan Bc. David Línek, ředitel firmy DLNK s.r.o., nám přišel osobně předat 20 kusů technické stavebnice BBC micro:bit. Jsme moc rádi, že nás takto firma DLNK podpořila v našich aktivitách, kdy se snažíme našim žákům a studentům nabídnout širokou paletu nejrůznějších technicky zaměřených kroužků (robotika, modelářský kroužek, 3D tisk).

BBC micro:bit je miniaturní počítač se senzorem pohybu, kompasem a bluetooth (umí tak komunikovat s mobilem, tabletem i počítačem). Tato platforma se rychle rozvíjí po celém světě, například v roce 2016 byl tento mikropočítač rozdán zdarma všem žákům sedmých tříd ve Velké Británii.

U nás na gymnáziu micro:bit využijeme v rámci volitelného předmětu Hrátky s robotikou (pro žáky sekundy) a také pro žákovské projekty, kdy například pomocí LED diod budou mít žáci možnost „oživit“ (osvítit) svoje výtisky ze 3D tiskárny.

Autor: Jan Preclík


dva-mikropocitace-microbit.jpg


vlevo-david-linek--reditel-dlnk-_-vpravo-pavel-skoda--reditel-gymnazia-.jpg


OF v přespolním běhu Police nad Metují

Ve čtvrtek 21. září se v lyžařském areálu Na Nebíčku u Police nad Metují uskutečnilo okresní finále v přespolním běhu, pořádané poličskou ZŠ. Jiráskovo gymnázium v něm reprezentovalo 33 běžců a to ve všech šesti kategoriích. Naše družstva zde v konkurenci 11 škol vybojovala pěkná umístění, tři družstva postoupila do krajského finále, které se uskuteční 5. října v Nové Pace. Družstvo mladších žákyň složené pouze z primánek Markéty Vydlákové, Andrey Janatkové, Anežky Staňkové, Šárky Vlčkové a Venduly Vyskočilové se na trati 1500m umístilo na 5. místě (ze 7). Nejlepší z našich byla Markéta na 14. místě (z 41). Mladší žáci Matěj Vrzáček, Matyáš Hájek, Vít Melichar, Petr Vašíček, Jonáš Neumann, a Jan Poustka se na trati 2000m umístili na 4. místě (z 5). Nejlepší z našich primán Matěj skončil pátý (z 28). Starší žákyně Adéla Breitrová, Lucie Žáčková, Monika Říhová, Markéta Mastíková a Zuzana Šnorbertová vybojovaly na trati 1500m 2. místo a postup do krajského finále. Adéla mezi 31 běžkyněmi zvítězila, Monika skončila pátá, Lucka osmá. Starším žákům Antonínu Staňkovi, Bohdanu Ptáčkovi, Martinu Brejtrovi, Jakubu Hejzlarovi, Ondřeji Lukášovi a Šimonu Vackovi, kteří se na trati 3000m umístili na 3. místě, unikl postup do krajského finále jen díky pravidlu o lepším umístění čtvrtého běžce. Tonda skončil v konkurenci 45 závodníků druhý a Ondra čtvrtý. Dorostenky Sabina Jirmanová, Kamila Šimková, Sára Kubíková, Nikol Urbanová, Oluša Gajdošová a Karolína Křenková na trati 3000m v konkurenci pouze s běžkyněmi Gymnázia Broumov zvítězily, když Sabina skončila celkově druhá a Kamila, která svým "zakufrováním" těsně před cílem přišla o suverénní vítězství, třetí. Dorostenci Radek a Tomáš Jansovi, Adam Šesler, Martin Červíček a Matěj Prouza na trati 5000m rovněž vybojovali 1. místo (ze 4), když Radek zvítězil a Adam skončil na 2. místě (z 23). Spolu s dorostenkami se tak kvalifikovali do krajského finále. Všem našim studentům patří pochvala nejen za odvedené výkony v sychravém počasí, ale též za bezvadnou atmosféru a vzájemnou podporu v celém týmu JGN. (Sk, Ro)

Vytisknout tento článek …


2017-09-24_01.jpg


2017-09-24_02.jpg


2017-09-24_03.jpg


2017-09-24_04.jpg


2017-09-24_05.jpg


2017-09-24_06.jpg


2017-09-24_07.jpg


2017-09-24_08.jpg


2017-09-24_09.jpg


2017-09-24_10.jpg


2017-09-24_11.jpg


2017-09-24_12.jpg


2017-09-24_13.jpg


2017-09-24_14.jpg


2017-09-24_15.jpg


2017-09-24_16.jpg


2017-09-24_17.jpg


Zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh Brno - přihláška

Ve středu 11. 10. 2017 pořádá společnost ATAS autobusový zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh Brno (http://www.bvv.cz/msv). Pro zájemce je možné zdarma zajistit místa v autobuse a volnou vstupenku. Odjezd je v 6.00 od vrátnice ATAS, návrat okolo 20.00 hod.

Určeno pro studenty a studentky vyššího gymnázia.

Přihlášky do 1. 10. 2017 zde https://goo.gl/forms/rI7veLRflT2Nuolh2

Autor: Jan Preclík


Zájezd Hidraku do Miletína

Zájezd Hidraku do Miletína se uskuteční v úterý 26. 9. t.r. Odjezd v 8,30 hod. od gymnázia. Financováno z grantu KÚ. Další informace u p. profesorky Dvořáčkové. (učebna 3.B) Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


Mladí divadelníci náchodské divadelní scény a členové Hidraku!

Mladí divadelníci náchodské divadelní scény a členové Hidraku! První zkouška v divadle Beránek se uskuteční v pondělí 25.září t.r. v 15,00 hod. Sraz: 14,50 hod. před Beránkem Program: Seznámení se s prostředím divadla, scénář hry atd. Časové rozvržení zkoušek: Každé pondělí od 15,00hod. do 16,45 hod. Přesný harmonogram zkoušek jednotlivých dějství vám bude předán . Nashledanou v divadle se s vámi těší Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


Technické kroužky pro studenty - poslední možnost přihlášení

Pro tento školní rok opět nabízíme studentům technicky orientované kroužky. Kroužky se uskuteční díky podpoře firem Saar Gummi Czech (robotika a 3D tisk) a Škoda-Auto (modelářský kroužek).


Přihlašování elektronicky pomocí formuláře

https://goo.gl/forms/yaab0egW6o4lOZIj1

(nebo osobně v kabinetě VT u prof. Preclíka, raději ale elektronicky).


Pokud se chcete přihlásit do více kroužků, vyplňte tento formulář vícekrát (pro každý kroužek jednou).


Termín přihlášek je do 13.9.2017, pak uděláme schůzku a dohodneme termíny, kdy se který kroužek bude konat a kdo bude chodit.

Přihlašování na kroužek elektrotechniky je přímo u prof. Poláka, na kroužek chemie u prof. Zikmundové.Kroužek robotiky pro začátečníky

Práce se stavebnicemi LEGO Mindstorms NXT a EV3. Naučíte se, jak postavit robota, nejprve podle návodu, poté i podle vlastní fantazie, a jak ho něco naučit - naprogramovat. Kroužek je určen začátečníkům, nejsou potřeba žádné znalosti, jen chuť si hrát :-) Pokud jste navštěvovali v primě nebo sekundě předmět Hrátky s robotikou, tento kroužek je ideálním pokračováním. Nejlepší z vás budou mít možnost se zúčastnit soutěží robotů - Robosoutěže ČVUT v Praze a Robotiády v Brně.

Kroužek robotiky pro pokročilé

Určeno těm, kteří už nějaké zkušenosti s robotikou mají. Kroužek bude zaměřen především na přípravu na vybrané soutěže - Robosoutěž ČVUT, Robotický den MFF, RoboRAVE. Pracovat můžete se stavebnicemi:

Programovat EV3 můžete také v nově zakoupeném prostředí RobotC. K dispozici budou také pokročilé senzory pro EV3 (dálkoměr, kamery pro analýzu obrazu…).


Kroužek 3D tisku

Pro naprosté začátečníky i pro pokročilé. Naučíte se, jak obsluhovat naše dvě 3D tiskárny a jak vytvářet 3D modely - pro začátečníky v TinkerCADu, pro pokročilé v Autodesk Inventoru. Jsme zapojeni do programu Autodesk Academia - pokud vytvoříte projekt splňující podmínky tohoto programu, můžete získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk!


Modelářský kroužek

Kroužek podporuje Škoda-Auto Mladá Boleslav a je určen všem, kteří se zajímají o modely (nejen automobilové) a o modelaření.


K dispozici budeme mít


Na své si tak přijdou jak ti, co si chtějí “jen hrát”, tak i ti, co chtějí stavět a vytvářet něco nového. Vhodné pro studenty od primy, i pro ty starší.


Kroužek elektroniky pro začátečníky

Pro ty, kteří poznat, jak funguje řada elektronických přístrojů. Pro ty, kteří si chtějí postavit jednoduché elektronické zařízení. Nepotřebujete znalosti, stačí zájem. Materiál a přístroje vám poskytneme. Budeme se scházet vždy ve čtvrtek odpoledne.

Hlaste se přímo u prof. Poláka v kabinetě fyziky.


Chemický kroužek

Žákům se zájmem o chemii nabízíme možnost vyzkoušet si vlastní znalosti a pracovní zručnost v rámci kroužku chemie. Jeho náplní budou zajímavé chemické pokusy, přípravy prvků a sloučenin, některé separační a analytické metody, pokusy z  elektrochemie , pokusy na téma chemie a světlo…

Kroužek je vhodný zejména pro žáky tercií a kvart a případně i pro studenty vyššího gymnázia.

Zájemci se mohou hlásit v kabinetě chemie u prof. Hana Zikmundové

 

Autor: Jan Preclík


Logická olympiáda - přihlašování zahájeno

Přihlašování na www.logickaolympiada.cz . Jen do 30. 9. 2017. Neváhejte a zkuste to!

Logická olympiáda přináší zábavnou formou aktivity, na které ve školních osnovách mnohdy nezbývá místo. Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. S trochou nadsázky lze říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum“. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Mladí divadelníci

Mladí divadelníci, vy, kteří jste již absolvovali dva roky dramatické výchovy či byli členy kroužku Hidrak, nepřehlédněte!!! První organizační schůzka se koná ve čtvrtek 7.září o velké přestávce v aule. Společně zvolíme den a hodinu kroužku a pokud budete chtít hrát na prknech, které znamenají svět – dozvíte se nové informace. Od září se náchodský divadelní soubor rozšiřuje o dětskou divadelní scénu. Zkoušky se budou konat přímo v divadle Beránek. Máme grant na kostýmy! Zveme i vás, kteří máte chuť „zkusit kumšt“ a dosud jste kouzlo divadelních prken neobjevili! Přivítáme i studenty vyšších ročníků gymnázia! Možné informace i u mě osobně v kabinetě společenských věd. Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


Gymnázium na přeboru ČR

Studenti Jiráskova Gymnázia v Náchodě se zúčastnili přeboru České republiky čtyřčlenných školních družstev ve Zlíně, kam si vybojovali účast vítězstvím v krajském přeboru. V silné konkurenci nejlepších školních týmu obsadili celkově 20. místo, když je pouhý bod dělil od 13. místa a dva body od 7. místa. Umístění našich žáků mohlo být ještě lepší, kdyby pořadatelé vybrali jiný termín než ke konci června, kdy maturanti již měli prázdniny a řada dalších studentů byla na školních výletech.

Náchodské Gymnázium v devíti odehraných utkáních ve dvou zvítězilo, ve třech hrálo smírně a ve čtyřech zápasech byli poraženi.Na jednotlivých šachovnicích měli hráči tyto výsledky: David Černý 5/9, Jan Zahálka 6/9, Jan Trojtl 4/9 a zaskakující náhradníci Jaroslav Grulich 1/5 a Miroslav Poláček 1/4 .

Sponzorem náchodského Gymnázia bylo Saar Gummi Červený Kostelec, který poskytl finanční dar a věnoval účastníkům reklamní trička. Sponzorovi děkujeme, studentům blahopřejeme – trenéři šachového kroužku

Ing. Petr Dusbaba

Vytisknout tento článek …


Jiráskovo gymnázium na Robotickém dni v Praze

Robotický den 2017 stručně v číslech: 177 robotů postavených 277 účastníky z 9 zemí (Slovenska, Polska, Německa, Velké Británie, Portugalska, Řecka, Španělska, Číny a pochopitelně i České republiky), jde tak o největší setkání robotů a jejich příznivců u nás.

Devět různých soutěží – roboti tak například na čas jezdili po závodním okruhu, vozili ve skladu plechovky s kečupem, hledali plyšového medvěda, sbírali a třídili barevné puky nebo se přetlačovali s jiným robotem v „robotickém sumu“.

Devět účastníků z Jiráskova gymnázia (s roboty postavenými ze stavebnic LEGO): tým Bagram snipers (Jana Možíšová, Alžběta Jansová, Markéta Dvořáková) zachraňoval plyšového medvěda z bludiště (soutěž Bear Rescue Beginner Kit), tým Deodatus (Adam Brychta, Jan Pikman, Šimon Prudil, Štěpán Filip) rovnal plechovky kečupu ve skladu (Ketchup House Kit) a sbíral barevné puky na hřišti (Puck Collect Kit) a tým DRT (Miroslav Jarý, Kurt Hartmann) také sbíral puky.

Nejlépe se nakonec vedlo našim „sběračům puků“, kdy tým Deodatus obsadil krásné druhé místo a tým DRT místo třetí. Úkolem robotů bylo najít na hřišti puky své barvy a dovézt jich v časovém limitu do skladu více než soupeř.

Děkujeme všem účastníkům za výbornou reprezentaci gymnázia a také červenokostelecké firmě Saar Gummi Czech za celoroční podporu technických kroužků na našem gymnáziu.

Autor: Jan Preclík


duel-robotu-v-discipline-puck-collect-1.jpg


duel-robotu-v-discipline-puck-collect-2.jpg


robot-abactor-postaveny-ze-stavebnice-lego.jpg


Studenti nižších ročníků našeho gymnázia se na jeden den vrátili do antického Řecka a do středověku

Ve čtvrtek prvního června svůj svátek dětí prožili primáni našeho gymnázia netradičně. V antických kostýmech s atributy a rekvizitami vyrobenými doma a v hodinách výtvarné výchovy prožili svůj antický den. Spolu se svými vyučujícími českého jazyka a dějepisu několik měsíců připravovali program, se kterým vystoupili před svými spolužáky. Představili se v rolích řeckých hrdinů a bohů, sehráli divadelní představení, nechybělo ani muzeum sbírek a praktických pokusů antických učenců. Primáni prokázali úžasné vědomosti a rétorické schopnosti, které si za první školní rok na gymnáziu osvojili. Předposlední teplý květnový den se sekundáni s profesorkami Dvořáčkovou, Karáskovou a Olšanovou vydali na dalekou cestu do středověku. Časově to zvládli dobře, neboť se do středověkého města v Ostré u Lysé nad Labem dopravili pohodlně nikoliv koňmo, ale spojem 21. století – autobusem firmy P – transport Broumov. Ve středověkém městě je očekávaly průvodkyně v dobových kostýmech. Po prohlídce jednotlivých dílen si děti vyzkoušely různá řemesla, např. zpracování lnu a výrobu provazu, výrobu papíru, svíček, rýžování zlata, lukostřelbu a další činnosti. Po prohlídce kvetoucí bylinné zahrady se ve středověké krčmě za pouhé 2 groše před cestou domů občerstvili sekundáni i jejich profesorky. Děti si odvážely hotové vlastnoručně vyrobené výrobky a drobné dárečky, zakoupené u středověkých obchodníků. Středověký den se nám vydařil! Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


Beseda s paní Ditou Krausovou

Mladí lidé nemohou být neteční a necitliví k hrůzám holocaustu. I po více než sedmdesáti letech je potřeba hovořit, slyšet, ukazovat, jakých zločinů a zvěrstev je člověk na člověku schopen… 13. června se studenti kvart a třídy 5. V setkali v aule našeho gymnázia s paní Ditou Krausovou, ženou, která hrůzy Osvětimi jako mladé děvče přežila. Paní Krausová od roku 1947 žije v Izraeli. Do České republiky přiletěla na návštěvu a my si velmi vážíme toho, že si nalezla čas na besedu s našimi studenty. Čtyři vyučovací hodiny vyprávěla a zodpovídala dotazy studentů i přítomných profesorek. Žena, jež stála tváří v tvář „doktoru smrti“ Mengelemu, který rozhodoval o životě a smrti nejen její rodiny, ale tisíců a tisíců židů, dokázala hovořit o strašlivých životních prožitcích s klidem a smířením. Zapůsobila na studenty, kteří jí s kyticí popřáli hodně zdraví do dalších let. Je velmi důležité, aby nejen studenti našeho gymnázia, ale všichni mladí lidé slyšeli o zločinech v nacistických koncentračních táborech .Vždyť právě tato mladá generace musí zabránit , aby se podobné zločiny již nikdy neopakovaly. Blanka Dvořáčková a Jana Olšanová

Vytisknout tento článek …


Den se zábavnou chemii

V pondělí 26. 6. 2017 jsme s Pavlínou Knapovskou (6.V), Lucii Tučkovou (3.B) a Katkou Jakušovou (3.B) připravily pro děti z MŠ a žáky ze ZŠ v Havlovicích zajímavý den s chemii. Přečíst celý článek…

Třetí místo ve finále SOČ!

Ve dnech 16.-18. června 2017 se na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické v Boskovicích konala Celostátní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Naši školu na tomto “finále” reprezentovaly hned tři práce: v kategorii Informatika práce “Baby-friendly Map” studentů Stanislava Kinzla a Jakuba Kortuse, v kategorii Matematika a statistika práce “Diferenciální a Integrální počet ve fyzice” Petra Kamarýta a v oboru Biologie práce “Potlačení infestace Varroa destructor ve včelstvu” Josefa Kůsta. Už jen postup do celorepublikového finále je velkým úspěchem. Josef Kůst nakonec se svojí prací obsadil 15. místo, Petr Kamarýt místo 11.

Stanislav Kinzl a Jakub Kortus (který se obhajoby nemohl zúčastnit) se se svojí prací “Baby-friendly Map” umístili na vynikajícím 3. místě! Kromě jiného obdrželi také Zvláštní cenu: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Ingenium "Svět počítačů a komunikace", Cenu rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (3. místo), Cenu děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. (3.místo)...

Všem studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia!

Autor: Jan Preclík


Rozhovor s Matějem Grohmannem v Náchodském deníku

Náchodský deník 20. 6. 2017

Náchodský deník 20. 6. 2017

Celostátní kolo zeměpisné soutěže Eurorebus

Úspěšná reprezentace studentů Jiráskova gymnázia na zeměpisné soutěži v Praze. Přečíst celý článek…

3D tisk, Autodesk Academia, soutěž 3D pro všechny

Od počátku letošního školního roku působí na Jiráskově gymnáziu v Náchodě dva kroužky 3D tisku, které podporuje v rámci svého programu „T-Generace – technici pro budoucnost“ červenokostelecká firma Saar Gummi Czech. Získali jsme licence profesionálního softwaru Autodesk Inventor pro 3D modelování, naši studenti se tak mohou seznamovat s tím, co se skutečně používá v reálné praxi. Díky finančnímu příspěvku firmy Saar Gummi jsme také mohli vybavit moderní výpočetní technikou dvě pracoviště umístěná na chodbě školy, kde studenti mohou s tímto softwarem pracovat a vytvářet 3D modely pro následný tisk na 3D tiskárnách. Přečíst celý článek…

Učebnice pro školní rok 2017-18

V příloze najdete učebnice, podle kterých se bude u nás vyučovat ve školním roce 2017-18.

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


Vyrob si svůj Stirlingův motor.

Letos poprvé se naši studenti zapojili do technické konstrukční soutěže výroby Stirlingova motoru. Jde o to, aby účastník samostatně sestavil, za pomocí několika dodaných dílů a toho co si vyrobí sám, funkční tepelný stroj. Hodnocí se technické provedení, vzhled, nápaditost a hlavně dosažené otáčky motoru. Mezi soutěžícími z odborných učilišť a průmyslových škol, kteří mají zázemí vybavených dílen neměli naši studenti příliš velkou šanci na úspěch. Soutěž měla dvě kola a ve finále, které se uskutečnilo 31. května naši školu reprezentovaly výrobky  studentů fyzikálního semináře Jana Vondráčka Petra Semeráka. Honza se bohužel nemohl osobně soutěže zúčastnit, a tak jeho stroj předváděl náhradník Jan Kalivoda a nepodařilo se mu ho rozběhnout. Lépe na tom byl Petr, jehož stroj nejen dosáhl slušných 500 otáček v minutě ( 6. v pořadí z 19 soutěžících), ale také získal ocenění: 2. místo za inovativní přistup k chlazení motoru. Oběma konstruktérům blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Napsali o nás - ECHO

ECHO 2. 6. 2017

ECHO 2. 6. 2017

V neděli (se) odváží Deset Deka Festival

8. ROČNÍK FESTIVALU DIVADEL SPJATÝCH SE SOUBORY DREJG, DRED A JIRÁSKOVÝM GYMNÁZIEM NÁCHOD. Přečíst celý článek…

U 6

Na podzim roku 2016 se pětice studentů tercie A přihlásila do vědomostní televizní soutěže U 6 - Úžasný svět vědy. Natáčení proběhlo 22. 5. v Ostravě, v areálu Vítkovických železáren. Tento komplex je starý a rozlehlý, ale velmi pěkně opravený. My jsme vyrazili v neděli 21. 5. ve složení : Dominik Budař, Lukáš Fidler, Tomáš Heger, Monika Vlčková, Jan Šesták a paní prof. Karásková. Přespali jsme v Ostravě, v ubytovně ČT a ráno jsme byli vyzvednuti a odvezeni na plac. Zde jsme se seznámili s natáčecím štábem, s herci i s našimi soupeři, kterými byli studenti kvarty Biskupského gymnázia Ostrava - Poruba. Byli docela sympatičtí, stejně jako všichni lidé ze štábu ( s výjimkou animátorů )a herci. Jeden z herců nám hned na začátku začal tykat, a vytvořil tím skvělou atmosféru. Soutěž samotná byla podobná známému Bludišti. Byly zde vědomostní kvízy pro jednotlivce i skupiny, fyzický úkol a dokonce i pexeso. Všechno ale stejně rozhodla poslední soutěž, ve které zástupce třídy musel poznat známou osobnost. A povedlo se ! Jiráskovo gymnázium poprvé vyhrálo v soutěži U 6. Nezískali jsme sice úplně všechny ceny, ale nám to nevadí. Po devítihodinovém natáčení jsme už byli velmi unavení, a tak jsme se těšili domů. Na natáčení máme skvělé vzpomínky a navíc jsme poznali, jak funguje natáčení filmu ( všude jsou kameramani, všechno se natáčí vícekrát a přirozené světlo jsou reflektory ). A chcete-li nás vidět, koukejte se 25. 6. ve 12:00 na ČT:D. Tomáš Heger, 3. V

Vytisknout tento článek …


Pohár rozhlasu - okresní a krajské kolo

Vítězství starších žákyň v okresním kole a čtvrté místo v krajském kole Poháru rozhlasu. Přečíst celý článek…

Krajské kolo SOČ - třikrát druhé místo a postup do celorepublikového finále!

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se v Hradci Králové na gymnáziu J. K. Tyla konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Letošní ročník byl pro naše studenty velice úspěšný, ze čtyř zúčastněných prací hned tři postoupily do celorepublikového finále.
V kategorii Informatika obsadili Stanislav Kinzl a Jakub Kortus se svojí aplikací “Baby-friendly Map” druhé místo, čtvrté místo obsadil Dominik Resl s prací “Leonardo CMS”.
V kategorii Matematika a statistika patří druhé místo Petru Kamarýtovi a jeho práci “Diferenciální a Integrální počet ve fyzice”.
V oboru Biologie se Josef Kůst se svojí prací “Potlačení infestace Varroa destructor ve včelstvu” umístil také na druhém místě.
Děkujeme všem studentům za výbornou reprezentaci gymnázia a postupujícím přejeme hodně úspěchů v celostátním kole, které se bude konat 16.-18. června 2017 v Boskovicích.

Autor: Jan Preclík


Krajské kolo Chemické olympiády kat.B

V sobotu 29. 4. 2017 na chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice proběhlo krajské kolo Chemické olympiády kategorie B. Přečíst celý článek…

Naši studenti na ročním pobytu v partnerském Georgsmarienhütte.

Článek publikovaný v Neue Osnabrücker Zeitung: Seit 25 Jahren gibt es einen Schüleraustausch zwischen dem Gymnasium Oesede und dem Jiráskovo-Gymnasium im tschechischen Náchod. Von dort kommen pro Jahr bis zu drei Schüler in die Hüttenstadt. Aktuell drücken Nela Voborniková und Stepan Skoda die Schulbank im Oeseder Gymnasium. Für das komplette Schuljahr besuchen sie die zehnte Klasse und wohnen in Gastfamilien. Waldbühne Der Einstieg im August letzten Jahres verlief bei den beiden 17-Jährigen unterschiedlich. Während Nela trotz mehrjährigem Deutschunterricht in Tschechien zunächst noch hier und da einige Probleme beim Verstehen hatte, stieß Stepan auf keine Sprachbarrieren. Seine Deutschkenntnisse entwickelte er nämlich nicht nur im Gymnasium von Náchod. Auch seine Mutter half als Deutschlehrerin, dass der Filius mit dem Erlernen dieser Sprache gut vorankam. In Kloster Oesede spielte Stepan im Winter dann schon auf der Waldbühne den Vater von Rapunzel, den Zauberspiegel und einen Zwerg. Mehr aus Georgsmarienhütte im Netz Groß ist seine Leidenschaft für Literatur: Er mag die Bücher von Terry Pratchett und hat auch schon eigene Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben. Bei der Berufswahl ist Stepannoch unschlüssig. „Entweder Jura oder Journalismus.“ In der Medienbranche wird er demnächst ein Praktikum absolvieren: Im Rahmen seines Pflichtpraktikums wird er in der Politik-, Wirtschaft- und Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung reinschnuppern. Physiotherapie Nela dagegen zieht es in den Gesundheitsbereich. Nach einer Knieverletzung beim Sport lernte die passionierte Basketballspielerin eine Physiopraxis kennen. „Ich fand das dort so gut, dass ich mich gleich für ein Praktikum beworben habe.“ Eine physiotherapeutische Ausbildung kann sie sich auch nach dem Abitur in Tschechien vorstellen. Wirkliches Heimweh haben die beiden nicht. Während Stepan Knödel vermisst, ist es bei Nela neben der Schwester auch der Hund. Beide würden das einjährige Schuljahr in Deutschland uneingeschränkt weiterempfehlen. „Es bringt einem persönlich sehr viel“, sagt Nela. Einbahnstraße Dass eher junge Tschechen ein Gastschuljahr in Deutschland absolvieren als umgekehrt, ist für Schulleiter Thomas Rohm vom Oeseder Gymnasium einfach zu beantworten. „Es gibt für die deutschen Schüler wenig Anreize, Tschechisch zu lernen.“ In den 25 Jahren seit Bestehen des Schüleraustausches seien höchstens drei deutsche Schüler für ein Jahr in Náchod gewesen. Für das kommende Schuljahr sucht Rohm Gasteltern für die neuen tschechischen Schüler nach Nela und Stepan. Melden kann man sich bei ihm per Telefon: 05401-40225. http://www.noz.de/lokales/georgsmarienhuette/artikel/883657/schule-und-berufswelt-in-gmhuette-kennenlernen#gallery&0&0&883657

Vytisknout tento článek …


Návrh rozpočtu 2017 podle § 5 ods. 1) zákona č. 23/2017 Sb., Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti


Astronomická Olympiáda

V letošním školním roce se naše škola poprvé zúčastnila soutěže Astronomická olympiáda. Trojice studentů nejprve prošla školním kolem, kde všichni splnili postupové kritérium do krajského kola. To probíhalo průběžně od ledna do konce března. Soutěžící samostatně doma řešili zadané úkoly, prováděli vlastní astronomická pozorování, vyplňovali on-line testy na počítači a vše na závěr zakončili prezenčním řešením úloh z astronomie v daném časovém limitu. Výsledky krajského kola nás potěšily. Štěpán Filip z 1.A obsadil 1. místo, za ním 2. místo získal Vít Levinský z 2. A a na 4. místě se umístil Šimon Prudil z kvinty A. Bohužel pro postup do ústředního kola bylo potřeba získat více bodů, než se podařilo Štěpánovi a tak z královéhradeckého kraje nikdo nepostoupil. Našim studentům za jejich úsilí a odvedenou práci děkujeme, k umístění gratulujeme.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Olympiáda z německého jazyka

V pátek 21. dubna se naše studentka zúčastnila ústředního kola Soutěže v jazyce německém v Goethe-Institutu v Praze. Přečíst celý článek…

Czech StudNet Awards

V pátek 21. 4. 2017 se na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice konalo finále soutěže studentských projektů nazvané Czech StudNet Awards. Z našeho gymnázia postoupily dva projekty - Leonardo CMS Dominika Resla a Baby-friendly Map Stanislava Kinzla a Jakuba Kortuse. Projekty obhajovali před odbornou porotou složenou ze zástupců firem IBM, Foxconn, Unicorn, eBrána a ERA. Aplikace Baby-friendly Map nakonec obsadila první místo v kategorii mobilních aplikací. K velkému úspěchu gratulujeme a všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci gymnázia.

Autor: Jan Preclík


2017-04-22_dsc_002.jpg


2017-04-22_dsc_005.jpg


2017-04-22_dsc_006.jpg


2017-04-22_dsc_010.jpg


2017-04-22_dsc_012.jpg


Španělské dny

Jako již tradičně proběhly v první polovině dubna na našem gymnáziu a po celém Náchodě Španělské dny. Studenti naší školy mohli zhlédnout předtančení mistryně České republiky Kateřiny Rydlové v Latin Dance a naučit se základy nejen salsy, ale i bachaty. Salsa je tanec, který neodmyslitelně patří k životu na Kubě a v celé Střední Americe. Dále mohli studenti vyslechnout povídání o cestě a pracovním pobytu naší absolventky Kláry Škodové po Ekvádoru. Besedy o životě v různých latinskoamerických zemích jsou nejlepším způsobem, jak studenty motivovat k dalšímu studiu španělštiny, která má stále větší význam ve světě. Studenti 3.B připravili pro své spolužáky Španělskou žranici na podporu naší svěřenkyně Belqui Muiba Moye z Bolívie. Španělské dny jsou akcí vždy v první řadě vzdělávací a kladou si za cíl přiblížit studentům, ale i široké veřejnosti španělskou a hispánskou kulturu. Nezapomínáme ale také na jejich benefiční charakter. Již třetím rokem díky výtěžku Španělských dnů a pomoci našich studentů podporujeme projekt adopce na dálku v Bolívii. V uplynulých dvou letech jsme také podpořili rozvojové projekty v Peru a Guatemale. Letos se nám podařilo získat úctyhodnou částku 8300,- Kč, která poputuje na další podporu projektu adopce na dálku a dále podpoříme další smysluplné a především konkrétní projekty pomoci v Latinské Americe. Součástí Španělských dnů byly také výtvarné dílny, při kterých studenti různých ročníků zpracovávali zajímavá témata především z oblasti Mexika. Vznikly tak krásné lebky, které se používají jako ozdoba na Día de los Muertos, mexická sombrera, díla inspirovaná mexickou malířkou Fridou Kahlo a v neposlední řadě velmi inspirativní díla mexického street artu. Ve Swingu o nás napsali krásný článek. Viz odkaz pod článkem.

Autor: Lucie Pavlíčková

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


prednaska-klara.jpg


vareni.jpg


vareni2.jpg


salsa.jpg


Vítězství v aprílovém počasí

Hned po Velikonocích v úterý 18.4.2017 se studenti naší školy zúčastnili okresního kola tradičního fotbalového Poháru Josefa Masopusta. I když počasí bylo velmi proměnlivé a chladné, naši hráči předváděli hru, která zahřála všechny přihlížející. Ve skupině jsme vítězně odehráli všechna tři utkání a suverénně jsme postoupili z 1. místa do boje o medaile. V semifinále jsme si poradili s překvapením turnaje Evangelickou akademií Náchod a po vítězství 4:0 nás čekal boj o zlato. Finále, ve kterém jsme se utkali se SPŠ, SOŠ A SOU Nové Město nad Metují, bylo nejvyrovnanějším utkáním v turnaji. Sice jsme prohrávali 1:0, ale byli jsme lepším týmem a podařilo se nám vyrovnat. I když jsme měli více ze hry a neproměnili jsme několik šancí, tak se nám nepodařilo rozhodnout v základní hrací době a utkání skončilo remízou 1:1. Následovaly pokutové kopy, které měly rozhodnout o celkovém vítězství. Po velkém dramatu se to podařilo našim reprezentantů a po předvedené hře zaslouženě postoupili do krajského kola Poháru Josefa Masopusta. Střelecky se v turnaji dařilo Pavlu Urbanovi 9 branek a Tomáši Mackovi 8 branek. Brankář Jaromír Poláček inkasoval pouze 4 branky. Naši školu reprezentovali: Tomáš Macek, Pavel Urban, Pavel Růžička, Jan Čejchan, Jaromír Poláček, Adam Šesler, Vojtěch Výborný a Jáchym Dostál. Děkuje všem studentům za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v dalším kole. Výsledky: JGN – Akademia Mercurii 13:2 (branky: Urban 3x, Výborný 3x, Macek 2x, Růžička 2x, Čejchan 2x, Šesler 1x) JGN – SŠPTP Velké Poříčí 11:0 (Macek 5x, Urban 3x, Šesler 1x, Čejchan 1x, Růžička 1x) JGN – Gymnázium J. Žáka Jaroměř 3:1 (Čejchan 2x, Urban 1x) Semifinále: JGN – Evangelická akedemie Náchod 4:0 (Urban 2x, Macek 1x, Čejchan 1x) Finále JGN – SPŠ, SOŠ A SOU Nové Město nad Metují 1:1 (Růžička 1x), penalty 7:6 rozhodují Šesler

Autor: David Zapletal

Vytisknout tento článek …


masopust2017.jpg


Úspěch v krajském kole Olympiády v českém jazyce

V krajském kole Olympiády v českém jazyce, které se konalo v hradeckém Tylově gymnáziu v pondělí 3. dubna, reprezentovali naši školu tercián Tomáš Heger a septimánka Alena Žibřidová. Přečíst celý článek…

Matematický náboj v Praze

V pátek 7. 4. 2017 se dva týmy našich studentů zúčastnily v Praze matematické soutěže Náboj (http://math.naboj.org) – jde o jakýsi „matematický maraton“, kdy mají soutěžící v časovém limitu dvou hodin vyřešit co nejvíce úloh. Jde o mezinárodní soutěž, do které je zapojena Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko a Maďarsko.

Tým Juniorů ve složení Vojtěch Brejtr, Ondřej Vít, David Černý a Jakub Ježek byl oslaben neúčastí jednoho svého člena, a tak obsadil v rámci České republiky 74. místo (ze 138 týmů), v mezinárodním pořadí byl 250. z celkem 449 týmů.

Tým Seniorů ve složení Jan Bohadlo, Jan Karvai, Tomáš Macek, Timotej Mareš a Vojtěch Mervart si vedl lépe a obsadil pěkné 26. místo ze 138 týmů v rámci ČR a 95. místo ze 405 týmů v mezinárodním srovnání.

Autor: Jan Preclík


Chemická olympiáda kat.C

V sobotu 8.4.2017 se na nové budově Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády kat.C. Pozvání reprezentovat naši školu obdrželi dva studenti - Jakub Ježek (5.W ) a Tomáš Hak ( 2.B ). Společně s dvaceti dalšími chemiky plnili úkoly praktické i teoretické časti na téma redoxní děje. Tomáš se umístil na pěkném šestém místě a Jakub obsadil devátou příčku. Oběma studentům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Vytisknout tento článek …


Třetí místo pro Sašu z primy A

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D se konalo v pondělí 10.4. 2017 v Náchodě v budově ZŠ TGM. Přečíst celý článek…

Informace ke sportovním kurzům pro třetí ročníky a septimy

V přílohách.

Vytisknout tento článek …


Nový článek

Ampér 2017

Ve středu 22. března skupina 19 studentů doprovázená jedním učitelem navštívila výstavu Ampér 2017 v Brně. Firmy vyrábějící elektrická a elektronická zařízení zde prezentovaly svůj výrobní program. Ve třech pavilonech brněnského výstaviště studenti viděli nejmodernější technologie, výrobní postupy i finální výrobky. Studenty zaujaly především robotické soustavy, počítačové modelování, bateriové dopravní prostředky i virtuální realita. Dopravu autobusem i vstupné sponzorsky uhradila za naše účastníky náchodská forma ATAS, která zde také měla svůj stánek. Děkujeme.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Ampér 2017


Vítězství v krajském kole Chemické olympiády

Jiráskovo gymnázium po roce opět první v kraji Přečíst celý článek…

Školní futsalová liga 9 - Konferenční finále

Třetí místo na postup do finálového turnaje nestačilo. Přečíst celý článek…

Vítězství v okresním kole Chemické olympiády

Dne 3.3.2017 se konalo na Jiráskově gymnáziu okresní kolo Chemické olympiády kat.D. Celkem soutěžilo šestnáct žáků. Naši školu reprezentovalo sedm žáků, dvě dívky a pět chlapců. Nejprve soutěžící řešili úlohy teoretické části. Témata úkolů byla zaměřena na chemii cukrů, barevných pigmentů, řešení chemických rovnic a chemických výpočtů. V praktické části žáci určovali zbarvení méně známého Yamadova univerzálního indikátoru v roztocích s různým pH. Na základě odstínu indikátoru potom identifikovali neznámé vzorky. Naši studenti v soutěži vynikli. Získali jsme první čtyři místa. První místo vybojoval Tomáš Heger (3.V), druhé místo získal Jaroslav Grulich (4.V) ,třetí místo obsadil Matyáš Háze (4.W). Těsně pod stupni vítězů skončila Štěpánka Mazurová (4.V). Na dalších místech skončili Oluša Gajdošová ( 4.V - osmá) , Michael Obst ( 4.V - devátý) a Jan Pěček (4.W – třináctý). Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy. Poděkování patří také Simoně Horkelové, Lucii Lemfeldové, Janě Tomkové a Davidu Lukáškovi za pomoc v průběhu soutěže. Organizátorky okresního kola Helena Karásková a Hana Zikmundová

Vytisknout tento článek …


olympiada 1


olympiada 2


olympiada 3


Kouzelnické dopoledne v mateřské školce

První den jarních prázdnin jsme navštívily s Lucii Tučkovou z 3.B děti v mateřské školce v Libňatove. Začal jim masopustní týden a my jsme ho zahájily kouzelnickým pondělím. Přečíst celý článek…

Okresní finále ve florbalu středních škol

K postupu do krajského kola chyběl jeden gól. Přečíst celý článek…

Fykosí fyziklání 2017

V pátek 17. února proběhla v Praze na Matematicko fyzikální fakultě  již tradiční soutěž družstev středních škol v řešení fyzikálních úloh. Naši školu reprezentovaly dva týmy a navíc dva studenti. Nejvíce bodů a hezké umístění ve své kategorii získali:  Petr Semerák,Tomáš Kubíček, Michal Matoulek, Jana Možíšová a Jakub Ježek. Byli na 11. místě ze 40 družstev. Další tým ve složení: Petr Kamarýt, Vojtěch Mervart, Jan Bohadlo a Jan Pikman byl 30. z 34 družstev své kategorie. Dva studenti Tomáš Macek a Timotej Mareš vytvořili spolu se studentkami gymnázia Klatovy smíšený tým a umístili se na 33. místě ze 43. Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme k získaným výsledkům.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Návštěva ve Škoda Auto

Ve středu 15. 2. 2017 jsme díky ochotě absolventa našeho gymnázia pana Roberta Šťastného mohli navštívit Mladou Boleslav a firmy spolupracující se Škoda Auto. Exkurze se zúčastnili dva vyučující a čtyři studenti, kteří sebou vezli i ukázky své práce (roboty a 3D výtisky).

Nejprve jsme navštívili firmu AUREL CZ, která se zabývá fotogrammetrií (což je optická bezkontaktní metoda pro měření pohybu objektů využívaná například při crash testech) a vývojem asistenčních systémů pro moderní automobily. Dozvěděli jsme se mnoho informací o bezpečnosti a funkci různých systémů v moderních automobilech, navštívili jsme i zkušebnu, jedno z přísně střežených vývojových pracovišť. Přítomné inženýry zaujal náš robot pro robotický sprint natolik, že se dokonce mohl po zkušebně i projet :-)

Dále následovalo setkání se zástupci Škoda Auto a ukázka multifunkční kamery (která patří mezi tu nejvyšší příplatkovou výbavu automobilů) a poté přesun do Mnichova Hradiště do firmy AIR DESIGN, který se zabývá malosériovou výrobou plastových dílů pro automobily (například různých maskovacích panelů pro zatím tajné prototypy nebo i lexanových karoserií pro modely aut) a 3D tiskem a skenováním. Mohli jsme vidět použití profesionálního 3D skeneru a také, jak to vypadá, když se oskenuje skutečné letadlo Zlín Z-50 a poté se podle těchto dat se vytvoří dokonalý zmenšený model.

Panu Robertu Štastnému moc děkujeme za ochotu a čas, který nám věnoval. Dozvěděli jsme se spoustu věcí a doufáme, že spolupráce bude v nějaké podobě pokračovat.

Autor: Jan Preclík


Fotoworkshop Olympus

V pátek měli zájemci z řad studentů možnost se zúčastnit fotografického workshopu, který u nás na gymnáziu pořádala firma Olympus. Lektor Marek Ondráček, produktový manažer firmy, nejprve studenty seznámil se základními pojmy jako clona, čas, ISO, hloubka ostrosti… Dále se věnoval objektivům, ohniskové vzdálenosti a použití různých druhů objektivů (práci s prostorem). Závěr workshopu byl pro studenty asi nejatraktivnější – měli možnost si osahat a v praxi vyzkoušet kompletní portfolio firmy Olympus v oblasti bezzrcadlovek (mirrorles). K dispozici byla i vlajková loď firmy Olympus E-M1 Mark II a objektivy z řady Pro.

Autor: Jan Preclík


2017-02-18_dsc_001.jpg


2017-02-18_dsc_005.jpg


2017-02-18_dsc_006.jpg


2017-02-18_dsc_008.jpg


2017-02-18_dsc_009.jpg


2017-02-18_dsc_010.jpg


Chemiklání 2017

Dne 10. 2. 2017 se na chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice konal druhý ročník soutěže Chemiklání. Přečíst celý článek…

Třetí ve sprintu robotů

Dvanáct studentů Jiráskova gymnázia vyrazilo v pátek do Brna, kde se ve Vida! Science Centru konal čtvrtý ročník Robotiády – soutěže robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Soutěžilo se v několika disciplínách – sledování černé čáry, záchrana medvěda z bludiště a sprint. V poslední jmenované disciplíně se nám dařilo nejlépe – tým složený ze studentů prvních a druhých ročníků (Štěpán Filip, Vojtěch Balcar a Šimon Prudil) obsadil v této kategorii krásné 3. místo z celkem 47 týmů. Robot měl samostatně a co nejrychleji projet rovnou dráhu širokou 80 cm a dlouhou 12 metrů zakončenou bílou čarou, za kterou musel do pěti metrů zastavit. Největším problémem, se kterým se všichni soutěžící a stavitelé robotů potýkali, bylo, aby robot jel rovně a nevybočil z dráhy – při konstrukci robota tak nešlo jen o rychlost. Ukázalo se, že jízda rovně může být pro robota pěkný oříšek. Čas našeho týmu byl 4,750 s, čas vítězného týmu ze Zlína 4,682 s. Dále sekundán Jan Homolka v disciplíně sledování černé čáry obsadil 17. místo z 27 soutěžících.

Ostatním týmům se sice tolik nevedlo, ale účast na takové akci jim dala možnost porovnat svá řešení a roboty s těmi vítěznými, poučit se a mít tak motivaci být za rok zase o kousek lepší. Kromě sledování robotických soutěží měli studenti v průběhu soutěže přístupné celé Vida! Science Centrum se spoustou zajímavých interaktivních exponátů.

Studenti, kteří gymnázium na soutěži reprezentovali, navštěvují robotický kroužek, na jehož činnost v letošním školním roce přispívá červenokostelecká firma Saar Gummi Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T Generace. Díky její podpoře mohou studenti gymnázia zdarma navštěvovat i kroužek 3D tisku nebo elektrotechniky. Budeme rádi, když tyto aktivity přispějí k tomu, aby si studenti v budoucnosti vybrali ke studiu některý z dnes tolik žádaných technických oborů.


tym,-ktery-se-umistil-na-3.-miste-ve-sprintu.jpg


Detektor MX-10 (digitální částicová kamera)

Detektor MX-10 (digitální částicová kamera) Firma JABLOTRON ALARM naší škole darovala vynikající měřicí přístroj Detektor MX-10 (digitální částicová kamera) k měření radioaktivity. Hned 13.2.2017 jsme detektor využili při hodině F 8V k demonstraci záření , ,  z jak z přirozeného pozadí, tak i z různých přírodních zdrojů. Měřili jsme schopnost různých materiálů záření pohlcovat. Detektor budeme hojně používat ve výuce v dalších hodinách a třídách. Firmě JABLOTRON moc děkujeme.

Autor: Jaroslav Klemenc

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


Nabídka volitelných předmětů pro čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia pro školní rok 2017-18

Zde se můžete seznámit s tím, jaké předměty Vám nabízíme a jaký bude obsah jejich studia.


Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2017-18 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (ŠVP)

Určeno pro primu a sekundu.

Napsali o nás - Dar od firmy Saar Gummi Czech

Náchodský zpravodaj - únor 2017

Náchodský zpravodaj - únor 2017, vyšlo také v Červenokosteleckém zpravodaji a Rtyňském zpravodaji

Virtuální návštěva v centru pro kosmické technologie ESTEC

Ve čtvrtek 2.2.2017 měli zájemci z řad studentů Jiráskova gymnázia unikátní příležitost se podívat do vývojového střediska ESTEC (European Space Research and Technology Centre), návštěva to byla (bohužel jen) virtuální prostřednictvím přímého on-line přenosu. Centrum ESTEC v nizozemském Noordwijku (nedaleko Amsterodamu) se zaměřuje na návrh a testování satelitů. Celým přenosem provázel James Carpenter, vědec, který se podílí například na misích sloužících k průzkumu Měsíce. Studenti tak měli možnost nahlédnout do špičkového vědeckého pracoviště, dozvědět se spoustu informací o tom, jak se satelity navrhují a testují, jaké mise má ESA (Evropská kosmická agentura) ze sebou a jaké plánuje, jak probíhá výzkum Měsíce a Marsu, mohli nahlédnout do modulu Mezinárodní vesmírné stanice ISS… Hodina vyhrazená pro tento přenos uběhla velice rychle, na závěr mohli studenti pokládat i své dotazy.


leiden_131.jpg


leiden_139.jpg


modul-columbus-stanice-iss.jpg


Krajské kolo ve florbalu G2 challenge

Jeden gól od postupu do dalšího kola soutěže Přečíst celý článek…

Nejlepší v okrese

Naši basketbalisté jsou nejlepší v okrese Přečíst celý článek…

Účast na tiskové konferenci firmy Saar Gummi Czech

V pondělí 28. 11. 2016 se pět našich studentů a dva vyučující zúčastnili tiskové konference, kterou v Hradci Králové pořádala firma Saar Gummi Czech a kde představila svůj projekt T Generace, jehož cílem je podpora technického vzdělávání na školách, především technicky zaměřených kroužků.
Naši studenti prezentovali malou část činnosti robotického kroužku a kroužku 3D tisku. Celá akce se setkala s velkým zájmem médií.

ČT24, Studio 6 - živý vstup, 28. 11. 2016
ČT1, zprávy z regionů, 28. 11. 2016
MF Dnes, 29. 11. 2016, textová verze
Právo, 29. 11. 2016
Zpravodajství ČTK, 28. 11. 2016
Česká škola, 29. 11. 2016
Náchodský deník, 19. 12. 2016

KoduCup Česko

V průběhu října a listopadu probíhalo nominační kolo soutěže Kodu Cup Česko (http://www.koducup.cz). Jde o celorepublikovou soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií (prima-kvarta), soutěží se ve tvorbě her v prostředí Kodu GameLab.
Nás reprezentovala Veronika Kvapilová (2.V) a Jan Homolka (2.W). Celkem se do soutěže zapojilo více jak 20 škol.
Jan Homolka se se svojí hrou probojoval až do republikového finále, které se konalo 16. 12. 2016 v Pardubicích. Sice se zde neumístil mezi pěti nejlepšími, ale i tak nasbíral cenné zkušenosti do budoucna. Děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia!

Hlasování - gympl roku

Hlasovat pro naše gymnázium můžete na adrese http://gymplroku.cz/skoly/154.

Kroužek 3D tisku se připravuje na Vánoce :-)

Od letošního října mohou studenti Jiráskova gymnázia navštěvovat (kromě jiných kroužků) i kroužek 3D tisku. Jeho činnost podporuje červenokostelecká firma Saar Gummi Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T Generace – technici pro budoucnost, který je zaměřen na podporu technického vzdělávání.
Technologii 3D tisku bezesporu patří budoucnost a její znalost bude pro studenty velkou výhodou. Studenti se učí, jak vytvářet 3D modely a jak je připravit pro tisk na jedné ze dvou našich 3D tiskáren. Mohou si vymodelovat v podstatě jakýkoli tvar a ten vytisknout z plastu – někteří toho již využili při návrhu originálních vánočních dárků.
V předvánočním čase jsme naše schůzky zaměřili na tvorbu vykrajovátek na cukroví. Každý student si mohl navrhnout tvar zcela podle své fantazie – najdeme tak mezi nimi nejen vánoční klasiku v podobě rybičky, ale i různé postavičky z počítačových her nebo siluetu větroně. Svoje výtvory si studenti odnesli domů, a tak si mohli jejich použití vyzkoušet i v praxi.

Autor: Jan Preclík


Vykrajovátka vytištěná na 3D tiskárně


Druhé místo v krajském kole CHO kat. A

V sobotu 10. 12. se na Univerzitě v Pardubicích konalo krajské kolo Chemické olympiády kat. A... Přečíst celý článek…

Fykosí fyziklání on line 2016


Již po několik let, vždy poslední středu v listopadu, se uskutečňuje Fykosí fyziklání on line ( http://online.fyziklani.cz/cs/ ). Soutěž nejvýše pětičlenných družstev středoškoláků v řešení fyzikálních úloh. Ty jsou pro všechny řešitele stejné, ale družstva se podle toho, z jakých ročníků jsou jednotliví členové, dělí do tří kategorií. V kategori B, kde soutěžilo celkem 44 týmů, jsme měli tři týmy. Nejlépe si vedli: Petr Kamarýt, Jan Bohadlo, Vojtěch Mervart a Šimon Prudil, kteří se umístili na 24. místě. Tomáš Hudcovic, Štěpán Filip, Josef Soukup, Markéta Lipovská na 35. místě a Václav Voltr, Jáchym Dostál, Pavel Růžička, Johan Remeš a Šimon Vojtíšek na 43. místě. Ani mladší týmy kategorie C se neztratily. Vynikající 20. místo ze 67 obsadili: Michal Matoulek, Jan Pikman, Vojtěch Brejtr, Jana Možíšová, Tomáš Kubíček. Na 60. místě zůstali: Vojtěch Klikar, Michal Šraitr, Jan Laubacher a Vojtěch Vyskočil. Loňské vítězství v kategorii B jsme sice nezopakovali ale všech 23 soutěžících svým výkonem přispělo k pěkné reprezentaci naší školy. Děkujeme jim a blahopřejeme k dalším úspěchům. Ještě jednu poznámku na konec. Je skvělé, že  pětice našich absolventů, kteří maturovali letos a vloni: Jakub Suk, Vojta Hruša, Barbora Balcarová, Martin Vašina  a Pavel Bláha, vytvořila tým a ve volné mezinárodní kategorii, kde se může přihlásit kdokoli a kde soutěží týmy borců z našich i zahraničních vysokých škol, velmi reprezentovala naší školu. Dík patří i jim.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Internetová matematická olympiáda

Letos se Internetové matematické olympiády (http://matholymp.fme.vutbr.cz), která se konala v úterý 29.11.2016, zúčastnily čtyři týmy.
Nejlépe si mezi 214 týmy z celé ČR i SR vedl tým ve složení Jan Bohadlo, Štěpán Jirman, Petr Kamarýt, Tomáš Kubíček, Tomáš Macek, Ondřej Vít a Vojtěch Brejtr, který obsadil pěkné 44. místo, 51. místo obsadil tým ve složení Markéta Lipovská, Benjamin Sichrovský, Šimon Prudil, Timotej Mareš, Tien Toan Ha, Petr Breuer a Jana Možíšová.
Další dva týmy obsadily 122. (Pavel Růžička, Václav Voltr, Šimon Vojtíšek, Jáchym Dostál, Eliška Sedláčková, Aneta Prokopová, Lucie Kramlová) a 167. místo (Petr Zákravský, Dominik Resl, Marian Novotný, Johan Remeš, Jan Šimek, Jan Ježek, Josef Soukup).

Autor: Jan Preclík


2016-12-11_dsc_001.jpg


2016-12-11_dsc_002.jpg


2016-12-11_dsc_003.jpg


Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu se bude konat v úterý 13.12. na JG

Již příští úterý 13.12. od 8,00 se bude na Jiráskově gymnáziu konat Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu v kategoriích 1.-5. tř. ZŠ, 6.-9. tř. ZŠ a kategorii středních škol. Přečíst celý článek…

Výsledky Přeboru Jiráskova gymnázia v šachu 2016

V pátek 2.12.2016 se uskutečnil Přebor Jiráskova gymnázia v šachu pro rok 2016. Poprvé se hrálo ve dvou turnajích. Přečíst celý článek…

Florbalové soutěže

Získávání zkušeností a bezpečný postup do 2.kola Přečíst celý článek…

Soutěž Junior-náboj

V pátek 25.11. se studenti tercie a kvarty zúčastnili mezinárodní soutěže Junior-náboj, která proběhla v Hradci Králové. Jedná se o soutěž, kde čtyřčlenné týmy dvě hodiny řeší netradiční fyzikální a matematické úlohy, jde o to vyřešit za stanovený čas, co nejvíce úloh. V rámci účastníků z Královehradeckého kraje náš tým, ve složení Matyáš Háze, Jan Pěček, Dominik Rufer a Kryštof Veverka, obsadil 3. místo, a tým, ve složení Jaroslav Grulich, Tomáš Heger, Lukáš Fidler a Michael Obst, obsadil 4. místo. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za úsilí vynaložené při řešení úloh.

Autor: Iva Jakubská

Vytisknout tento článek …


Robosoutěž SŠ 2016

Naši studenti se pravidelně účastní Robosoutěže ČVUT, jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice LEGO. V pátek 2. 12. 2016 si pět studentů přivstalo, aby mohli do Prahy vyrazit již v 5 hodin ráno.

Letošní soutěžní zadání bylo kombinací sledování čáry a průjezdu bludištěm, spojení těchto dvou zcela odlišných úkolů nebylo příliš šťastné – vzhledem k tomu, že roboti mohly být postaveni pouze z jedné stavebnice, neměli soutěžící k dispozici dostatek senzorů, a tak naprostá většina robotů byla velice podobné konstrukce a při soutěži hodně záleželo na náhodě. Ta nám chvíli přála, chvíli nepřála. Nakonec z toho bylo 9. místo týmu JGN(Let’s Win!) ve složení Vojtěch Balcar, Štěpán Filip a Šimon Prudil a 17. místo týmu Sršňáci ve složení Adam Brychta a Jan Pikman. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 128 týmů ve čtyřech předkolech.

Autor: Jan Preclík


2016-12-04_01.jpg


2016-12-04_02.jpg


2016-12-04_03.jpg


2016-12-04_04.jpg


Přebor Jiráskova gymnázia v šachu 2016 JIŽ TENTO PÁTEK!

Všichni studenti, kteří ovládají alespoň základní pravidla šachové hry, jsou zváni na Přebor Jiráskova gymnázia v šachu 2016, který se koná již tento pátek 2.12. od 8,00 ve sborovně. Předpokládaný konec nejpozději ve 14,00. Přečíst celý článek…

3. ROČNÍK OPEN GYMNÁZIUM NÁCHOD 2016 V ŠACHU - VÝSLEDKY

O něco chudší účast měl letos Open Gymnázium Náchod, který se uskutečnil v pátek 4.11.2016. Ze 40 přihlášených se zúčastnilo 31 žákyň a žáků. Přečíst celý článek…

Sonety přečtou tečku za 7.ročníkem Náchodských dnů poezie

Lehce inscenovaným scénicým čtením ze Sonetů pana Williama S. se dnes v 19.00 v Aule rozloučí Náchodské Dny poezie. Přečíst celý článek…

Bobřík informatiky

V týdnu od 7. 11. 2016 se tři třídy “pokusně” zúčastnily celorepublikové soutěže Bobřík informatiky, viz http://www.ibobr.cz. “Pokusně” proto, že jsme chtěli ověřit, jak se takové typy úloh budou studentům líbit - a myslíme, že se líbily. Proto bychom rádi příští rok zapojili více tříd.

Studenti si ve svých kategorií vedli dobře: Lukáš Ondřej (2.V) obsadil krásné 112. místo z celkem 18225 soutěžících a Jana Možíšová (6.W) 135. místo z celkem 12154 soutěžících v rámci celé republiky.


Studenti našeho gymnázia byli hosty studia Český rozhlas Hradec Králové

Studenti našeho gymnázia byli hosty studia Český rozhlas Hradec Králové 17.listopadu studenti oktávy V Adam Budař a František Šedivý spolu se studentem kvinty V Viktorem Tomkem hostovali ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. S moderátorkou Pavlou Kindernayovou hovořili nejen o svých divadelních představeních ve prospěch charity a o svých životních plánech po složení maturitní zkoušky, ale i o Dni studentstva. Viktor , jeden z nejlepších houslistů své kategorie a milovník barokní hudby, zahrál posluchačům „naživo.“ Celé jejich vystoupení si můžete poslechnout a prohlédnout fotografie na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3746366 Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


Školní futsalová liga starších žáků - 1. kolo

Jasný postup do druhého kola ve Školní futsalové lize Přečíst celý článek…

KRAJSKÉ FINÁLE V HÁZENÉ STŘEDNÍCH ŠKOL

HÁZENKÁŘI JIRÁSKOVA GYMNÁZIA PORAŽENI AŽ VE FINÁLE Přečíst celý článek…

Exkurze - Rubena a.s. Náchod

V pátek 11. listopadu třída 4.B absolvovala exkurzi v společnosti Rubena a.s. Náchod. Táto společnost je tradičním českým výrobcem pryžových Přečíst celý článek…

Krajské kolo turnaje v pIsQworkách

Zatímco v oblastním kole turnaje v piškvorkách se našim týmům dařilo, na krajském turnaji, kam postoupily týmy HaGaming a Majsters 1.A, už tolik štěstí ve hře neměly. Turnaj se konal na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové v pondělí 14. 11. 2016, reportáž z turnaje si můžete přečíst na www.pisqworky.cz.

Napsali o nás - oblastní kolo turnaje v piškvorkách na JG

Náchodský deník, 15. 11. 2016

(Náchodský deník, 15. 11. 2016)

Nový článek

Fyzikální náboj.

V pátek 4. listopadu proběhlo v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera české kolo mezinárodní soutěže Fyzikální náboj. Pětičlenné týmy z jednotlivých středních škol se během dvou hodin snažily vypočítat co nejvíce fyzikálních úloh. Soutěž má dvě kategorie. Junioři, ve které nás reprezentovali Vojtěch Balcar, Tomáš Kubíček, Michal Matoulek, Jana Možíšová a Jan Pikman a Senioři, kde za nás bojovali Štěpán Jirman, Jan Karvai, Timotej Mareš, Petr Semerák a Marek Vlček. Účastnili jsme se soutěže poprvé a s dobrým výsledkem. V mezinárodním srovnání Junioři z 59 týmů obsadili 26. místo a Senioři z 76 týmů dokonce 20. místo. Ve srovnání pořadí v České republice pak Junioři byli devátí ze 14 a Senioři osmí z 19 týmů. Všem reprezentantům blahopřejeme za pěkné umístění a děkujeme za úsilí, které při řešení úloh vynaložili.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Volejbalistky Jiráskova gymnázia nejlepší v okrese

Volejbalistky Jiráskova gymnázia nejlepší v okrese Přečíst celý článek…

Schválené exkurze pro školní rok 2016-17

10.11.2016

Kam se v průběhu školního roku podíváte ...

Související odkazy:


Přehled akcí plánovaných na rok 2016 - 17

10.11.2016

V přiložené tabulce najdete přehled akcí (včetně jejich předběžné kalkulace), které bychom pro Vás v souladu  s našim školním vzdělávacím programem chtěli uskutečnit.

Vysvětlivka: Tematický pobyt přibližně odpovídá dřívějšímu školnímu výletu.

Související odkazy:


Náchodské Dny poezie pokračují absolventským návratem

Přijďte se po "rodičáku" rozptýlit, vzpamatovat, vyklidnit na jazz a poezii. Druhou akcí letošního 7. ročníku Náchodských Dnů poezie je fúze poezie a jazzu. 5pm JazzBand doprovodí královéhradeckého básníka (ale také porodníka a gynekologa, legendu hradecké medicíny) Jindřicha Tošnera. Přečíst celý článek…

3. ročník Open Gymnázium Náchod v šachu v pátek 4.11.

3. ročník Open Gymnázium Náchod v šachu Pozvánka na šachový turnaj pro žáky a studenty základních škol a příslušných tříd gymnázia (prima - kvarta) Přečíst celý článek…

Jak jsem studoval na Oxfordu

Tak Erasmus+ mi umožnil i tohle. Ještě nedávno jsem žil v domnění, že na Oxfordu nemůže studovat každý, že to není jen tak pro někoho, že už to je prostě NĚCO - studovat na Oxfordu. Moje sebevědomí provizorně našplhalo až do výšek věžiček koleje Christ Church, neb jsem věděl, že já tuhle větu („Studoval jsem na Oxfordu!“) budu smět říkat jako samozřejmou pravdu. Přečíst celý článek…

Republikové finále Středoškolského atletického poháru Corny

V konkurenci nejlepších atletických družstev si odvážíme z Břeclavi pěkné deváté místo:) Přečíst celý článek…

Školní seznam literárních děl

30.09.2017

V příloze najdete Školní seznam literárních děl pro aktuální školní rok.

Seznam literárních děl - formulář pro žáka

30.09.2017

V příloze najdete formulář, do kterého vyplníte Váš seznam literárních děl k maturitě.

Související odkazy:


Přednáška na téma Nukleární medicína a radiofarmaka

V pátek 7.10. si studenti chemického semináře mohli druhou vyučovací hodinu Přečíst celý článek…

Studenti 8.W podpořili projekt adopce na dálku v Bolívii

V pátek 30. září uspořádali  studenti 8.W na naší škole španělskou Fiestu. Společně s dalšími studenty španělštiny vytvořili řadu španělských, ale i jiných jídel, která byla prodávána na naší škole. K ochutnání byla typická španělská tortilla de patatas, torrijas, flan nebo dort v barvách španělské vlajky. Výtěžek celé akce poputuje do Bolíviie pro naši malou svěřenkyni Belqui Muiba Moye.Představili se zde také španělští dobrovolníci Cristina a Arri, kteří předvedli své žonglérské umění. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na projektu podíleli nebo přispěli koupí našich výrobků, děkujeme.

Vytisknout tento článek …


Fiesta dort


Fiesta tortillas a torrijas


Fiesta


Vědci studentům II

Ve dnech 26. – 27. září jsem se s několika dalšími studenty v doprovodu prof. Preclíka a Vícha zúčastnila v Pardubicích projektu Vědci studentům II. Akce se konala v příjemném prostředí hotelu Zlatá Štika, kde přednášeli vědci světového formátu. Na konci každé prezentace jsme jim vždy mohli položit pár otázek.

Začínalo se v pondělí dopoledne krátkým úvodem, po němž následovala přednáška J. Kaliny – „Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů?“ Nastínil v ní vědcův život, obsah jeho práce a zábavnou formou se nám snažil vysvětlit základy dědičnosti. Po obědě pokračoval J. Grygar: „Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano?“ Vysvětlil nám rozdíly mezi těmito vědami a poutavě mluvil o kosmickém záření. Potom následovalo vystoupení obou předchozích vědců, kteří společně hovořili na téma osobních zkušeností s popularizací vědy. Den zakončil v podvečer organizátor celé akce Roman Neruda, který se zabýval tématem umělé inteligence a ochotně nám zodpověděl spoustu dotazů.

Druhý den ráno jsme se odpočatí mohli opět v klidu soustředit na J. Pačese z Ústavu molekulární genetiky a důležité genetické rozdíly mezi člověkem a šimpanzem. Následovala přednáška Z. Šímy z Kriminalistického ústavu v Praze o forenzní analýze digitálního videozáznamu a celá akce končila přednáškou T. Petráčka: „Imigrace a otázka evropské identity“, po které přirozeně následovala nejostřejší výměna názorů za celé dva dny.

Akce se všem velmi líbila, zazněl i názor, že příště by se měla protáhnout ještě alespoň o den. Odjížděli jsme obohaceni o spousty nových informací a zajímavých názorů od opravdových odborníků ve svém oboru.

Štěpánka Frimlová, 6.W

Vytisknout tento článek …


Exkurze na ČOV Náchod

Exkurze na čističku odpadních vod se stala součástí výuky chemie ve druhých Přečíst celý článek…

Chemický kroužek

Nově nabízíme otevření chemického kroužku. Zveme všechny chemické nadšence z tercií, kvart a případně i prvních ročníků. Na programu budou zajímavé pokusy, přípravy různých látek a laboratorní techniky. Zájemci se mohou hlásit v kabinetu chemie u prof. Hany Zikmundové do 27.9.2O16. V případě vašeho zájmu by kroužek začal od října a scházeli bychom se každou středu od 14:15 do 15:45. Termín by se upřesnil po domluvě.

Autor: Hana Zikmundová

Vytisknout tento článek …


Dvoutýdenní kurz v irském Dublinu

Na konci minulého školního roku jsem se díky programu Erasmus plus vydal na dva týdny do Irska. Můj kurz, který se konal 13. až 24. června ve škole jménem Linguavia specializované na jazykovou výuku cizinců v centru Dublinu, se skládal ze dvou částí. První z nich byl každodenní skupinový seminář, který se zaměřoval na jazykové kompetence na úrovni proficiency a metodologii výuky převážně gramatických struktur a prohloubení znalosti idiomatické stránky anglického jazyka. Přečíst celý článek…

Erasmus+ Santiago de Compostela

V druhé polovině července jsem měla díky programu Erasmus+ možnost vycestovat do španělské Galicie, konkrétně do hlavního města Santiago de Compostela, kde jsem absolvovala kurz Video a storytelling. Ačkoliv se jednalo již o pátý kurz ve Španělsku a myslela jsem si, že mě nemůže nic překvapit a překonat zážitky z loňských let, letošní zkušenost předčila mnohonásobně ty z let loňských. Naprosto nadšená jsem byla jak z kurzu, tak z lidí které jsem poznala, ale i z kulturního prostředí v Santiagu de Compostela a v neposlední řadě také z úchvatné přírody. Přečíst celý článek…

DREJG vstupuje do nové sezóny. A zve i nové DREJGy!

Divadelní soubor DREJG rozjíždí novou sezónu. Letošní první zkouška se odehraje už ve čtvrtek 8.9. od 15.30 v aule JGN. A jste zváni stát se DREJGem! Přečíst celý článek…

CLIL kurz v jihozápadní Anglii

V srpnu jsem absolvovala čtrnáctidenní kurz metody CLIL (Content Language Integrated Learning) v Exeteru. Tato metoda spočívá ve využití cizího jazyka (v mém případě angličtiny) ve výuce odborných předmětů. Předpokládá se, že učitel odučí svou hodinu nebo její část v cizím jazyce, čímž podpoří jazykovou vybavenost žáků (žák musí pochopit instrukce učitele i obsah učiva, naučí se odborné termíny, musí komunikovat se spolužáky a reprodukovat naučený obsah v cizím jazyce). Ta je především v případě budoucích vysokoškolských kádrů velmi důležitá a je vhodné ji rozvíjet všemi cestami a co nejdříve. Přečíst celý článek…

Erasmus+ Creative Use of Technology

Kurz užití moderních technologií ve výuce, pořádaný velice dobrou školou Alpha School of English Malta od 13. 6. 2016 do 24. 6. 2016 ve městě St Paul´s Bay, svou naplní a intenzitou kopíroval horké slunečné počasí ostrova Malta a jeho velice rušný a dobře fungující všední život. Vliv Velké Británie cítíte všude. Přečíst celý článek…

Cykly rozvrhu a rozpis laboratorních prací

29.08.2017

Zde najdete, který týden je ve škole sudý a který lichý a jakou máte v kterém týdnu laboratorní práci. To Vám pomůže zorientovat se v rozvrhu.

Související odkazy:


Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy ... na školní rok

29.08.2017

Dokument MŠMT má poskytnout ředitelům škol, pedagogům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku.

Soubor není právně závazný. Jedná se o pomůcku, která má školám usnadnit jejich práci.


Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce

29.08.2017

V příloze naleznete seznam a organizaci soutěží vyhlášených MŠMT ČR na aktuální školní rok.

Erasmus+: Nice

Hned na začátku prázdnin (4. - 15.7.2016) jsem se vydala do Francie, konkrétně do Nice, kde jsem se účastnila metodického kurzu výuky francouzštiny. První týden byly náplní mých hodin hravé aktivity ve výuce francouzštiny. Zároveň jsme vytvořili ve skupinkách během týdne společenskou hru použitelnou ve výuce. Přečíst celý článek…

Na evropském mistrovství Rubikovy kostky padlo několik rekordů

Na evropském mistrovství ve skládání Rubikovy kostky, které v neděli skončilo v pražském Radotíně, padlo několik rekordů. Mistrem Evropy se stal Philipp Weyer z Německa, který během pěti pokusů dosáhl vítězného průměrného času 7,88 sekundy. Pokořen byl i český národní rekord. Překonal ho Matěj Grohmann okamžitým výkonem 7,70 sekundy. Holanďan Mats Valk pak vytvořil nový evropský rekord. Kostku složil za 5,13 sekundy, informovala novináře za pořadatele Anna Flejberková.
Zdroj: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/na-evropskem-mistrovstvi-rubikovy-kostky-padlo-nekolik-rekordu-20160717.html

(převzato z http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/na-evropskem-mistrovstvi-rubikovy-kostky-padlo-nekolik-rekordu-20160717.html)

Studenti Jiráskova gymnázia uspěli při záchraně medvěda

Jednalo se sice jen o medvěda plyšového, ale zase byl jeho zachráncem robot. Tři týmy našich studentů se o víkendu 25. – 26. 6. 2016 zúčastnily mezinárodní robotické soutěže Robotic Day v Praze. Do soutěže se letos přihlásilo 204 účastníků ze 7 zemí se 132 roboty, soutěžilo se v osmi disciplínách.

Tým ButterPower (Martin Stuchlík a Šimon Prudil, oba studenti kvarty) soutěžil právě v disciplíně Bear Rescue (Záchrana medvěda), v kategorii Bear Rescue Beginner (kit) obsadil krásné první místo a v kategorii Bear Rescue Advanced (kit) místo třetí. Druhý tým Preclíci (Jana Možíšová a Markéta Dvořáková, studentky kvinty) se v kategorii Bear Rescue Beginner (kit) umístil na místě druhém. V této disciplíně je úkolem robota najít v bludišti medvěda a zachránit ho, tj. dopravit ven z bludiště. Úloha není tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá – pro roboty je velkým problémem medvěda najít a jednoduché není ani vymyslet, jak medvěda uchopit.

Třetímu týmu Sršňáci (Jan Pikman, Vojtěch Balcar a Adam Brychta), který soutěžil v disciplíně Ketchup House, se tolik nedařilo a skončil ve středu startovního pole. Získal ale cenné zkušenosti a určitě bude na příštím ročníku bojovat o lepší umístění a do skladu dopraví co nejvíce plechovek kečupu, což je cílem této disciplíny.

Jsme rádi, že se našim studentům daří i ve velké konkurenci na takové soutěži, kde navíc není žádné věkové omezení, takže soutěžili i se staršími studenty a vysokoškoláky. Robotika naše studenty baví, je to však finančně dosti nákladná záležitost, které se můžeme věnovat díky podpoře vedení gymnázia i Nadace Jiráskova gymnázia. Naše aktivity byly také podpořeny grantem Královéhradeckého kraje a darem náchodské firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. Děkujeme!

Autor: Jan Preclík


2016-06-28_dsc_001.jpg


2016-06-28_dsc_005.jpg


2016-06-28_dsc_006.jpg


2016-06-28_dsc_013.jpg


2016-06-28_dsc_019.jpg


2016-06-28_dsc_025.jpg


dsc_038.jpg


dsc_044.jpg


dsc_054.jpg


dsc_057.jpg


dsc_074.jpg


2016-06-28_dsc_104.jpg


dsc_105.jpg


dsc_115.jpg


Dnes končí 7. ročník Deset Deka Festivalu

V úterý 28.6.2016 v 19.00 začne poslední představení letošního ročníku Deset Deka Festivalu. A na co se můžete těšit? Přečíst celý článek…

Závěr Akademie programování u Microsoftu

Čtyři nejúspěšnější “absolventi” Akademie programování (Brychta Adam, Balcar Vojtěch, Poláček Miroslav, Ježek Jan) byli na sobotu 11. 6. 2016 pozváni na slavností zakončení této akce do pražské centrály firmy Microsoft.
Na akci dorazilo 54 nejlepších žáků a 9 pedagogů z celkem 11 škol ze všech koutů České republiky. Bylo pro ně připraveno několik soutěží - zahráli si hry, které v rámci Akademie programování naprogramovaly děti z ostatních škol, programovali v MineCraftu, odpovídali na záludné otázky ve vědomostním kvízu a vyzkoušeli si týmovou spolupráci při Marshmallow Challenge. Pro naše studenty bylo (snad příjemným) překvapením to, že byly vybrány právě jejich hry, ve kterých měli ostatní soutěžící sbírat body!
Jan Ježek (1.W) si vedl tak dobře, že ve výsledném hodnocení byl na třetím místě.

Autor: Jan Preclík


2016-06-18_dsc_002.jpg


2016-06-18_dsc_005.jpg


2016-06-18_dsc_007.jpg


dsc_008.jpg


2016-06-18_dsc_010.jpg


2016-06-18_dsc_013.jpg


2016-06-18_dsc_014.jpg


2016-06-18_dsc_016.jpg


dsc_019.jpg


ElektroJobs 2016

Ve středu 1. června Elektrotechnická asociace sdružující výrobce elektrotechnických zařízení ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze uspořádala setkání zástupců průmyslových podniků, středních a vysokých škol ElektroJobs 2016. Cílem je propojit požadavky a nabídky zúčastněných subjektů. Zástupci podniků hovořili hlavně o požadovaném profilu absolventů škol a naopak o možnostech sponzorovat některé činnosti na školách. Naše škola se zde prezentovla jak představením spektra absolventů, tak také prací kroužků a polytechnicky zaměřenými volitelnými předměty. Přehled všech prezentací účastníků setkání naleznete na:
http://electroindustry.cz/detail-aktuality.aspx?pageID=479

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


StreTech 2016

Ve středu 8. června uspořádala Strojní fakulta ČVUT v Praze setkání  studentů všech typů středních škol, kteří se zde mohli prezentovat svými pracemi a také samozřejmě dále inspirovat tím, co vytvořili druzí. Paleta prací byla neuvěřitelně široká, od zcela individuálních, vycházejících z osobního zaměření a  zájmu studenta, přes seminární práce, ročníkové závěrečné práce až po rozsáhlé dlouhodobé školní projekty, na kterých pracovala celá skupina lidí. Také tématicky nesmírně pestrá. Z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, architektury, bytové a oděvní tvorby, automatizace, zdravotnictví, vzdělávání, ochrany životního prostředí, umělecké tvorby, šperkařství, zemědělství, .... Snad není možné najít téma, které zde nebylo v nějaké formě zastoupeno. Celkově  zde studenti asi ze stovky škol prezentovali přes 200 projektů. ČVUT tuto akci organizovalo již po desáté, takže nejde o náhodný počin, ale systematický prvek, se kterým lze počítat i do budoucna. Každý účastník obdržel diplom za účast a tašku sdrobnými dárky.
Naše škola na této akci byla letos poprvé. Trojice studentů Bláha Pavel, Martin Vašina a Matyáš Háze připravila ukázku výrobků které vznikly během uplynulých tří let na kroužku Elektroniky a praktické fyziky. V Praze pak bohužel vystupovali jen dva z nich, Pavel Bláha se pro úraz nemohl zúčastnit. O náš stánek byl velký zájem a bylo jen málo chvil, kdy naše přístroje nikdo neobdivoval. Reportáž ze setkání natočila Česká televize a lze ji shlédnout na odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=rVoNtfXHbuo

Spoustu fotografií lze nalézt na odkazu:
https://goo.gl/photos/jFG5ou2sxe8JRyXC6

Detaily akce, loňský sborník a seznam letošních projektů:
http://www1.fs.cvut.cz/stretech/

Považuji StreTech za vynikající akci a doporučuji každému, který si chce vyzkoušet, jaké to je prezentovat, vysvětlovat a "prodat" svoje nápady širokému publiku. A pokud máte zájem zapojit se do práce v kroužku Elektroniky, tak vás zvu. V září zase začínáme. A kromě toho, co jsme tvořili dosud, budeme navíc pracovat s mikroprocesorovou stavebnicí na základě Arduina.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Erasmus+ v Paříži

Ve dnech 25. 4. - 6. 5. 2016 jsem se zúčastnil kurzu francouzského jazyka a metodiky ve škole Paris Langues. Přípravy na můj dvoutýdenní pobyt, můj příjezd, ubytování a první den ve škole proběhly hladce. Intenzivní kurz francouzského jazyka byl zaměřen na problematické gramatické jevy, jejich praktické užití a na trendy současné slovní zásoby, hovorový jazyk – tzv. verlan. V neposlední řadě jsme se věnovali i zábavným způsobům výuky francouzštiny. Také jsem docházel na odpolední individuální kurzy, kde jsme se věnovali aktuálním tématům ve Francii a sdíleli jsme spolu své pedagogické zkušenosti. Přečíst celý článek…

ERASMUS+ - ISLAND

Počátkem měsíce května jsem odletěla do Rejkjavíku na Island, kde jsem se účastnila kurzu pod názvem Metalearning + Thinking Skills. Byl to pětidenní kurz, ve kterém jsme se učili jak se učit a přemýšlet, o tom jak přemýšlíme. Bylo nás celkem 33 účastníků z různých zemí - Belgie, Holandska, Německa, Španělska, Rakouska, Řecka, Švédska a Itálie. Já jsem byla jediná Češka. Přečíst celý článek…

Každoroční literárně-historické exkurze na Pražský hrad

Jako každý rok na jaře proběhly i letos literárně-historické exkurze studentů 3.W a 2.A do Prahy. Na programu byla komentovaná prohlídka historického areálu Pražského hradu. Průvodci zavedli studenty do chrámu sv. Víta, baziliky sv. Jiří, Zlaté uličky a seznámili je s historií celého hradu a jednotlivých objektů. Po procházce nádherně kvetoucí zahradou sešli studenti Nerudovou ulicí přes Malostranské náměstí ke Karlovu mostu. Ten si prohlédli sami po skupinkách, neboť je zaujalo množství umělců a prodavačů, kteří zde provozovali svá umění a prodávali ručně vyrobené výrobky. Studenti 2.A navštívili ještě divadelní představení "Bylo nás pět" v podání herců Divadla ABC, na studenty 3.W čekala prohlídka objektu Národního divadla. Před odjezdem vlakem domů ještě stihli krátké individuální volno v samém centru hlavního města, Václavském náměstí a ulici Na Příkopech. Jediným nedostatkem bylo cestování vlakem, protože byla výluka na trati a jízda autobusem a přestupování protáhlo celou cestu skoro o hodinu. Na druhou stranu krásné slunečné počasí přispělo k neopakovatelným zážitkům a pohodově stávenému dni v našem městě měst.
Mgr. Jitka Fišerová

Vytisknout tento článek …


img_20160503_151905-1.jpg


img_20160503_154430-1.jpg


Radiofarmaka a nukleární medicína

V pondělí 30. května se studenti 2.B zúčastnili přednášky na téma Radiofarmaka Přečíst celý článek…

Deset Deka Festival zahájí DREJGův Faust.

V pondělí 6. června zahájí domáci soubor DREJG již 7. ročník svého DEset Deka Festivalu. A že to bude zahájení! Začínáme totiž Faustem ...inscenací F.A.U.S.T.U.D.Y - hry s Fausty. Jste pekelně i božsky srdečně zváni na všecny akce Deset Deka Festivalu. Přečíst celý článek…

OfficeArena

Dne 14. 4. 2016 jsem s paní profesorkou Urbaníkovou jel na krajské kolo soutěže z informatiky Office aréna. Konalo se na jaroměřském Gymnáziu Jaroslava Žáka. Posadili nás do učebny výpočetní techniky, kde nás bylo asi jedenáct, z toho tak šest z kategorie B, mé kategorie. Všichni jsme napjatě očekávali, jaké bude zadání. Vzhledem k tomu, že nám ho po zkušenosti v Pardubickém kraji prodloužili o třicet minut, bál jsem se, co na nás čeká. Asi to bude hodně náročné, myslel jsem si. Konečně jsme dostali zadání. Ve školním kole jsme připravovali maturitní ples a nyní téma zajímavě navazovalo. Plánovali jsme výlet maturantů do Vídně. V Excelu jsme dostali tabulku jmen, data narození a jejich zájem o jednotlivé vídeňské atrakce. Počítali jsme finance: ceny za atrakce, cenu za opravu, doplatky, … A když jsem to (konečně) dodělal, řekli, že máme půlku za sebou a je čas na přestávku. Vzbudilo to ve mně paniku. Měl jsem sotva třetinu a rozhodně jsem nechtěl odpočívat! Po přestávce jsem pokračoval ve Wordu, kde jsme připravovali pozvánku na výlet. Nic složitého. Přesto jsem se nemohl zbavit pocitu, že to není dostatečně dobré. PowerPoint bylo celkové shrnutí akce: program, trasa, cena, informace o Vídni i ubytování. Nakonec jsem to stihl i před časovým limitem, a ač trochu s pochybami, vyrazili jsme s paní profesorkou zpět do Náchoda. Krásnou tečkou ale je postup do celostátního kola. Uvidíme, jak to dopadne. 16. 5. 2016 se v pražské pobočce Microsoftu konalo finále Office aréna 2016. A protože jsem úspěšně splnil školní i krajské kolo, mohl jsem se ho účastnit i já. S paní profesorkou Urbaníkovou jsme dorazili do moderní budovy v Praze 4, kde ona slavná počítačová firma sídlí, kolem deváté hodiny. Úkolem v posledním kole bylo odprezentovat své předchozí práce. Akce začala přednáškou o správném prezentování a ukázkou nejčastějších chyb v krajském kole. Pak se rozdělili všichni účastníci podle kategorií do dvou sálů a tak se v jednom sále ocitlo asi šestnáct soutěžících. S troškou nervozity jsem pak jako druhý předstoupil před čtyřčlennou porotu, a když jsem začal mluvit, jakoby prvotní nervozita pominula. Po osmi minutách, které byly předurčeny každému soutěžícímu, jsem si pak za potlesku šel znovu sednout a sledovat další soutěžící. Někteří nebyli úplně přesvědčivý; jejich výkon poukazoval nepřipravenost a nepochopení zadání. Na druhou stranu zde byli tací, před kterými jsem musel smeknout. V programu akce také byla prohlídka od srpna otevřené a nejmodernější budovy firmy Microsoft. Budova skrývala řadu překvapení. Dostali jsme se do konferenční místnosti ve stylu horské chaty, prošli jsme si pracoviště s řadou počítačů, kde se ozývalo jen klapání do klávesnic, viděli jsme i hudební místnost nebo jídelnu ve stylu sportovního klubu. A to nebylo rozhodně všechno! Celý prostor byl propojen počítači, díky kterým se obsluhovalo ať třeba rezervování prostorů, tak i obsah ledniček. Přestože jsem nevyhrál, byla to pro mě obrovská zkušenost. Noví lidé, nová místa, nové názory. To všechno pro mě bylo to pondělí, na které budu dlouho vzpomínat a díky kterému se přihlásím určitě i příští rok. Vojtěch Balcar (kvinta A)

Vytisknout tento článek …


Vynikající první místo Matyáše Falty z kvarty V v mezinárodní soutěži Cemachu

Vynikající první místo Matyáše Falty z kvarty V v mezinárodní soutěži Cemachu je odměneno týdenním zájezdem do Izraele Potkáváte ho denně na chodbě gymnázia. Zpravidla sedí na sedátku u okna se sluchátkem v uchu a v krátké chvíli přestávek mezi vyučovacími hodinami vnímá svůj svět poslechem metalové hudby. Černé džíny, černé triko, šátek u krku, hloubavý výraz , ale i usměvavá tvář. To je Matyáš neboli Mates či Maty, jak jej zrovna oslovím. Desítky a desítky hodin studoval materiál o izraelském zdravotnictví, čtyři měsíce zpracovával na PC rozsáhlý projekt na uvedené téma. Mates dokázal , že má na to vyhrát, předběhl studenty vyšších ročníků gymnázií Visegrádské 4. Matyáš se intenzívně zajímá o minulost židovského národa, o tragédie pogromů v průběhu prošlých staletí a o nejhorší tragédii z dějin hebrejského lidu – holocaustu. Jako jediný student z našeho gymnázia se v dubnu zúčastnil mírového „Pochodu proti nesnášenlivosti .“Uvědomuje si nebezpečí oživlého šíření antisemitismu v naší společnosti. Matyáš si našel cestu, po které půjde dál. Ta cesta nebude jednoduchá, ale já vím, že ji zvládne. Má podporu v rodině a podporu své třídní učitelky. Maty, jsem na Tebe pyšná! Tvoje třídní učitelka Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


img_8191.jpg


DREJGovi Fausti se cení

"Tak tohle je Tvůj svět, Fauste!?" říká DREJG letos na jaře ve své nejnovější inscenací F.A.U.S.T.U.D.Y. - hry s Fausty. Na přehlídkách, jichž se DREJG s touto inscenací zúčastnil, si toho poroty cení dokonce cenami. Přečíst celý článek…

Napsali o nás - Akademie programování na Jiráskově gymnáziu

Náchodský deník, 21. 5. 2016

(Náchodský deník, 21. 5. 2016)

Kdo čte, ten žije mnoho životů

V úterý 3. května se v náchodském kině Vesmír konala zvláštní akce. Bylo to finále čtenářské(ne)soutěže s názvem Kdo čte, ten žije mnoho životů, kterou pořádala pro žáky náchodských škol Městská knihovna v Náchodě, zvláště její dětské oddělení. Přečíst celý článek…

Škvorecký by měl radost

Oktavánka Julie Minaříková zvítězila v literární soutěži Náchodské prima sezóny. Přečíst celý článek…

Napsali o nás - Jízda po čáře s robotem a přes most

Náchodský deník, 18. 5. 2016

(Náchodský deník, 18. 5. 2016)

Akademie programování na Jiráskově gymnáziu

Není pochyb o tom, že počítačové hry jsou (nejen) mezi studenty velmi oblíbené. V minulých týdnech měli studenti Jiráskova gymnázia možnost si vyzkoušet něco zajímavějšího než jen prosté hraní her – zkusili si, jaké to je být vývojářem počítačových her. V rámci Akademie programování byl pro ně připraven 10hodinový kurz zaměřený na tvorbu 3D her. Akademie programování je vzdělávací projekt společnosti Microsoft a organizace Czechitas, který si klade za cíl jednoduchou a hravou formou ukázat studentům svět programování.


Kurz úspěšně absolvovalo 18 studentů (zájem byl mnohem větší, ale učebna výpočetní techniky není nafukovací), skupina to byla velice věkově různorodá, od primy až po septimu. Na závěr studenti prezentovali jimi navržené a vytvořené hry. Bylo se na co dívat, od závodních her přes bludiště až po klasické střílečky.


Vývoj her probíhal ve velice intuitivním prostředí firmy Microsoft KODU Game Lab, již po první hodině byli studenti schopni vytvořit jednoduchou hratelnou hru. Dozvěděli se, jak jednotlivým herním objektům nastavovat jejich vlastnosti a jak tyto postavy mohou reagovat na své okolí a ani si neuvědomovali, že se tak učí základům objektově orientovaného programování. Vývojové prostředí je volně dostupné, proto mohli studenti na svých hrách pracovat i doma a v budoucnu se s nimi mohou zúčastnit různých soutěží. Na nejlepší z nich čeká pozvání přímo do pražské centrály firmy Microsoft.


Video s krátkými ukázkami her vytvořených v rámci kurzu najdete na našem Facebooku.

Autor: Jan Preclík


2016-05-17_01.jpg


dsc_6916.jpg


dsc_6922.jpg


dsc_6926.jpg


dsc_6950.jpg


Erasmus + Anglické studijní jaro ve Scarborough

Ušít košili beze švů, žnout bylinky srpem koženým, zorat pole rohem beraním, svazovat pavími pery …Tak tohle všechno se po vás chce v písni Scarborough Fair (možná znáte v podání Simona a Garfunkela). Podle téhle písně to vypadá, že Scarborough je pěkně podivné místo, kde se dějí věci nemožné, nebo od vás nemožné věci žádají. A přitom je Scarborough docela příjemné, docela normální, docela yorkshirské přímořské město na východním pobřeží Anglie. Takže řekne-li vám Evropská unie prostřednictvím programu vzdělávání Erasmus+, abyste jeli na týden do Scarborough, nejdřív trochu váháte, ale pak řeknete, že jasně. A jedete! A nelitujete! Přečíst celý článek…

Jiráskovo gymnázium Náchod s projektem Erasmus+ v Praze

Brzy na jaře v roce 2014 jsme poslali do programu Erasmus+ naši projektovou žádost zaměřenou na vzdělávání učitelů v zemích EU, která nese název ,,Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák“. Doufali jsme, že uspějeme, ale bohužel náš projekt nebyl v prvním kole schválen, i když bodové hodnocení bylo vysoké. Ale bylo zřejmé, že dostaly přednost projekty málo nákladné a s malým počtem mobilit. Proto jsme byli překvapeni a velice potěšeni, když jsme dostali zprávu, že projekt byl dodatečně schválen 14. 10. 2014. Přečíst celý článek…

Matematická soutěž Náboj v Praze

V pátek 15. 4. 2016 se dva týmy našich studentů zúčastnily v Praze matematické soutěže Náboj (http://math.naboj.org) – jde o jakýsi „matematický maraton“, kdy mají soutěžící v časovém limitu dvou hodin vyřešit co nejvíce úloh. Jde o mezinárodní soutěž, do které je zapojena Česká republika, Polsko, Německo, Rakousko a Maďarsko.

Tým Juniorů ve složení Jirman Štěpán (sexta), Bohadlo Jan (sexta), Kubíček Tomáš (kvinta), Pikman Jan (kvinta) a Vojtěch Balcar (kvinta) obsadil v rámci České republiky 63. místo (ze 133 týmů), v mezinárodním pořadí byl 195. z celkem 414 týmů.

Protože byl ze strany kvintánů o soutěž velký zájem, doplnili tým Seniorů ve složení Macek Tomáš (septima), Lichtenberg David (septima), Vít Ondřej (kvinta), Brejtr Vojtěch (kvinta), Říha Miroslav (kvinta). Měli jsme tak v této kategorii věkově nejmladší tým v celé ČR a pravděpodobně i mezi zahraničními týmy. Přesto tento tým obsadil 62. místo ze 128 týmů v rámci ČR a 161. místo ze 336 týmů v mezinárodním srovnání.

Autor: Jan Preclík


Krajské kolo v minikopané starších žáků

Vynikající úspěch našich mladých fotbalistů. Přečíst celý článek…

Robosoutěž ZŠ 2016 - jízda s robotem po čáře a přes most

Jiráskovo gymnázium v Náchodě je již šestým rokem pravidelným účastníkem soutěže robotů postavených ze stavebnice LEGO, kterou pořádá České vysoké učení technické v Praze. Letošní úloha (pro žáky nižšího gymnázia) byla naučit robota sledovat co nejrychleji černou čáru. Zadání bylo ztíženo vyvýšeným mostem uprostřed dráhy, který bylo nutno překonat.

I když zadání vypadá jednoduše, vůbec o jednoduchou úlohu nešlo – pro spoustu týmů byl velký problém vůbec ve vymezeném čase 90 sekund projet celou dráhu. Naše dva týmy FastCore (Šimon Prudil, Kryštof Veverka a Evheniy Vorokhta) a GymplBot (Tomáš Heger) to i s časovou rezervou zvládaly, a tak postoupily ze základních skupin do následného play-off. Nakonec Tomáš Heger (žák sekundy) obsadil krásné čtvrté místo a druhý tým došel až do osmifinále, což je v konkurenci 48 týmů z celé republiky pěkný výsledek.

Jsme rádi, že naši studenti mají o robotiku zájem a že se nám je daří v rámci volitelného předmětu Hrátky s robotikou i v rámci robotického kroužku připravovat na takovéto soutěže. Pro studenty, i jejich vedoucího, to znamená mnoho hodin odpolední práce nad stavbou a programováním robotů.

Díky podpoře Královéhradeckého kraje a firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. budeme moci na příští rok zakoupit další robotické stavebnice založené na platformě Arduino, tak se naši studenti budou moci seznámit i s tím, co se využívá v praxi v reálných aplikacích. Určitě to pro ně bude znamenat velké plus do budoucna a otevře jim to možnost účastnit se nejrůznějších zajímavých projektů.

Více fotografií najdete na Facebooku.

Autor: Jan Preclík


studenti-jiraskova-gymnazia--zleva-tomas-heger,-krystof-veverka,-vedouci-jan-preclik,-simon-prudil,-evheniy-vorokhta-.jpg


tomas-heger-pred-startem---celkove-4.-misto.jpg


trenink-pred-zacatkem-souteze---na-hristi-nebylo-k-hnuti.jpg


tym-fastcore--vpravo-.jpg


Definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016-17 - AKTUALIZOVÁNO PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v příjímacím řízení pro školní rok 2016-17.
Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!
V příloze máte i vzor odvolání.
Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.
Pavel Škoda, ředitel školy

Třetí úspěch chemiků v kraji

V sobotu 23. dubna 2016 se na Chemicko-technologické fakultě... Přečíst celý článek…

Young Americans opět na našem gymnáziu

Související odkazy:


Holky z gymplu u Googlu

Ve dnech 24. a 29. 3. 2016 jsme se zúčastnily akce Holky, pojďte kódovat v pražském sídle společnosti Google. Měly jsme možnost vyzkoušet si základy programování, seznámit se s novými lidmi a dozvědět se od inženýrek a vývojářek, jaké je to pracovat jako holka v IT. Hezké prostředí, atmosféra a ochotní a nadšení pořadatelé zvýšili naši motivaci zajímat se o technické obory.
Eliška Kavanová

Napsali o nás - s ATASem na Ampér do Brna

Noviny

(Noviny ECHO, 1. 4. 2016)

Napsali o nás - Cizí jazyky s Erasmem+

Noviny

(Noviny ECHO, 8. 4. 2016)

Španělské dny

V prvním dubnovém týdnu proběhl na naší škole a v dalších institucích v Náchodě festival Španělské dny v Náchodě. Studenti naší školy vytvořili ve výtvarné dílně díla na téma předkolumbovské civilizace. Ve čtvrtek a v pátek se v hodinách španělštiny připravovala španělská jídla. Tím nejtypičtějším je bezpochyby tortilla de patatas, která se připravuje z brambor, cibule a vajec. Jídlo připravené našimi studenty bylo podáváno jako ochutnávka na úvodním večeru festivalu v příjemném prostředí kavárny Café Patro. O španělskou gastronomii se zajímal Český rozhlas, který přijel natočit rozhovor o tom, jak Španělé stolují, co mají rádi a co je tím nejtypičtějším španělským pokrmem. Večer se nesl v duchu temperamentní španělské hudby z první poloviny dvacátého století v podání výborné klavíristky a bývalé studentky našeho gymnázia Jitky Štěrbákové. Večer byl zároveň vernisáží obrazů španělského experimentálního umělce Carlose A. Aceveda. V sobotu odstartoval víkendový seminář španělského tradičního tance flamenco, který se konal v náchodském Déčku. V pondělí jsme na naší škole přivítali paní doktorku Olgu Vilímkovou z Vysoké školy ekonomické, která ve své přednášce vyprávěla studentům španělštiny o životě indiánů v Peru. Paní Vilímková je zakladatelkou Nadačního fondu Inka a naši studenti přispěli na další projekty - tentokrát v Guatemale. V rámci celého festivalu se nám podařilo podobně jako v loňském roce vybrat úctyhodnou částku 6593,- Kč. Z toho 3500,- bude použito na další pokračování projektu adopce na dálku v Bolívii. Naši studenti podporují dvanáctiletou Belqui Muiba Moye, nejmladší z dvanácti sourozenců. Zbývající částka bude poukázána na rozvojový projekt Mayů v Guatemale. Paní Vilímková pokračovala ve svém povídání v odpoledních hodinách v Městské knihovně v Náchodě, tentokrát o životě současných Mayů v Guatemale. V úterý dorazily do Náchoda tři španělské dobrovolnice Elsa, Elena a Elvira a ve svých prezentacích představily svoji práci v České republice a srovnaly rozdíly mezi Českou republikou a Španělskem. Jejich dojmy z naší země, kultury i lidí byly pozitivní, ačkoliv jsme také vyslechli kritiku na chování lidí především ve veřejných službách. V otázce vstřícnosti a slušnosti se určitě máme od Španělů co učit. Celý festival byl zakončen ve středu, kdy studenti v dopoledních hodinách zhlédli strhující film La lengua de las mariposas o životě ve Španělsku v období před občanskou válkou a ve večerních hodinách byl promítán v prostorách auly naší školy neméně zajímavý film Azul oscuro casi negro. Zájem o festival byl v jeho druhém ročníku velký. Mé poděkování patří spolupracujícím organizacím, mezi které patří kromě naší školy město Náchod, Déčko, Městská knihovna v Náchodě, Café Patro a především mému kolegovi, španělskému dobrovolníkovi Davidu Montéz Vasquez, který z velké části pomohl vše zorganizovat a dovést k úspěchu. Věřím, že i v budoucnu budeme moci počítat s pomocí dobrovolníků, kteří pomáhají nejen v hodinách a bourají tak bariéry a ostych při používání cizího jazyka, ale také při tak náročných projektech.

Vytisknout tento článek …


dsc_0402.jpg


dsc_0403.jpg


dsc_0310.jpg


Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C

V sobotu 9. 4. se v Hradci Králové konalo další kolo Chemické olympiády, tentokrát kategorie C. Naši studenti nezklamali a prezentovali naši školu v tom nejlepším světle. Krásné 3. místo získal Jan Bohadlo (6.V) a na 5. místě skončila Lucie Tučková (2.B). Přečíst celý článek…

Postup studentů JG do celostátního kola soutěže Eurorebus

dvě družstva a tři jednotlivci v soutěži Eurorebus se podívají do Prahy Přečíst celý článek…

Vítězství v krajském kole Chemické olympiády

Dne 2.4.2016 se konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie D. Naši školu reprezentovali tři soutěžící. Skvělé první místo vybojovala Monika Vydláková(4.V). Na výborném třetím místě se umístil Jakub Ježek(4.W) a pěkné sedmé místo získala Kamila Dědková(4.V). Všem blahopřejeme , děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Autor: Hana Zikmundová

Vytisknout tento článek …


CLIL v Londýně

Projekt Erasmus+ je výbornou příležitostí pro nás učitele středních škol se vzdělávat v zahraničí a načerpat nové informace nejen od učitelů z kurzů, ale i od kolegů ze škol skoro z celé Evropy. Vyjíždíme za vzděláním do zahraničí, abychom byli lepšími učiteli, lepšími lidmi, ale i kvalitními občany EU, kteří vzdělávají naší mladou generaci. Proto jsem si pro svůj vzdělávací kurz od 14. 3. – 25. 3. 2016 vybral multikulturní velkoměsto Londýn a školu CENTRE OF ENGLISH STUDIES – WIMBLEDON. O místě své mobility jsem měl jasno už dlouho před jejím uskutečněním, protože navštívit Londýn sám a prohlédnout si toto velkoměsto pouze s papírovým průvodcem v ruce jsem považoval za zajímavější a užitečnější, než si nechat dny strávené v Londýně naplánovat cestovní agenturou. Školu jsem si zvolil na základě referencí od svých přátel a tyto jsem pak konzultoval s agenturou, která mi pomohla zajistit náplň kurzu dle mého přání, které vycházelo z cílů našeho projektu. Přečíst celý článek…

GMHütte v deseti dnech

Ve dnech 8. až 17. března se 27 žáků z vyššího i nižšího gymnázia zúčastnilo tradičního výměnného pobytu, který naše škola za spolupráce s německým gymnáziem Oesede pořádá už více než 20 let. Čeští studenti zde byli ubytováni v hostitelských rodinách a čas trávili se svými německými partnery.

Tak jako každý rok, i letos byl program zájezdu plně nabitý. První den přivítal studenty ředitel partnerského gymnázia a poté se všichni vypravili na radnici, kde vyslechli krátký proslov starosty města Georgsmarienhütte. Pak ještě zamířili do tamějšího historického muzea, vily Stahmer, a odpolední program byl v rukou německých kamarádů.

Ve čtvrtek následoval celodenní výlet do města Bremen, kde měli žáci možnost prohlédnout si Muzeum zámořských objevů a poznat tak cizí kultury. Následovala krátká prohlídka města a volný čas, který mohl každý strávit podle svého.

Další den se čeští studenti zúčastnili společně se svými partnery klasického vyučování, které probíhá úplně jinak, než jak ho známe. Zbytek dne strávili návštěvou blízkého města Osnabrück. Víkend probíhal individuálně v rodinách.

V pondělí navštívili žáci velkou chloubu Georgsmarienhütte, továrnu na zpracování oceli, jinak také Stahlwerk. Odpoledne se svými německými protějšky zúčastnili sportovního turnaje.

Hned druhý den všechny čekal druhý celodenní výlet, tentokrát do univerzitního města Münsteru. Tam studenti navštívili přírodní muzeum a absolvovali zajímavou prohlídku města. Také předposlední den zájezdu čekalo na české výletníky muzeum – tentokrát šlo o průmyslové Industriemuseum v Osnabrücku.

Celý desetidenní zájezd se podle ohlasů našich studentů velmi vydařil, a my už se můžeme jen těšit, až nás naši noví němečtí kamarádi na podzim navštíví!

Alena Žibřidová, 6. V, Fi, Šá

Článek v místních nejčtenějších novinách najdete pod: http://www.noz.de/lokales/georgsmarienhuette/artikel/682049/tschechische-sch

Vytisknout tento článek …


img_20160314_095548.jpg


img_7481.jpg


2016-03-23_img_20160314_095548.jpg


Krajské kolo zeměpisné olympiády

Úspěch našich studentů v krajském kole zeměpisné olympiády. Přečíst celý článek…

Magdaléna Kovářová se umístila na 3. místě krajského kola konverzační soutěže ve španělštině

Minulý čtvrtek 17. března se studentky našeho gymnázia Magdaléna Kovářová a Kateřina Čermáková zúčastnily krajského kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Magdaléna Kovářová se umístila na třetím místě v kategorii SŠII a Kateřina Čermáková na 5. místě v kategorii SŠI. Oběma studentkám blahopřejeme ke skvělému umístění a děkujeme za reprezentaci školy v kraji.

Vytisknout tento článek …


Účastnice krajského kola konverzační soutěže ve španělském jazyce


Krajské kolo recitační soutěže

Postup do krajského kola recitační soutěže v HK Přečíst celý článek…

Skotské dny na Jiráskově gymnáziu

V týdnu od 7. do 11. 3. 2016 proběhly na naší škole SKOTSKÉ DNY.

Související odkazy:


Sváteční školní den našich primánů

Sváteční školní den našich primánů Ano, tento den byl pro děti prim našeho gymnázia sváteční. 16.března studenti a studentky dramatické výchovy spolu s dětmi Hidraku prožili jarní sluneční den na zájezdě do Klicperova divadla v Hradci Králové, kde zhlédli dramatizaci Tří mušketýrů v režii pana Drábka. Čtrnáct primánů navštívilo Klicperovo divadlo vůbec poprvé . Svátečnost dne prožili zřejmě i pro rodiče, neboť dívky přišly slavnostně oblečeny a klukům nechyběla košile a motýlek. Děti oslovil nejen děj a šermířské umění mušketýrů, nádhera scény a kostýmů, ale především herecké výkony představitelů jednotlivých rolí. Obdiv a poděkování vyjádřily za své spolužáky Veronika a Julie z primy W předáním květin jednotlivým hercům. Mile a upřímně zapůsobilo vystoupení Mahuleny z primy V, která pod silou emocí vyběhla na jeviště a malého Ludvíka XIV. obdarovala čokoládou. Dnešní den byl slunečný. Ve zlatě nezářil pouze budoucí Král slunce. Zářily oči a úsměvy našich malých gymnazistů. Děkujeme hercům Klicperova divadla za to, že svým uměním oslovují děti a vytvářejí u nich estetické a kulturní cítění. Děkujeme slečnám uvaděčkám za krásná místa v první řadě v hledišti. Jsem ráda, že děti nižších ročníků našeho gymnázia reprezentují svoji školu společenským vystupováním a kultivovaným chováním. Blanka Dvořáčková a Gerda Škodová

Vytisknout tento článek …


S ATASem na Ampér do Brna

Již druhým rokem pokračuje úspěšná spolupráce mezi Jiráskovým gymnáziem v Náchodě a náchodskou firmou ATAS elektromotory, a.s. Díky ní mají naši studenti možnost se zdarma podívat na veletrhy Ampér a Strojírenský veletrh do Brna nebo na dny otevřených dveří různých technických vysokých škol.

Ve středu 16. 3. 2016 jsme tak mohli vyrazit do Brna na veletrh elektrotechniky, automatizace a komunikace Ampér. Studenti mohli na vlastní oči vidět „budoucnost“, tedy to, s čím se pravděpodobně budou v praxi setkávat – zjistili, jak může fungovat Internet věcí (Internet of Things), dozvěděli se, co je to Průmysl 4.0, a také viděli, jak velký je zájem firem o technicky zdatné odborníky.

Autor: Jan Preclík


studenti-jg-u-stanku-firmy-atas.jpg


Nový článek

MX-10
Naše škola má opět zapůjčenu částicovou kameru MX10 z Výzkumného ústavu technické a experimentální fyziky v Praze. Jde o jeden z nejmodernějších přenosných systémů pro registraci a měření záření alfa, beta, gama, mionů a podobně. Co umí, mohli vidět při výuce fyziky studenti čtvrtých ročníků a semináře z fyziky. Další zájemci mají možnost tento pátek 18. 4. od 14.15 v laboratoři fyziky. Navíc má naše škola dlouhodobě zapůjčen detektor záření z celosvětového systemu měření radiačního pozadí SAFECAST. Zájemci se budou moci seznámit i s ním. Je to příležitost k velmi užitečné práci v rámci Středoškolské odborné činnosti nebo seminární práce z fyziky.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Vítězství v krajském finále středních škole ve florbalu

Po vítězství v okrese jsme nenašli přemožitele ani v kraji! Přečíst celý článek…

Studenti španělštiny přispěli na projekt adopce na dálku v Bolívii

Díky iniciativě studentů španělštiny může pokračovat projekt adopce na dálku v Bolívii, která započala z prostředků vybraných v rámci Španělských dnů v roce 2015. Podařilo se nám „adoptovat“ třináctiletou Belqui Muiba Moye, studující na druhém stupni základní školy. Díky projektu jsme od Belqui obdrželi první dopis, kde jsme se dozvěděli více o životě v Bolívii. Belqui pochází z početné rodiny a je nejmladší z dvanácti sourozenců. Její otec je zemědělec a matka je ženou v domácnosti. Belqui ráda kreslí a poslala nám i krásné přání k Vánocům. Dále jsme se dozvěděli o svátcích, které v její vesnici slaví a o plodinách, které jsou hlavním prostředkem obživy. Je to například yuka, brambory nebo kukuřice. Můžeme se tak těšit i na další zprávy z Bolívie a doufáme, že se dozvíme další zajímavosti o životě v této pro nás vzdálené zemi. Prostředky z projektu adopce na dálku jdou výhradně na učební pomůcky a výdaje spojené se studiem. Studenti vybrali celkovou částku 2530,- Kč. Celkové náklady na projekt adopce za rok činí 7000,- Kč. Věříme, že se nám podaří získat další prostředky a budeme moci v zajímavém projektu pokračovat. Všem kteří přispěli děkujeme!

Vytisknout tento článek …


Hlasování - gympl roku

Hlasujte

Historické výroční zprávy gymnázia

Historické výroční zprávy Jiráskova gymnázia, tehdejší Obecní školy realné, najdete na adrese http://vz.gymnachod.cz. Určitě se podívejte, je to zajímavé čtení.

Krajské finále ve florbalu dívek SŠ

Zlatý hattrick našim děvčatům jen těsně unikl. Přečíst celý článek…

S ATASem na dny otevřených dveří

Jiráskovo gymnázium v Náchodě již druhým rokem spolupracuje s firmou ATAS elektromotory Náchod, a.s. (výrobcem elektromotorů) na propagaci technických oborů mezi studenty. Díky tomu měli naši studenti možnost se zúčastnit dnů otevřených dveří na dvou technických vysokých školách – v Plzni a Brně. Přečíst celý článek…

S panem Kořínkem za kořeny pivovarnictví

V úterý 19.2.2016 se naše třída 4.A zúčastnila dlouho očekávané exkurze do náchodského pivovaru Primátor, kterou nám zařídila paní učitelka RNDr.Veronika Balcarová. Po příchodu jsme byli přivítáni místním obchodním sládkem, panem Pavlem Kořínkem, který nás následně celým areálem pivovaru provedl a podal nám spoustu zajímavých, nových informací o pivovarnictví. Přečíst celý článek…

Erasmus+, Fortbildungskurs für Deutschlehrer

Ve dnech 4.1.- 15.1.2016 jsme se zúčastnily mezinárodního kurzu pro vyučující němčiny. Kurz byl pořádán jazykovou školou DID v Berlíně. Hlavní město SRN jsme si vybraly záměrně proto, že jsme od sjednocení Německa v roce 1990 Berlín nenavštívily. Východní Berlín jsme znaly jenom z mládí. Přečíst celý článek…

Zahrada života Jane Austenové očima sextánů

14. ledna nahlédli studenti sext do života anglické prozaičky Jane Austenové. Přinášíme několik dojmů, které si sextánky a sextáni odnášejí z inscenace Divadla Viola. Přečíst celý článek…

Napsali o nás - Studenti gymnázia dali výtěžek ze svého koncertu na dobré účely

Náchodský deník, 22. 1. 2016
(Náchodský deník, 22. 1. 2016)

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu 2015

Již třetí rok v řadě se v prostorách Jiráskova gymnázia Náchod hrál okresní přebor 4členných školních týmů. Hrálo se ve středu 16. 12. 2015. V kategorii 6.-9. třída obsadily týmy JG Náchod třetí a páté místo, v kategorii středních škol první, druhé a šesté místo. Přečíst celý článek…

Přebor Jiráskova Gymnázia v šachu 2015 - VÝSLEDKY

V pátek 4. 12. 2015 se na Jiráskově gymnáziu v Náchodě konal přebor školy v šachu. Při neúčasti Martina Saučuka byl velkým favoritem na vítězství Jan Zahálka a to se také 100% potvrdilo, když v porazil všechny své soupeře. Přečíst celý článek…

Den otevřených dveří 14. 1. 2016

Napsali o nás - Náchodský deník  16. 1. 2016:

Náchodský deník, 16. 1. 2016

A pár dalších fotografií najdete také na Facebooku.

S Erasmem+ za roboty do Portugalska a za metodikou do Anglie

Jiráskovo gymnázium v Náchodě se zapojilo do projektu Erasmus+ a získalo grant umožňující pedagogům vycestovat do zahraničí na jazykové i odborné kurzy, a tak si rozšířit své jazykové i odborné znalosti. Následují zkušenosti tří pedagogů, kteří výše popsané možnosti v minulém roce využili. Přečíst celý článek…

GymFest pro Hospic

Ve středu 13. 1. 2016 jsme navštívili Hospic v Červeném Kostelci, kde jsme předali částku 2000 Kč – výtěžek z prvního ročníku akce s názvem GymFest pořádané studenty Jiráskova gymnázia v Náchodě. Při příchodu nás přivítala paní Eva Wagenknechtová, převzala symbolický šek a částku a věnovala nám děkovný certifikát. Provedla nás po hospicu, seznámila s jeho posláním a podotkla, že i malé částky mají svůj velký význam. Setkali jsme se i s panem ředitelem, Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem, který byl nadšený a velice ho potěšila naše návštěva.

Na GymFestu vystoupily kapely Jam Defect a TT Band rock, moderovali ho Franta Šedivý s Adamem Budařem, kteří si také připravili zábavnou hudební scénku. Startovací ročník tohoto "gympláckého" festivalu se nad očekávání vydařil a všichni se již dnes těšíme na pokračování v příštím roce. Věříme, že se nám tímto povedlo založit novou tradici. Doufáme, že se Gymfest bude pořádat a dále rozvíjet i v následujících letech a objevíme tak plno mladých lidí se zájmem o hudbu a i nadále budeme moci přispívat na dobrou věc.

Tomáš Kubíček, foto RNDr. Jan Preclík


estne-uznani.jpg


studenti-gymnazia-jakub-regner-a-tomas-kubicek-v-rozhovoru-s-reditelem-hospicu-ing.-mgr.-miroslavem-wajsarem.jpg


v-hospicu---zleva-jakub-regner,-tomas-kubicek,-ing.-mgr.-miroslav-wajsar--reditel-hospicu-,-p.-eva-wagenknechtova.jpg


gymfest-1.jpg


gymfest-2.jpg


gymfest-3.jpg


gymfest-4.jpg


Septimáni přišli do Hospicu s nadílkou Tří králů

Septimáni přišli do Hospicu s nadílkou Tří králů Nebyli tři a nejmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar. Byli dva – Adam a František, septimáni třídy V našeho gymnázia. 6. ledna přivezli do Hospicu v Červeném Kostelci šek na finanční dar v částce 4050,- Kč. Peníze, které předali, získali z dobrovolného vstupného na adventní divadelní představení „S Čapkem“ ( dramatický kroužek Hidrak – starší soubor FFAKK ) a z dramatického obrazu „Stalo se v Betlémě“ žáků prim – dramatické výchovy. Važme si jejich kladného a citového vztahu k těmto nemocným. Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


hospic2.jpg


Hodina moderní chemie

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2015 předvedly studentky doktorandského studia pražské VŠCHT na našem gymnáziu několik představení Hodiny moderní chemie. Pokusy a výklad prováděly ing. Petra Cinková a ing. Adéla Jeništová. Čtvrteční hodina plná napětí, chemických kouzel a překvapení nadchla všechny bez rozdílu věku. Představení zahájila soutěž v poznávání přírodních vonných esencí. Poté následovaly ukázky nečekaných barevných přeměn. Vrcholem byly atraktivní pokusy s pevným oxidem uhličitým a kapalným dusíkem. Hodina byla zakončena výrobou smetanové zmrzliny, kterou před zraky studentů jedna z lektorek vyrobila během několika minut. Následující den předvedly lektorky pro studenty chemických seminářů praktické ukázky metod forenzní analýzy. První část hodiny byla věnována daktyloskopii, následovaly pokusy ukazující zviditelňování krve a rozlišení krve lidské a zvířecí. Pro zpestření na závěr dobrovolníci rozeznávali podle pachu různé chemikálie. Tato dvoudenní akce ukázala studentům, že chemie nemusí být jen nudný a složitý předmět, ale může přinášet i mnoho zábavného poznání. Lektorkám patří velké poděkování za popularizaci chemie . Přečíst celý článek…

Gymfest

V pátek 18.12. 2015 se v aule Jiráskova gymnázia v Náchodě uskutečnil první ročník Gymfestu, akce, kterou pořádají studenti gymnázia. Vystoupily kapely Jam Defect a TT Band rock.

Moderování se ujali Franta Šedivý s Adamem Budařem, kteří si také připravili zábavnou hudební scénku. Aby se akce mohlo zúčastnit co nejvíce studentů a profesorů, všichni účinkující vystoupili dvakrát, vždy pro jiné publikum. Při obou blocích byla plná aula na nohou a všichni si pořádně zařádili a užívali si krásné předvánoční chvíle plné hudby.

Startovací ročník se vydařil nad očekávání a všichni se již dnes těšíme na pokračování v příštím roce. Věříme, že se nám tímto povedlo založit novou tradici. Doufáme, že se Gymfest bude pořádat a dále rozvíjet i v následujících letech a objevíme tak plno mladých lidí se zájmem o hudbu, o kterých bychom se jinak nedozvěděli. Děkujeme za podporu panu řediteli Pavlu Škodovi a profesoru Milanu Poutníkovi.

Více fotografií na našem FB.

text Tomáš Kubíček, foto Jan Preclík

Vytisknout tento článek …


2016-01-01_dsc_002.jpg


dsc_020.jpg


dsc_027.jpg


dsc_028.jpg


dsc_035.jpg


dsc_042.jpg


Studenti kvarty V a třetích ročníků se účastnili zajímavé přednášky

Studenti kvarty V a třetích ročníků se účastnili zajímavé přednášky V úterý 15.prosince se studenti uvedených tříd v aule gymnázia zúčastnili zajímavé přednášky o historii judaismu, křesťanského a islámského náboženství, o problémech náboženských sekt a současného islámu a IS. Přednášející pan Radek Hejret svými vědomostmi, přehledem o politické současné situaci na východě a rétorikou natolik oslovil a zaujal naše studenty , že se následná beseda přenesla i mimo čas vyučování. Studenti si nejen doplnili a rozšířili své vědomosti z hodin dějepisu a ZSV, ale byly jim zodpovězeny otázky k daným tematům. 180 minut přednášky a besedy s panem Hejretem bylo přínosných . Děkujeme! Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


Charitativní vystoupení pro Hospic v Červeném Kostelci

Charitativní vystoupení pro Hospic v Červeném Kostelci Anna, Kristina, Kateřina, Adam, Františkové, Martin a Viktor. Šimon – osvětlovač. Studenti – členové souboru FFAKK – Hidrak - 9.prosince vystoupili v aule gymnázia s dramatizací povídek Karla Čapka v komponovaném divadelním programu nazvaném „S Čapkem . „ Hráli srdcem a ohlas diváků byl velký. Výtěžek 4050,- Kč předají Hospicu v Červeném Kostelci. Je dobře, že naši studenti v adventním čase myslí i na nemocné a potřebné. Děkuji vám. Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


cp1.jpg


cp2.jpg


cp3.jpg


cp4.jpg


Divadelníci nižšího gymnázia nadělovali radost

Divadelníci nižšího gymnázia nadělovali radost Kde? Kdy? Komu? Mateřská školka v Náchodě Bělovsi a její odloučená třída v Babí, Mateřská školka Komenského v Náchodě a aula Jiráskova gymnázia. Plejáda vystoupení počínaje 2.prosincem a konče 16. prosincem v adventních dopoledních. Těm nejmenším z mateřských školek a spolužákům z prim, sekund a tercií, rodičům a známým našich herců. Primáni z dramatické výchovy a sekundáni z kroužku Hidrak svým poetickým příběhem „Stalo se v Betlémě“ a rozpustilou „ Čertovskou pohádkou „ rozzářili oči těch nejmenších v mateřských školách a zpříjemnili chvíli svým spolužákům dramatickým vystoupením na jevišti auly gymnázia. 4.prosince členové Hidraku již tradičně zavítali do MŠ Komenského s nadílkou sv. Mikuláše. Doprovázeli ho křehoučcí andělé a prostopášní čerti. Důstojný sv.Mikuláš navštívil i vedení gymnázia, pracovnice sekretariátu, některé učitele a studenty ve třídách. Ti všichni byli obdarováni malým balíčkem, ve kterém nechybělo ani po kousku uhlí. Že by i pedagogové v průběhu roku malinko zlobili? Je krásné, že studenti víceletého gymnázia udržují lidové tradice a zvyky a seznamují s nimi generaci těch nejmenších.

Vytisknout tento článek …


m1.jpg


m2.jpg


m3.jpg


m4.jpg


BENQ Školní Ajťák 2015

Někteří naši studenti se zúčastnili on-line soutěže ve znalostech IT prostředí nazvané Školní Ajťák. Soutěže se zúčastnilo více než 7000 studentů z celé ČR, z našich byl nejlepší Michal Matoulek (5.W) na 104. místě, což v konkurenci odborných škol zaměřených na výpočetní techniku a elektro není tak špatné umístění.

IQRF Smart School

Naše gymnázium se zapojilo do projektu IQRF Smart School, více informací na http://www.iqrfalliance.eu/smart-school. Novinky najdete také na FB IQRF Alliance.

Pokud vás tato technologie zaujala a chtěli byste si s ní pohrát a/nebo vás napadne nějaká její praktická aplikace, podrobnosti se dozvíte v kabinetě VT.

Internetová matematická olympiáda - výsledky

Dne 24. listopadu 2015 se dva týmy našich studentů zapojily do Internetové matematické olympiády.

Tým ve složení Jan Bohadlo, Štěpán Jirman, Vojtěch Balcar, Jan Pikman, Ondřej Vít a Antonín Falta obsadil 34. místo. To je mezi 220 týmy z celé České i Slovenské republiky pěkné umístění. Druhý tým (Jana Možíšová, Markéta Lipovská, Markéta Dvořáková, Jan Vondráček, Jan Karvai, Vojtěch Mervart a Timotej Mareš) se umístil na 140. místě.

Studentům děkujeme za reprezentaci a přejeme spoustu dobrých nápadů do budoucna.

Kompletní výsledky zde.

Autor: Jan Preclík


Zlatý Ámos

Máte oblíbeného učitele, nominujte ho na Zlatého Ámose. Je-li navíc fyzikem, může Vám být v případě jeho vítězství odměnou nová učebna fyziky
Pavel Škoda

Nový článek

04.12.2015

Vynikající úspěch studentů naší školy.

Již po páté se studenti Jiráskova gymnázia zúčastnili internetové soutěže řešení fyzikálních úloh. Sestavili jsme pět týmů po pěti studentech a tak ve středu 2. 12. od 17 do 20 hodin v prostorách školy se 23 chlapců a dvě dívky snažili vyřešit co nejvíce příkladů. Tři týmy byly zařazeny v katergorii B – třetích ročníků kde soutěžilo 49 týmů dva v kategorii C, druhých a nižších ročníků kde soutěžilo 69týmů. Protože pravidla připouštějí přítomnost starších studentů v družstvu, pokud ročníkový průměr bude odpovídat danému ročníku, sestavili jsme týmy co nejpestřejšího složení. A jak to dopadlo? Studenti byli skvělí. Dokonce nejlepší. Tým s názvem

 299792459m/s: Jan Bohadlo, Pavel Bláha, Mareš Timotej, Vojtěch Mervart, Martin Vašina ve své kategorii B zvítězil se ziskem 108 bodů.

 Za ním s 54 body na 27. místě se umístil

mix JGN: Michal Matoulek, Jiří Rýdl, Tomáš Kubíček, Matěj Grohmann, Václav Šimon.

 Ani třetí tým této kategorie nezůstal bez zisku:

JGN: Jakub Suk, Markéta Lipovská, Jana Možíšová, Martin Souček, Lukáš Ficek získali 27 bodů a umístili se na 41. místě

 Peta tým: Antonín Falta, Marek Vlček, David Továrek, Petr Zákravský, Josef Soukup v kategorii C byli se svými 31 body 22.

 Benjamínci soutěže v téže kategorii

PětNaGauči: Jakub Divišek, Vojtěch Vyskočil, Jan Laubacher, Antonín Herzig, Vojtěch Klikar bohužel zvolili zrádnou taktiku, která je nakonec připravila o téměř všechny získané body,atak se svými zbylými dvěma body zůstali na 64. místě a nechali za sebou ještě pět dalších týmů

 Všem soutěžícím děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


pIšQworky - Sršňáci v Hradci Králové tentokráte nebodovali

Tým Sršňáci ve složení Ondřej Vít, Miroslav Říha, Benjamin Sichrovský, Vojtěch Balcar a Adam Brychta, který s přehledem vyhrál oblastní kolo turnaje v piškvorákách a postoupil na krajský turnaj do Hradce Králové, zde už tolik štěstí neměl a ze základních skupin nepostoupil - vylosoval si základní skupinu, ve které byly ty nejsilnější týmy včetně loňského vítěze celorepublikového turnaje. 


Sršňáci na Robosoutěži ČVUT

Studenti Jiráskova gymnázia se již několik let pravidelně účastní Robosoutěže, kterou pořádá ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Letošní zadání bylo „hašení ohnisek požáru“ – najít v bludišti červená světélka a přiložením magnetu je uhasit (přebarvit na zelená).


Jak jsme se dozvěděli od hlavního pořadatele soutěže, jsme jednou z mála škol, která se této soutěže účastní pravidelně od prvního ročníku. Není to tak úplně pravda, prvního ročníku jsme se neúčastnili, protože jsme o něm ještě nevěděli.


Letos se do soutěže přihlásil tým Sršňáci studentů kvinty (Balcar Vojtěch, Brychta Adam a Pikman Jan) navštěvujících robotický kroužek. Šlo o naprosté začátečníky, kteří robotickou stavebnici viděli poprvé měsíc a půl před konáním soutěže. Přesto dokázali postoupit ze základních skupin do play-off, kde je ale vyřadil tým, který nakonec skončil na druhém místě. Prohráli s ním však o jeden jediný bod. Pro studenty to byla určitě dobrá zkušenost a doufejme, že i motivace do budoucna.


Více fotografií najdete na našem FB, kde je i video jízdy našeho robota.

Autor: Jan Preclík


01-32.jpg


2015-11-28_dsc_012.jpg


dsc_030.jpg


dsc_052.jpg


Pozvánka na Přebor Jiráskova Gymnázia v šachu 2015

Tak jako minulé roky i letos se bude konat Přebor Jiráskova Gymnázia v šachu jednotlivců a všichni jste srdečně zváni! Bude to již 5. ročník v novodobé historii školního přeboru (začínali jsme v r. 2011). Turnaj se bude konat v pátek 4. 12. 2015 ve sborovně školy. Prezence je v 8,00. Přečíst celý článek…

Internetová matematická olympiáda

V úterý 24. listopadu 2015 se dva týmy našich studentů zúčastnily Internetové matematické olympiády, kterou pořádá Ústav matematiky VUT Brno. Bohužel se letos nezapojil nikdo ze čtvrtých ročníků a jen dva studenti z ročníku třetího, takže vše bylo jen na studentech kvinty a sexty. Uvidíme, jaké budou výsledky...


dsc_5575.jpg


dsc_5577.jpg


dsc_5578.jpg


dsc_5579.jpg


Školní futsalová liga

postup do druhého kola z druhého místa Přečíst celý článek…

Výsledky sběru 12. 11. 2015

Související odkazy:


pIšQworky - Sršňáci bodovali v Náchodě

Mírně zamračené úterý 10. listopadu se na Jiráskově gymnáziu v Náchodě neslo ve znamení kolečko-křížkových válek. Favorité z Náchoda a škol z blízkého okolí se přijeli utkat v piškvorkách o dvě místa v krajském kole celorepublikového studentského turnaje. I když turnaj skončil už ve 12 hodin, nebylo snadné se až do konce udržet ve hře. To mohli potvrdit i Sršňáci, kteří se sice už radují z výhry, ale zadarmo ji nedostali. Přečíst celý článek…

Studenti našeho gymnázia se zapojili do mezinárodního projektu soutěže Cemach nek

Studenti našeho gymnázia se zapojili do mezinárodního projektu soutěže Cemach Studenti kvart a vyšších ročníků osmiletého a čtyřletého gymnázia se zapojili do mezinárodní soutěže projektu Cemach, jehož garantem je ICEJ, křesťanská organizace při velvyslanectví Izrael v Praze. Studenti měli možnost přihlásit se osobně u zástupce a lektora Cemachu pana Hejreta nebo na e – mailové adrese. Jejich koordinátorem bude vyučující dějepisu Blanka Dvořáčková a ZSV Jana Olšanová. Odborného poradce si mohou studenti zvolit přímo v Cemachu prostřednictvím internetu. Zapojit se mohou do soutěže v oblasti literatury, výtvarného umění, hudby, PC atd. Motivací do této soutěže byla přednáška a následná beseda s pracovníkem Cemachu o současném Izraeli dne 20. října. Pan Radek Hejret svým charismatickým vystupováním a úžasnými vědomostmi získal nejen sympatie studentů, ale i zájem o možnost zapojit se do projektu a získat jednu z hodnotných prvních dvaceti cen, mezi kterými je i dvoutýdenní hrazený pobyt v Jeruzalémě a u Mrtvého moře. Přeji našim přihlášeným studentům nejen hodně tvůrčích úspěchů, ale i dobrý pocit z práce, kterou dělám navíc mimo studijní povinnosti a která mě zajímá…. Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


Jakub Ježek z 4W zvítězil v krajském kole Logické olympiády a postoupil do celostátního finále.

Jakub Ježek z 4W zvítězil v krajském kole Logické olympiády a postoupil do celostátního finále. Gratulujeme ke skvělým výkonům i dalších účastníků krajského kola: 11.-12. místo Martin Stuchlík 4W 13.-14. místo Jiří Moc 4W 33. místo Jaroslav Grulich 3W 7.-8. místo Bára Roztočilová 1A 17.-19. místo Jan Bohadlo 6W

Vytisknout tento článek …


Divadelní soubor FFAKK ( Hidrak vyšších ročníků gymnázia)získal srdce diváků ve Stárkově

Divadelní soubor FFAKK ( Hidrak vyšších ročníků gymnázia)získal srdce diváků ve Stárkově Jak vyjádřit pocity herců – studentů našeho gymnázia ? Nadšení, zápal pro divadlo, chuť jít „do umění,“ „dělat něco navíc“, dělat divadlo pro radost, rozdávat se ze svého já… Jak vyjádřit pocity diváků – malých i velkých – kteří se sešli v sále tamějšího sálu ve Stárkově, aby zhlédli kus divadelního umění těch „náctiletých“ studentů Jiráskova gymnázia? Nadšení, potlesk, radost, poděkování, sympatie… Tím vším byla odměněna pětice studentů našeho gymnázia : Anna Tecza ze třídy 1.A, Viktor Tomek z kvarty V, Adam Budař a František Šedivý ze septimy V, Kateřina Čápová ze septimy W a Martin Přibyl ze 3.B. S dramatizací povídek „Věštkyně,“ „Básník,“ „Zločin v chalupě,“ „Telegram,“ „Tajemství písma“ a „Případ s dítětem“ získali srdce diváků. V dramatickém programu hostoval Matěj Komár hrou na klarinet a kvartán Viktor Tomek hrou na housle. Jednotlivé divadelní scény byly podbarveny hudbou 30.let minulého století, kdy Karel Čapek žil a tvořil. Kulturní divadelní večer se v pátek 6.listopadu ve Stárkově vydařil. Jsem ráda, že studenti našeho gymnázia šíří kulturu a dobré jméno gymnázia do koutů náchodského regionu. Dívky a pánové, patří vám poděkování! Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


20151106_181338.jpg


2015-11-09_20151106_181550.jpg


2015-11-09_20151106_181642.jpg


20151106_182015.jpg


20151106_182117.jpg


20151106_182316.jpg


20151106_182702.jpg


20151106_183426.jpg


20151106_190528.jpg


Výměnný pobyt z pohledu žákyně JGN

Tereza Zobalová píše o výměnném pobytu. Přečíst celý článek…

Výměnný pobyt

Návštěva německých žáků z Oesede Přečíst celý článek…

Erasmus+ ve Skotsku

Ve dnech 3. 10. – 17. 10. 2015 jsme se v rámci projektu Erasmus+ zúčastnily Language and Methodology Refresher Course v Edinburgh School of English. Přečíst celý článek…

Logická olympiáda - výsledky nominačních kol

Do krajského kola Logické olympiády z našeho gymnázia postupují Ježek Jakub (4.W), Grulich Jaroslav (3.V), Moc Jiří (4.W), Stuchlík Martin (4.W), Ježková Jana (1.W), Bohadlo Jan (6.V), Roztočilová Bára (1.A). Gratulujeme a přejeme v krajském kole hodně úspěchů.

Krajské kolo se koná v pátek 6. listopadu 2015, doprovodí vás prof. Klemenc, přijďte se s ním dohodnout do kabinetu fyziky.

Autor: Jan Preclík


Erasmus+ aneb za celoživotním vzděláváním do Madridu

Ve dnech 21. – 25. září 2015 jsem se zúčastnil mezinárodního kurzu pro vyučující španělštiny. Kurz pořádala známá jazyková škola Tandem Escuela Internacional Madrid, a jak již název napovídá, strávil jsem týden v hlavním městě Španělska. Přečíst celý článek…

Program 6.ročníku Náchodských Dnů poezie

Je to tu. Program 6.ročníku Náchodských Dnů poezie je na světě. Těšte se!!! Přečíst celý článek…

Erasmus+ Malta

Na začátku školního roku 2015/2016 jsme měly možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu s názvem Praktická metodologie angličtiny , který se pořádal na Maltě ve městě St Julians ve škole ACE English, která se zaměřuje na moderní technologie ve výuce. Přečíst celý článek…

Erasmus+ - Exeter – English

Ve dnech 14. - 25. září 2015 jsme měly v rámci projektu Erasmus+ možnost navštívit hlavní město hrabství Devon Exeter. Město se 125.000 obyvateli spojuje výhody velkoměsta s možností relaxace na rozsáhlých zatravněných březích řeky Exe. Přečíst celý článek…

E.ON Expedice Eurorebus 2015

Studenti našeho gymnázia cestovali po Evropě Přečíst celý článek…

Erasmus+: Design Learning Scenarios for Educational Robotics

V rámci projektu Erasmus+ jsem měl možnost se zúčastnit kurzu Design Learning Scenarios for Educational Robotics v portugalském Lisabonu. Přečíst celý článek…

Ivana Matěnová - zpráva z mobility Erasmus+

V červenci 2015 jsem absolvovala pobyt s jazykovým zaměřením ve Velké Británii. Cílem této mobility bylo zlepšení mých jazykových dovedností tak, abych byla schopna v odborných předmětech (biologie a matematika) použít prvky angličtiny a lépe tak připravit zájemce o tyto předměty na jejich budoucí studium na vysoké škole. Na tento první jazykový kurz by měl navazovat kurz CLIL, který by mne měl vybavit metodicky. Přečíst celý článek…

Erasmus+: přípravné jazykové kurzy na mobility

V rámci projektu Erasmus+ „Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák“ mají učitelé nejazykových aprobací možnost se zúčastnit jazykové přípravy na jejich budoucí mobility. V prvním roce našeho projektu se učitelé zúčastnili následujících kurzů. Přečíst celý článek…

Erasmus+, kurz Intensive English including British Culture and Literature

Ve dnech 22.6. - 3.7. 2015 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnil kurzu Intensive English including British Culture and Literature v jedné z poboček celosvětově známé americké jazykové školy Kaplan. Škola se nacházela v centru Londýna na Leicester Square, což mi dalo možnost každý den po výuce navštívit známé londýnské památky a také si užívat ruch velkoměsta. Přečíst celý článek…

Nadšení studentů z Figarovy svatby

Nadšení studentů z Figarovy svatby Ve středu 9. září jsme se v rámci exkurze zúčastnili s 3.A a 3.B divadelního představení Figarova svatba v hradeckém Klicperově divadle. Klasické představení bylo zpracováno moderním způsobem a poukazovalo na současné problémy společnosti a partnerských vztahů,tento způsob zpracování dramatu motivoval studenty k zamyšlení a diskusi o problémech současné společnosti. Studenti Jiráskova gymnázia poděkovali hercům a jak se už stalo tradicí, předali hercům i květiny. Důkazem toho, že se herci i studenti výborně bavili je i společné selfie. Blanka Dvořáčková Jana Olšanová

Vytisknout tento článek …


dsc_0960-2.jpg


Erasmus+- Španělsko - Valencie

Poslední dva srpnové týdny jsem měla možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu pro učitele ve Valencii v rámci programu celoživotního vzdělávání Erasmus+. Nebyla to moje první zkušenost s výjezdem na podobný zahraniční kurz, v předchozích letech jsem získala stipendia na kurzy v programech Comenius a Grundtwig v Salamance, Granadě a Seville. O to víc pro mě byl důležitý výběr vhodného kurzu v dobré jazykové škole. V rámci programu můžete využít služeb agentury, která vám vše zařídí, můžete hledat v databázi kurzů, ale já jsem tentokrát dala na osobní doporučení bývalé studentky našeho gymnázia, která v této jazykové škole absolvovala kurz v loňském roce a teď již můžu říct, že jsem udělala dobře. Přečíst celý článek…

2. ROČNÍK OPEN GYMNÁZIUM NÁCHOD V ŠACHU - VÝSLEDKY

2. ročník Open Gymnázium Náchod se uskutečnil v pátek 12.6. 2015 a přilákal celkem 42 žáků a studentů nejen z Náchoda, ale i vzdálenějších měst jako třeba Broumov, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Roli favorita potvrdil Martin Buločkin z Rychnova nad Kněžnou ziskem 6,5 bodu ze 7 partií. Přečíst celý článek…

Malý robotický den na gymnáziu

Poslední čtvrtek před prázdninami jsme pro žáky nižšího gymnázia uspořádali takový malý robotický den - ukázky robotů žáků prim a sekund postavených v rámci předmětu Hrátky s robotikou a také robotů z robotického kroužku. Žáci tak mohli shlédnout zápasy v robotickém sumu, záchranu mědvěda z bludiště a videa z různých robotických soutěží.

Autor: Jan Preclík


2015-07-03_dsc_001.jpg


2015-07-03_dsc_003.jpg


2015-07-03_dsc_004.jpg


dsc_005.jpg


2015-07-03_dsc_006.jpg


2015-07-03_dsc_007.jpg


dsc_011.jpg


dsc_013.jpg


dsc_014.jpg


dsc_016.jpg


2015-07-03_dsc_017.jpg


Napsali o nás

V prestižním mezinárodním časopise Physics education, který se věnuje výuce fyziky, vyšel v květnovém čísle článek o jedné z aktivit organizovaných na naší škole. O každoroční pravidelné mezinárodní konferenci učitelů fyziky "Dílny Heuréky", která tak jako každý rok i letos proběhne o prvním víkendu v říjnu. V posledních letech se počet účastníků ustálil lehce přes sto. Články časopisu sice mají přístup placen, ale tento si můžete přečíst na volném odkazu:
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/Clanky/physed%20nachod.pdf

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Terciáni v televizní soutěži U6 - úžasný svět techniky

Dne 15. června se pět terciánů Jiráskova gymnázia ( kapitán Šimon Prudil, Ivana Lukášová, Aneta Vacková, Jakub Ježek a Martin Stuchlík)zúčastnilo televizní soutěže U6- úžasný svět techniky. Soutěž je vysílána Českou televizí a natáčení probíhá v muzeu techniky v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Už od samého začátku se nám nevedlo nejlépe, a to hlavně kvůli nepříznivým okolnostem, kterým jsme po celou dobu čelili. Začalo se nám dařit až v druhé polovině soutěže, ale to už měl soupeř vysoký bodový náskok. Přestože se vše mohlo změnit díky možnosti vsadit na poslední soutěž, soupeř z gymnázia v Bílovci nás bohužel porazil. Přesto jsme si domu přivezli nejen spoustu krásných zážitků, ale i mnoho zajímavých zkušeností z natáčení.

Vytisknout tento článek …


U6


Studenti sekundy V se vydali za pověstmi našeho regionu

Studenti sekundy V se vydali za pověstmi našeho regionu Toho deštivého chladného rána ( 23.6.) by, jak se říká, „ani psa nevyhnal.“ Studenti sekundy V však vyrazili ráno ke škole, aby se vydali navštívit místa spojená s pověstmi našeho regionu. Dorazili jsme na poutní místo Boušín, kde nás již očekávala usměvavá a příjemná paní Kolisková a otevřela nám místní kostelík. Usedli jsme do kostelních lavic a paní Kolisková nám poutavě vyprávěla nejen o historii Boušína a celé farnosti, ale i pověst o uzdravené holčičce z Turyně. Nechyběl ani příběh „včeliček dušiček“ faráře Ondráčka a Justynky z Jiráskovy kroniky „U nás.“ Děti zaujal obraz Gustava Vacka, původní kazatelna a cínová křtitelnice. Následně ve trojicích psaly odpovědi do námi připravených pracovních listů. Pracovaly se zájmem. Markéta Bohadlová jménem třídy poděkovala paní Koliskové předáním květiny. Je přeci velmi důležité, aby se děti naučily společenskému chování a vystupování. Z Boušína jsme vyrazili na Rýzmburk. Počasí se umoudřilo a nás neodradily ani kaluže ani bláto, kterými jsme došli k altánu. Student Lukáš Novohradský převyprávěl pověst o Silném Ctiborovi a o historii Rýzmburku. Děti zodpověděly otázky k danému tématu, posvačily a společně jsme pokračovali směr Česká Skalice k místům pověsti „O Rozkoši.“ A pak nás již čekala cesta zpět do Náchoda. Exkurze byla hezkým ukončením výuky literatury a dějepisu v tomto školním roce a dětem se velmi líbila. Blanka Dvořáčková a Jana Olšanová

Vytisknout tento článek …


Studenti našeho gymnázia byli úspěšní na divadelním festivalu Čapkiana

Studenti našeho gymnázia byli úspěšní na divadelním festivalu Čapkiana 12. června členové souboru Hidrak a dramatické výchovy sekund již počtvrté reprezentovali naše gymnázium na 9. ročníku přehlídek dětských a studentských divadelních souborů Čapkiana v Malých Svatoňovicích. Studentka Kristýna Pavlasová ze sexty W spolu s Adamem Budařem a Františkem Šedivým ze sexty V se umístili na prvním místě s dramatizací Čapkovy povídky „Telegram.“ Obhájili i vynikající druhé místo s povídkou „Věštkyně, „ do které angažovali i terciána Viktora Tomka. Děti ze sekund, které mají za volitelný předmět dramatickou výchovu, se umístily také na pěkném druhém místě s dramatizací pohádky „ Kterak král kočku kupoval. „V roli šaška byla oceněna Jana Jirmanová ze sekundy V a v roli princezny Markéta Bohadlová také z této sekundy. Studenti z tercie V a sekundy V, kteří jsou členy Hidraku, se představili s dramatizací balady z Podkarpatské Rusi „ Balada o Juraji Čupovi.“ Byli oceněni čestným uznáním a zvláštní ocenění obdržel Viktor Tomek z tercie V za roli cikána hrajícího na housle tesklivé romské melodie. Blahopřeji našim studentům a současně jim přeji hodně chuti a nadšení hrát divadlo pro radost i v dalších letech. Blanka Dvořáčková

Vytisknout tento článek …


Když už na školní výlet, tak do Rumunska

Když už na školní výlet, tak do Rumunska

Ve dnech 5.-14.6. navštívilo 18 studentů gymnázia pod vedením učitele přírodopisu Jana Ježka rumunské pohoří Banát. Smyslem celého pobytu bylo seznámit se s nádhernou přírodou v oblasti dunajské soutěsky, dále pak poznat naše krajany a šetrnou turistikou i přispět k záchraně mizející komunity banátských Čechů se svébytnými zvyky, tradicemi, mentalitou, kulturou a archaickou češtinou.

Šlo o výlet nejen v prostoru, ale i v čase. Návštěvníka Banátu nutně zaujme různorodá mozaika sestávající z políček, luk, pastvin a mezí, propojená hustou sítí cest a pěšin. Je to typ krajiny, která u nás s kolektivizací venkova nenávratně zmizela. Bohužel tradiční vesnická společnost se dnes v Banátu rychle rozpadá, mladší a dynamičtější lidé odcházejí, vesnice se vylidňují a krajina, po desetiletí obdělávaná a pasená, už začíná pustnout a zarůstat. Za dvacet let bude Banát vypadat úplně jinak.  

Výlet nám z organizačního hlediska pomáhali zajistit lidé ze společnosti Dovolená v Banátu s podporou neziskové společnosti Člověk v tísni, o. p. s.. Nejdříve jsme se dva dny pohybovali v divoké přírodě národního parku Soutěska řeky Nery.  Nezapomenutelným zážitkem byly zejména starověké stezky z dob římské kolonizace tesané do skal nad divokou  řekou, vodopády s travertinovými jezírky a hluboké pralesy. Celá soutěska má na délku zhruba 30 km a její zdolání bylo i slušným sportovním výkonem. V dalších dnech jsme pěšky doputovali do Rovenska, české vesničky, která je malebně položena na hřebenu hor v nadmořské výšce 800 m.n.m. Odtud jsme zamířili nejhezčí částí Banátu do další české vesnice Gernik, kde jsme u krajanů přenocovali. Následoval sestup přes krásnou krasovou plošinu do obce Svaté Heleny a přesun na základnu v odlehlé vesnici Eibentál v Tisovém údolí. Z mnoha dalších zážitků stojí za zmínku průchod rozsáhlou jeskyní Ponicova k vodní hladině Dunaje s následnou lodní vyjížďkou v soutěsce Železných vrat a výstup na vyhlídky a skalní stepi nad Dunajem. Největší vytrvalci na závěr vystoupali na vrchol Domogled nad termálními lázněmi Baile Herculane, kde jsme před odjezdem v sirné vodě spláchli pot i špínu uplynulých dní.

Pro přírodovědce bylo velkým zážitkem setkání s mnoha vzácnými druhy rostlin i živočichů, které z české krajiny úplně vymizely. Koukol polní, orchideje, dvoumetrové užovky stromové, roháči, vzácní tesaříci či desítky druhů motýlů, něco podobného lze u nás vidět jen výjimečně. Ze studentů se stali poutníci, kteří s batohem na zádech nachodili desítky kilometrů a prošli velkou část jednoho z nejkrásnějších koutů Evropy. Daleko od signálu mobilních operátorů, místo koupelny řeka a místo počítače večery u ohně. Dlouho budeme vzpomínat na malebné české vesničky se svéráznými krajany, kteří dokázali vyrvat z rumunské divočiny kousek krajiny jak z Ladových obrázků. Napřesrok jedeme znovu!

 

Mgr. Jan Ježek, Jiráskovo gymnázium

-  fotoreportáž z expedice lze zhlédnout na bohemiaorientalis.cz

Vytisknout tento článek …


cestou-na-eibental-img_8400.jpg


cestou-na-gernik-img_8033.jpg


cestou-ze-znamane-img_8723.jpg


ecetka-a-vodopady-beusnitei-img_7814.jpg


expedice-img_8798.jpg


expedicni-vozidlo-img_8720.jpg


Studenti 2.A usedli do starých lavic ve škole,kterou navštěvovala malá Barunka Panklová

Studenti 2.A usedli do starých lavic ve škole, kterou navštěvovala malá Barunka Panklová Literární exkurzí věnované osobnosti spisovatelky Boženy Němcové studenti 2.A ukončili vyučovací tematický celek opravdu zajímavě. Malebné údolí v Ratibořicích , studentům již známé, převýšily zážitky z prohlídky Muzea Boženy Němcové a Barunčiny školy. V muzeu se nás osobně ujal pan ředitel Horký, který svým výkladem a vědomostmi o spisovatelce nejen zaujal, ale i do hloubky rozšířil vědomosti studentů. Úžasnou atmosféru v historickém Jiřinkovém sále umocnila chvíle, kdy jsme se stali posluchači klavírní hry studenta Theodora Škody. Neopomněli jsme ani prohlídku středověké tvrze a zamířili do objektu staré Barunčiny školy. Zde se nás ujala milá paní průvodkyně ( její jméno bohužel neznáme). Studenti svojí pozorností a zájmem o její vypravování natolik získali její sympatie, že jim dovolila usadit se ve starých dřevěných lavicích ( s vědomím ředitele muzea) a spolu s profesorkami Dvořáčkovou a Olšanovou se vyfotografovat. Rákosku, kterou jsem jako vyučující literatury v této třídě dřímala v rukou, jsem nemusela použít. V této třídě totiž nejsou nutné nikdy žádné tresty, ani ty nefyzické, kázeňské a „papírové,“ dané v souladu s dnešním MŠ. Naše literární exkurze ze dne 18.června byla krásnou tečkou za výukou literatury v tomto školním roce . A já věřím, že se právě v této třídě nalezne několik zájemců o soutěž ve vědomostech díla Boženy Němcové, kterou v nedaleké budoucnosti chystá Muzeum Boženy Němcové realizovat. Blanka Dvořáčková

Pohár česko - polského přátelství

dvě těsné porážky nás stály lepší umístění Přečíst celý článek…

Hamlet a Vyšehrad

   Dne 10. června 2015 se třídy 1.A a .B se svými vyučujícími dějepisu a českého jazyka zúčastnily literárně historické exkurze
 "Praha románská".
Studenti vyjeli do Prahy za poznáním vyšehradských architektonických skvostů, rotundy sv. Martina a chrámu sv. Petra a Pavla. Seznámili se i s historií Slavína a Vyšehradského hřbitova. K neobvyklým vyšehradským zážitkům patřilo osobní setkání s děkanem vyšehradské kapituly panem Tomášem Holubem, absolventem našeho gymnázia, který nás přišel pozdravit a krátce povyprávěl o historii a současnosti vyšehradské kapituly.
Součástí programu exkurze bylo i divadelní představení ve Švandově divadle na Smíchově. Hamlet v režii Daniela Špinara se setkal s nadšenou odezvou u našich studentů. Originální režijní přístup obohatil klasické hamletovské téma o další rozměry a pohledy. Patrik Děrgel v hlavní roli Hamleta exceloval.                                  
Jitka Fišerová, Hana Misarová

Vytisknout tento článek …


img_20150610_135334.jpg


img_20150610_135352.jpg


Turnaj ve skládání Rubikovy kostky

V pátek 12. 6. 2015 uspořádali studenti Štěpán Škoda a Matěj Grohmann pro své spolužáky turnaj ve skládání Rubikovy kostky. K vidění byly, kromě klasické kostky 3x3x3, i různé její varianty (od 2x2x2 až po 7x7x7, jehlan...). Disciplíny byly také různé - od klasického skládání na čas přes skládání jednou rukou až po skládání poslepu... Turnaj se vydařil, tak doufejme, že nezůstane jen u prvního ročníku.

když se to umí, jde to rychle ... Matěj Grohmann


2015-06-13_01.jpg


dsc_002.jpg


dsc_003.jpg


2015-06-13_dsc_004.jpg


dsc_006.jpg


dsc_009.jpg


dsc_010.jpg


2015-06-13_dsc_012.jpg


Přírodovědná ekurze primy A

Ve  čtvrtek 11.6. 2015 studenti 1.V vycestovali do Teplic nad Metují na přírodovědnou exkurzi. Navštívili zkušeného a úspěšného včelaře pana Františka Čápa. Diskutovali o všem, co se týká života ve společenství včel, prohlédli si  včelí úl. Dozvěděli se mnoho zajímavého jak o životě včel a jejich významu tak, o včelařství. Bylo to příjemné dopoledne a zároveň doplnění učiva přírodovědy.
Rojtová, Jaroušová   

Vytisknout tento článek …


včeličky


Návrat do antiky

Žáci prim navštívili  2. června Galerii antického umění v Hostinném v Podkrkonoší, aby si tak zpestřili výuku dějepisu. O první část programu tematického dne se postaraly šikovné primánky, které v hodinách dramatické výchovy nacvičily hezké představení inspirované řeckými bájemi. Žáci primy B  vystoupení doplnili a hezky převyprávěli dvě známé řecké báje, příběh o Orfeovi a o králi Midasovi. Poté si polovina žáků zasoutěžila v Antickém kufru a druhá si prohlédla antické sochy v galerii, která je umístěna v prostoru bývalého kláštera.  K vidění byla například kopie bronzové sochy Diskobola, muže s diskem. Jak moc primáni naslouchali výkladu průvodce, prověřily připravené pracovní listy. Když se skupiny vyměnily, byl vyhlášen vítěz Antického kufru, tým Rhodos kolos z primy A. Jelikož měli všichni primáni po celý den na sobě vlastnoručně vyrobené antické kostýmy, byly tři nejlepší z každé třídy oceněny zlatou čokoládovou medailí. Malou zlatou minci si jako památku na Den v antice odnesli ale úplně všichni. Zakončením programu pak bylo opět představení žáků dramatické výchovy, kteří antické báje vtipně přenesli do současnosti. Z výletu se všichni vrátili nadšení a těší se na příští rok, kdy stráví den ve středověku.

Magda Horká, Monika Vlčková, Adéla Valášková a Týna Dušková

Vytisknout tento článek …


img_20150602_194454.jpg


img_20150602_194931.jpg


img_20150602_195109.jpg


img_20150602_195432.jpg


img_20150602_195604.jpg


img_20150602_195939.jpg


img_20150602_200153.jpg


img_20150602_195338.jpg


6.ročník Deset Deka Festivalu se odváží už v pátek

Deset Deka Festival ovládne červnové kulturní dění v Náchodě. Celočervnová přehlídka divadel spjatých se soubory DRED, DREJG a Jiráskovým gymnáziem se Vám odvažuje odvážit svůj program od 5. do 29.června. Přečíst celý článek…

2. ROČNÍK OPEN GYMNÁZIUM NÁCHOD V ŠACHU

POZVÁNKA 2. ROČNÍK OPEN GYMNÁZIUM NÁCHOD V ŠACHU PÁTEK 12.6. v 8,00 GYMNÁZIUM NÁCHOD ÚČAST: ŽÁCI ZÁKL. ŠKOL A GYMNÁZIA (prima - kvarta) Přečíst celý článek…

Sekundáni prožili jeden den ve středověku

 


     Poslední květnový pátek se  studenti obou sekund spolu  s profesorkami Dvořáčkovou, Fišerovou, Lubasovou a Olšanovou rozjeli do středověkého města v Ostré u Lysé nad Labem.  Čekaly je zde nejen v dobových kostýmech oblečené průvodkyně, ale tradiční řemeslné dílny, ve kterých si mohli vyzkoušet zpracování lnu, výrobu provazu, výrobu papíru, psaní brkem na ručně vyrobený papír, výrobu svíček, lukostřelbu, ražbu mincí, rýžování zlata a další činnosti. Hotové výrobky si potom odvezli domů. Odvážlivci se nechali v blízkosti středověkého vězení natáhnout na mučící nástroj skřipec, kdy úlohu kata zastaly jejich spolužačky. Po prohlídce kvetoucích bylinných zahrad se za 2 groše občerstvili ve středověké krčmě. Největší zájem byl již tradičně o keltské palačinky. Po prožití krásného slunečního dne ve středověku se plni dojmů a spokojení vrátili spolu se svými profesorkami  domů.

Za předmětovou komisi dějepisu:  Blanka Dvořáčková a Jitka Fišerová

Vytisknout tento článek …


img_20150529_111030.jpg


img_20150529_111858.jpg


img_20150529_112323.jpg


img_20150529_112741.jpg


img_20150530_154906.jpg


img_20150530_161958.jpg


img_20150530_162418.jpg


Exkurze v IQparku

Exkurze v IQparku Liberec. Ve dnech 28. a 30. 4. 2015 absolvovali studenti 1. ročníku a kvint exkurzi v IQparku Liberec. Výstupem exkurze je zpracování a popis vybraných experimentů

Související odkazy:


Napsali o nás - Náchodský deník 14. 5. 2015

Náchodský deník 14. 5. 2015

(Náchodský deník, 14. 5. 2015)

Erasmus+ - Irsko

V letech 2014-2016 se naše gymnázium zapojuje do programu Erasmus+. Jako první jsem využil možnosti vyjet na dvoutýdenní vzdělávací kurz v hlavním městě Irska. Škola se nacházela v centru Dublinu a byla zaměřena na celoplošnou výuku anglického jazyka. Dopoledne jsem po předchozí domluvě s vedením školy absolvoval tradiční výuku obecného anglického jazyka s důrazem na konverzaci a zlepšení porozumění. Celkem do hloubky jsme probírali i gramatiku a obohacovali jsme si slovní zásobu. Práce nás čekala i doma ve formě domácích úkolů a esejí. Za velký přínos považuji také možnost sdílet své didaktické zkušenosti s místními učiteli, ale také s ostatními studenty školy, kteří byli pedagogicky zaměřeni. Přečíst celý článek…

Na Jiráskově gymnáziu to žilo v rytmu flamenca a španělské kultury

Poslední dubnový týden proběhla na našem gymnáziu, ale také v Déčku a Městské knihovně v Náchodě série kulturních akcí spojených se Španělskem a Latinskou Amerikou. Inspirací pro tyto dny bylo především přiblížení španělštiny i těm, kteří tento jazyk nestudují, zdůraznění jeho významu v současném světě a zapojení našich studentů do nejrůznějších aktivit. Španělské dny začaly v pátek 24. dubna vernisáží výstavy fotografií našich studentů a absolventů z jejich cest po Španělsku a Latinské Americe. Na vernisáži jsme servírovali kompletní španělské menu, od prvního chodu až po zákusek a mimo jiné se podávalo španělské červené víno Rioja a výtečná kolumbijská káva. V sobotu pokračoval program představením hudebního uskupení Trio flamenco. Dech beroucí tanec, zpěv a hra na kytaru rozezněly aulu naší školy. V neděli proběhla v Déčku zajímavá přednáška o Patagonii a v pondělí k nám zavítala velmi vzácná návštěva ze Španělského velvyslanectví. Pan Pablo Rupérez Pascualena, kulturní rada si prohlédl naši školu, výstavu v knihovně a následně uvedl film Sněhurka. Ocenil vyvážený program Španělských dnů a také počet studentů, kteří španělštinu na našem gymnáziu studují. Ve svém úvodu zmínil význam španělštiny a španělské kultury v současném světě a přislíbil podporu Španělským dnům i do dalších ročníků. Úterý bylo ve znamení divadelního představení studentů septimy. Studenti nazkoušeli představení inspirované učebnicí Aventura, kterou znají všichni naši španělštináři. Představení mělo velký úspěch mezi jejich vrstevníky a je nutno ocenit velké úsilí studentů, neboť zahrát divadelní představení celé v cizím jazyce, není skutečně snadné. V ten samý den dorazily do Náchoda dvě španělské dobrovolnice, které v letošním roce pracují v Brně a Kroměříži a večer ve svých prezentacích představily svoji práci a diskutovaly o životě v České republice. Velmi se jim líbí naše blízkost k přírodě, kterou Španělé příliš neznají a také vyzdvihly váhu přátelství, která zde nalezly. Druhý den besedovaly o těchto tématech s našimi studenty a ve večerních hodinách byl program Španělských dnů zakončen projekcí filmu Dotek motýla. Věříme, že program nabídl zábavu pro širokou veřejnost, představil práci našich studentů a zároveň jim ukázal, že studium jazyka není jen učení se gramatiky a slovíček, ale je to komplexní soubor kulturních a jazykových znalostí, které rozhodně nejsou nudné. Děkujeme tímto všem partnerům, protože právě i díky nim se podařila dobrá věc a v rámci celého programu se vybrala částka 6652,- Kč, která bude použita na adopci dítěte na dálku v Bolívii a podporu nadačního fondu Inka v Peru. Studenti našeho gymnázia tak budou v kontaktu s žáčkem z této rozvojové země a z peněz určených na adopci budou hrazeny jeho učební pomůcky a další výdaje, které ve škole bude potřebovat.

Autor: Lucie Pavlíčková

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


Septima A a B, protagonisté divadelního představení Viaje con Aventura


Rozhovor do Doutnáku


Kulturní rada pan Pablo Rupérez Pascualena na návštěvě naší školy


Představení Trio flamenco


Trio flamenco


Divadelní představení Viaje con Aventura


Viaje con Aventura 2


Viaje con Aventura


Viaje con Aventura


Kulturní rada v Beránku


Vernisáž výstavy


Výstava fotografiií v Městské knihovně


Výstava fotografií


Výstava fotografií


Výstava fotografií


Výstava fotografií


Výstava fotografií


VYHODNOCENÍ SBĚRU PAPÍRU z 16. a 17. 4. 2015

Umístění, třída, počet kg

1. místo kvarta B 663,55 kg
2. místo sekunda B 446,00 kg
3. místo prima A 330,40 kg


Doklady o výši odevzdaného sběru dodali třídní osmi tříd. Odevzdali jsme celkem 2099,5 kg tříděného papíru dle nahlášeného množství, 2 860 kg dle množství, uvedeného ze sběrny.


Všem děkujeme za účast, vítězům gratulujeme k zisku finančních odměn ve výši:

1. místo Kč 1 000,-
2. místo Kč 500,-
3. místo Kč 400,-

Související odkazy:


"Prezentiáda +" celorepublikové „Grand finále“

Jak již bylo uvedeno v předešlém článku, tak se v krajském kole PREZENTIÁDY +, tedy soutěži v presentačních dovednostech, umístil tým JGN++ ve složení Jan a Martin Karvaiovi na prvním místě a tím pádem byl také automaticky nominován do celorepublikového „Grand finále“. Uvedené finále se konalo v termínu 16. – 17. 4. 2015 na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy university v Brně.

Program byl pro soutěžící značně náročný a pestrý. Jednotlivé týmy měly necelý týden na to, aby ještě doma vytvořily krátké video na téma propagace PRESENTIÁDY a krom toho ve čtvrtek 16. 4. 2015 ráno obdržely téma, na které musely během deseti hodin zpracovat presentaci, kterou pak společně se svým videm předvedly v pátek šestičlenné porotě. (video je možné zhlédnou kliknutím zde)

Náš tým, tedy Honza a Martin, opět zazářil. Po urputném boji mezi sedmnácti nejlepšími týmy z celé republiky se nakonec umístil s těsným odstupem jednoho bodu na druhém místě (celkové umístění jednotlivých týmu najdete zde). Kluci na základě svého úspěchu vyhráli i zajímavé ceny – každý multifunkční tiskárnu.

Jednoduše řečeno jsou výborní, jak praví porota mají skvělé presentační dovednosti, kultivovaný projev, hýří neotřelými nápady a dokáží zaujmout. To vše je u presentačních schopností právě to, co z těchto studentů dělá takové mistry.

Na závěr již jenom přání mnoha dalších úspěchů, jak v jejich studiu, tak i v dalších soutěžích.

Vytisknout tento článek …


jgn_ceny.jpg


dipl_honza.jpg


dipl_martin.jpg


Pohár česko-polského přátelství

Druhé místo v turnaji v Polsku stačilo na postup. Přečíst celý článek…

Krajské kolo Fyzikální olympiády - kategorie E

Dne 30.4.2015 proběhlo krajské kolo Fyzikální olympiády kat.E. Naše gymnázium reprezentovalo celkem sedm studentů z 24 soutěžících. Při řešení čtyř příkladů si studenti vedli statečně. Skvělé druhé místo vybojoval Michal Matoulek(4.W), páté místo získal Matěj Grohmann (4.W), sedmé místo obsadil Jan Pikman (4.V), deváté místo patří Davidu Továrkovi(4.W). Mimo první desítku skončili Jana Možíšová (4.W), Petr Mastík (4.V) a Vojtěch Brejtr (4.W). Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015-16 - PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

Upraveno 7. 5. 2015 na základě výsledků uchzečů z náhradního termínu. Změna je pouze ve čtyřletém gymnáziu.

V přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v příjímacím řízení pro školní rok 2015-16 po náhradním termínu.
Čtěte pozorně i poznámky k výsledkům!!! Je to opravdu důležité!!!
V příloze máte i vzor odvolání.
Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.
Pavel Škoda, ředitel školy

Vytisknout tento článek …


Naši studenti nejlepší v kraji

V pátek 24. dubna se v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B,C,D. Celkem na fyzikální klání vyrazilo 25 studentů. 15 kategorie D  - první ročníky čtyřletého studia a kvinty, 5 z kategorie C - druhé ročníky a sexty a 5 z kategorie B – třetí ročníky a septimy. Na místě komise FO týž den odpoledne opravila úlohy studentů z kategorie B. A můžeme slavit. Naši studenti jsou suverénně nejlepší v kraji. Úspěšní řešitelé byli jen z naší školy. Obsadili jsme všechna místa na „bedně“. Jako první se umístil Pavel Bláha z 3A. Druhé místo obhájil Martin Vašina z 3. B a bronzový byl Jiří Rýdl ze septimy. Mezi dalšími řešiteli nás reprezentovali Jan Jirman ze septimy a Jakub Suk ze 3.A. A rozhodně nebyli poslední. Všem našim reprezentantům děkujeme za úsilí, které věnovali řešení fyzikálních úloh ve všech kolech soutěže a přejeme další úspěchy.

Výsledky v dalších kategoriích budou známy v příštích týdnech.